Template:Fa:Icon

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

پارامتر |1 = برای {{Fa:Icon}} نوشته نشده.

[Edit] [Purge] Template-info.svg Template documentation

برای افزودن نماد هر کدام از عناصر و پیوند به صفحهٔ آن‌ها در صفحات ویکی.

کاربرد

چیزی که می‌نویسید چیزی که ساخته می‌شود شرح
{{Icon|node}} یا {{Icon|n}} node گره
{{Icon|node|30px}} یا {{Icon|n|30px}} node گره (بزرگتر)
{{Icon|way}} یا {{Icon|w}} way راه
{{Icon|closedway}} یا {{Icon|c}} closed way راه بسته
{{Icon|area}} یا {{Icon|a}} area ناحیه
{{Icon|relation}} یا {{Icon|r}} relation رابطه
{{Icon|member}} یا {{Icon|m}} member عضو
{{Icon|role}} یا {{Icon|o}} Role نقش
{{Icon|tag}} یا {{Icon|t}} tag برچسب
{{Icon|key}} یا {{Icon|k}} key کلید
{{Icon|value}} یا {{Icon|v}} Value مقدار