Template:Sv:Map Features:aerialway

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

Linbana

Linbanor omfattar transporter av passagerare och varo med hjälp av stålvajrar. Exempel på sådana är kabinbanor, stolliftar och släpliftar.

Nyckel Värde Element Kommentar Rendering Foto Taginfo
Types of aerialway
aerialway cable_car way Kabinbana. Kabinbanor är linbanor som bär en eller två stora kabiner som man kan åka både upp och ner med.
Aerialway gondola render.png
CH Furtschellas aerial tram.jpg


aerialway gondola way Gondolbana. En gondolbana är en linbana där kabinerna går runt i cirkel. Kabinerna är vanligen mindre än de i en vanlig kabinbana. Vanligen tar gondolerna 4,6 eller 8 personer per kabin.
Aerialway gondola render.png
Linbana kolmården cable car.jpg


aerialway chair_lift way Stollift. Dessa har ett enkelt säte och saknar sidoväggar. Nybörjare kan ha svårt att komma av dem utan att ramla.
Chair lift rendering.png
Silver Queen Chair, CBMR.jpg


aerialway mixed_lift way Telemixlift. Denna typ av lift, även kallad hybridlift, har såväl gondoler som stolar.
Aerialway gondola render.png
Cgd panoramabahn.jpg


aerialway drag_lift way Släplift. Släpliften är en typ av lift där passagerarna står på backen med någon typ av bygel mellan benen och sedan dras upp. Chair lift rendering.png
T-bar lift.JPG


aerialway t-bar way [W] T-bar lift. A type of aerialway=drag_lift.
This automatically implies oneway=yes (drawn upward).
Chair lift rendering.png
Orczyk.jpg


aerialway j-bar way [W] J-bar lift. A type of aerialway=drag_lift. Like t-bar but just on one side.
This automatically implies oneway=yes (drawn upward).
Chair lift rendering.png
Coldspgs j bar lift.jpg


aerialway platter way [W] Platter lift. A type of aerialway=drag_lift. Similar to a t-bar, but with a disc instead of a bar. Single-person only.
This automatically implies oneway=yes (drawn upward).
Chair lift rendering.png
Tellerliftbügel.jpg


aerialway rope_tow way [W] Rope tow. A type of aerialway=drag_lift.
This automatically implies oneway=yes (draw upward).
Chair lift rendering.png
Rope tow overview.jpeg


aerialway magic_carpet way [W] Magic carpet. A type of ski lift.
This automatically implies oneway=yes (drawn upward).
Magic carpet uphill loaded P1437.jpeg


aerialway zip_line way [W] Zip line. Simple aerial rope slides.
This automatically implies oneway=yes (drawn downward).
Chair lift rendering.png
Zip line arival SuperFly Whistler, BC, Canada.JPG


Equipments
aerialway pylon node Pylon som håller upp en vajer.
09 Sommet TS.JPG


aerialway station nodearea Station där passagerarna kan kliva av eller på en linbana. Example aerialway station.png
WinterArmenia3.JPG


Others
aerialway canopy way Obsolete, please use aerialway=zip_line instead.
This automatically implies oneway=yes (drawn downward).
Trolley in PandaPark.JPG


aerialway goods way En lift för varutransporter. Passagerare är vanligen inte tillåtna.
Aerialway goods.png
Materialseilbahn.jpg


aerialway user defined node way Vanliga värden enligt Taginfo

This table is a wiki template with a default description in English. Editable here. Den till svenska översatta mallen kan redigeras här.