Template:Sv:Map Features:aerialway

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

Linbana

Linbanor omfattar transporter av passagerare och varo med hjälp av stålvajrar. Exempel på sådana är kabinbanor, stolliftar och släpliftar.

Nyckel Värde Element Kommentar Rendering Foto
Types of aerialway
aerialway cable_car way Kabinbana. Kabinbanor är linbanor som bär en eller två stora kabiner som man kan åka både upp och ner med.
Aerialway gondola render.png
CH Furtschellas aerial tram.jpg
aerialway gondola way Gondolbana. En gondolbana är en linbana där kabinerna går runt i cirkel. Kabinerna är vanligen mindre än de i en vanlig kabinbana. Vanligen tar gondolerna 4,6 eller 8 personer per kabin.
Aerialway gondola render.png
Linbana kolmården cable car.jpg
aerialway chair_lift way Stollift. Dessa har ett enkelt säte och saknar sidoväggar. Nybörjare kan ha svårt att komma av dem utan att ramla.
Chair-lift-rendering.png
Silver Queen Chair, CBMR.jpg
aerialway mixed_lift way Telemixlift. Denna typ av lift, även kallad hybridlift, har såväl gondoler som stolar.
Cgd panoramabahn.jpg
aerialway drag_lift way Släplift. Släpliften är en typ av lift där passagerarna står på backen med någon typ av bygel mellan benen och sedan dras upp. Chair-lift-rendering.png
T-bar lift.JPG
aerialway t-bar way [W] T-bar lift. A type of aerialway=drag_lift.
This automatically implies oneway=yes (drawn upward).
Chair-lift-rendering.png
Orczyk.jpg
aerialway j-bar way [W] J-bar lift. A type of aerialway=drag_lift. Like t-bar but just on one side.
This automatically implies oneway=yes (drawn upward).
Chair-lift-rendering.png
Coldspgs j bar lift.jpg
aerialway platter way [W] Platter lift. A type of aerialway=drag_lift. Similar to a t-bar, but with a disc instead of a bar. Single-person only.
This automatically implies oneway=yes (drawn upward).
Chair-lift-rendering.png
Tellerliftbügel.jpg
aerialway rope_tow way [W] Rope tow. A type of aerialway=drag_lift.
This automatically implies oneway=yes (drawn upward).
Chair-lift-rendering.png
Rope tow overview.jpeg
aerialway magic_carpet way [W] Magic carpet. A type of ski lift.
This automatically implies oneway=yes (drawn upward).
Magic carpet uphill loaded P1437.jpeg
aerialway zip_line way [W] Zip line. Simple aerial rope slides.
This automatically implies oneway=yes (drawn downward).
Chair-lift-rendering.png
Zip line arival SuperFly Whistler, BC, Canada.JPG
Equipments
aerialway pylon node Pylon som håller upp en vajer.
09 Sommet TS.JPG
aerialway station nodearea Station där passagerarna kan kliva av eller på en linbana. Example aerialway station.png
WinterArmenia3.JPG
Others
aerialway canopy way Obsolete, please use aerialway=zip_line instead.
This automatically implies oneway=yes (drawn downward).
Canopy-action.jpg
aerialway goods way En lift för varutransporter. Passagerare är vanligen inte tillåtna.
Aerialway goods.png
Materialseilbahn.jpg
aerialway user defined node way Vanliga värden enligt Taginfo

This table is a wiki template with a default description in English. Editable here. Den till svenska översatta mallen kan redigeras här.