Cs:Tipy pro efektivní mapování na horských kolech

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

Tyto tipy vycházejí z praktických zkušeností jednotlivců a snaží se zmapovat doporučené postupy (best practices) pro efektivní mapování v terénu, které pokryje jak objekty důležité pro turistiku a cykloturistiku, tak i specializovaná data pro horská kola.

Audio mapování

Vzhledem ke specifikům pohybu na horském kole je jedním z nejefektivnějších způsobů audiomapování, tedy dělání zvukových poznámek přímo za jízdy - aneb pokud dokážete za jízdy pít z bidonu, tak s rozumnou hands-free sadou dokážete dělat i audio poznámky.

Co byste měli vědět:

Vyzkoušené konfigurace

Audiomapování na platformě Android

Potřeby:

 • vhodný telefon s hands-free sadou (např. Samsung Galaxy S2 s dodávanou drátovou hlasovou sadou)
 • (volitelně) doplňkový GPS modul (např. Garmin GLO umožňuje využití GPS i GLONASS při současném záznamu 10Hz, což v případě rychlé jízdy na kole v členitém terénu může být zajímavé)
 • software Locus Free nebo Locus Pro
 • software OsmTracker, OSMtracker (Android)
 • software ES File Explorer
 • (volitelně) software Bluetooth GPS
 • na PC pak software JOSM

Konfigurace pro záznam dat:

 • (volitelně) připojit externí GPS modul (správněji asi GNSS modul :-)) k telefonu pomocí aplikace Bluetooth GPS
  • v nastavení zvolit, že v případě výpadku spojení se bude software automaticky snažit obnovit spojení
 • spustit Locus a v něm záznam stopy
  • v konfiguraci Locus nastavit, že poběží jako služba
  • v konfiguraci záznamu stopy v Locus nastavit interval záznamu 1s
  • toto je důležité zejména proto, že OSMTracker (používaný dále) nedokáže udržet vždy GPS "vzhůru" (ať už interní v telefonu nebo spojení na Bluetooth GPS)
 • připojit headset
  • doporučuji alespoň jednou kabel ke sluchátku obtočit kolem popruhu na helmě, aby za jízdy neměl tendenci z ucha vypadávat
  • headset nasadit pouze na jedno ucho tak, aby člověk druhým uchem dobře slyšel - důležité z důvodu bezpečnosti!
 • spustit OSMTracker a zvolit záznam
  • nastavit deaktivaci usínání displeje
  • jas displeje nastavit na nejnižší hodnotu kvůli výdrži baterie
  • nastavit délku poznámky na 30s
  • nastavit délku intervalu záznamu na 0, který na tak rychlé ukládání, jak chodí data z GPS (zajímavé zejména ve spojení s 10Hz GPS)
  • headset by měl teď fungovat tak, že po zmáčknutí tlačítka pro příjem hovoru dojde k zahájení záznamu audio poznámky (ozve se pípnutí ve sluchátku) a opakovaným stiskem téhož tlačítka dojde k vypnutí záznamu (pokud tlačítko podruhé nezmáčknete, dojde k ukončení záznamu po 30s, doprovozeno slabším akustickým signálem ve sluchátku)
  • aplikaci nechat běžet aktivní na popředí - důležité, aby nepřestalo fungovat vytváření poznámek pomocí tlačítka pro příjem hovorů na headsetu
 • telefon umístit do kapsy a hurá mapovat :-)

Co nezapomenout mapovat do audiopoznámek:

Doporučené workflow:

 • Po výše uvedeném záznamu trasy ukončit záznam v OSMTrackeru i v Locusu
 • V případě, že nebyly provedeny žádné audiopoznámky, dá se z OSMTrackeru stopa nahrát přímo do Vašich OSM stop - toto je nejrychlejší postup.
 • V případě poznámek stopu vyexportujte v OSMTrackeru jako GPX - automaticky bude vytvořen do zvolené složky podsložka pro danou stopu, kam budou kromě GPX umístěny i soubory s audiopoznámkami.
 • Celou složku se stopou zabalte do jednoho ZIP archivu pomocí ES File Exploreru a odtransportujte ji na počítač, kde máte editor JOSM.
 • Po načtení příslušného GPX do JOSM uvidíte i jednotlivé audio poznámky, které lze po kliknutí přehrát.

Navigace na řidítka

Osvědčené přístroje:

 • Garmin 60CSx s chipsetem SiRF III
  • poskytuje poměrně dobrou přesnost záznamu, zejména mimo les a mimo velmi členitý terén
  • poskytuje až 4h záznamu s intervalem 1s do vnitřní paměti bez zjednodušení
  • na MicroSD kartu umí ukládat v podstatě neomezeně dlouhý záznam, nicméně při jízdě v terénu se občas karta umí uvolnit a člověk tak o záznam přijde (v případě, že máte na kartě i mapu, tak si toho po chvíli všimnete, protože se mapa přestane překreslovat a postupně zcela zmizí)
  • lze jej použít k navigaci (předkreslit si plán mapování)
  • je vodotěsný a docela páduvzdorný
  • rozumně bytelný držák na řidítka (tenká i oversize), nicméně nejde umístit na představec
 • Garmin GLO
  • samostatný GPS modul využitelný přes Bluetooth
  • využití jak amerických satelitů GPS tak ruských GLONASS; GLONASS zatím poskytuje za optimálních podmínek trochu menší přesnost než GPS za optimálních pomínek (uvádí se 4.46-7.38m pro GLONASS a 2.00-8.76 pro GPS, [1]), jejich kombinace významně pomáhá v členitém terénu s hlubokými údolími
  • poskytuje polohu na 10Hz, tedy 10x za sekundu, což je zajímavé při rychlém pohybu (např. mapování pěšin ve vyšší rychlosti)
  • dá se umístit na řidítka nebo helmu pro lepší výhled na satelity, např. pomocí polyuretanových držáčků se suchými zipy, určenými původně pro světla; telefon pro audiomapování pak člověk může mít v kapse, kde je přeci jen významně stíněn lidským tělem