User:Gilbert54/MySandBox/Streets Instructions

From OpenStreetMap Wiki
Jump to: navigation, search

Straten in België

Er is een pagina per stad of gemeente. Voorbeeld: User:Gilbert54/MySandBox/Streets 2400 Mol.

Op de pagina staat een tabel om de stand van zaken voor de straten bij te houden. De tabel is opgesplitst in alfabetische groepjes om bij het editeren van de tabal de kans op conflicten te verkleinen en de tijd om wijzigingen op te slaan kort te houden.

Voor iedere straat wordt je geacht om de eigenschappen na te zien en zo nodig aan te vullen:

 • Spelling: meestal geen probleem, maar soms kan je twijfelen of een koppelteken of trema moet gebruikt worden. Ook het al dan niet voluit schrijven van "Sint" voor namen van heiligen kan een twijfelgeval zijn. De straatnamen in de tabel komen rechtstreeks uit de CRAB database van AGIV en zijn in principe volgens de officiële schrijfwijze gespeld. Bij twijfel: raadpleeg het straatnaambord. Andere bronnen zoals de straatnamenlijst van commerciële web sites en ook Google hebben het niet altijd bij het juiste eind.
 • highway=* (primary, secondary, residential, etc...). Naast de formele uileg over highway=* op de OSM Wiki vindt je op User:Eimai/Belgian Roads nog wat bijkomende aanwijzingen hoe je best een weg kan markeren.
 • maxspeed: de maximum snelheid op de verschillende delen (segmenten) van de weg.
 • lanes: zie lanes=* en de algemene uitleg over Lanes.
 • surface: materiaal gebruikt voor het wegdek. Zie surface=*
  • lit: aanwezigheid van verlichting, eventueel met informatie over het tijdstip dat de verlichting aan/uit gaat. Zielit=*.
 • highway=cycleway en cycleway=*: aanwezigheid en ligging van het fietspad. Hier vindt je bijkomende aanwijzingen om fietspaden correct aan te geven: NL:WikiProject Belgium/Conventions/Cycleways.
 • Gebouwen: ga na dat ze op de juiste plaats op de kaart staan en het juiste huisnummer hebben. De web site van AGIV kan nuttig zijn om de juistheid na te gaan, maar denk eraan dat de data van AGIV niet foutloos zijn.

Als alle details beschikbaar zijn, dan kan je de Status op OK zetten. Dit doe je met de template OK. ALs er nog iets ontbreekt, dan gebruik jr de template commentaar. de commentaar (met het pipe symbool) is optioneel maar kan handig zijn om de objecten aan te wijzen waar nog werk aan is. Gebruik bij voorkeur een link naar de OSM object browser.

 • Relation:associatedStreet: Zet {{BrowseRelation|RELATION_ID_NR|tools=no}} in het vak voor de Associated Street Relation als alle segmenten van de weg en ook alle gebouwen genummerd en opgenomen zijn in de associatedStreet relatie. Uiteraard moet je de tekst "RELATION_ID_NR" vervangen door het OSM identificatie nummer van de relatie. Je krijgt dan het icoontje voor OSM relaties met een link naar de pagina waarop de relatie in detail beschreven staat. Van daaruit kan je eventueel een editor opstarten om de relatie bij te werken.
Het gebruik van de associatedStreet relatie is overigens optioneel. Volgens Relation:associatedStreet tag je ofwel addr:street=*, ofwel gebruik je de relatie om een gebouw aan een straat toe te wijzen. Beide mag, maar in geval van inconsistente data "wint" de relatie. Het is overigens ook een handige manier om verschillende segmenten van dezelfde straat als één geheel in beeld te brengen.
 • User: zet hier jouw gebruikers ID in. Gebruik hiervoor 4 tildes (~~~~). Dit zorgt ervoor dat jouw gebruikersnaam en de datum in het vak getoond worden. Doe dit als allereerste stap, om aan te geven dat je aan deze straat aan het werken bent en zo te vermijden dat meerdere gebruikers gelijktijdig aan dezelfde straat zouden werken en hierbij eventueel conflicten zouden ontstaan. De datum laat toe om edits op te sporen die onvolledig zijn en al een heel tijdje duren. Dit kan erop wijzen dat de gebruiker de edit uit het oog verloren heeft of er gewoon mee gestopt is zonder de edit volledig af te werken. Als je bewust beslist om de straat niet volledig af te werken, verwijder dan jouw User ID uit het vak om duidelijk aan te geven dat de straat niet meer in bewerking is; iemand anders kan dan eventueel het werk verder zetten. Als je klaar bent, verwijder jouw ID dan ook, om aan te geven dat je niet meer aan dit object aan't werken bent.Happy Mapping !

Dont tag for the renderer - and hopefully the day will come where the renderer renders for the mappers ;-)