User:Zby-cz/Quickstart2009

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search


(Návod píšu zatím sem, stávající návody na wiki jsou hrozné a nechce se mi do toho zatím zasahovat)

[1]


Jak se zapojit do tvorby OpenStreetMap? (vzniklo 2009)


Registrace pro tvorbu map

Registrace je první důležitý krok. Úživatelský účet na serveru je nutný pro nahrávání GPS tras i pro editování mapových dat.

 1. Otevřete odkaz sign up
 2. Vyplňte uživatelské údaje (E-mail 2×, Uživ.jméno, Heslo 2×)
 3. Potvrďte autorizační mail kliknutím na první odkaz (Předmět: "[OpenStreetMap] Confirm your email address", případně prohledejte spamové složky.)
 4. Hotovo, vítejte! Máte uživatelský účet pro editaci
Gps60.jpg


Start I.: záznamy z GPSek, tracklogy

Na úvodní stránce vyberte záložku GPS Traces a zde první odkaz "upload a trace". Do formuláře vložte GPX soubor z vašeho GPS přístroje a nahrajte. Popis a tagy jsou spíše pro vlastní potřebu, protože je normálně nikdo neuvidí. Tato forma pomoci je velmi vítaná a jednoduchá, pokročilejší uživatelé totiž v editorech potom vidí všechny nahrané trasy a cesty mohou tvořit podle nich.


Start II.: úprava přes webové rozhraní

Na úvodní stránce maximálně přibližte mapu nad místem, které chcete editovat. Pak klikněte na tlačítko Edit. Pokud máte dobře nainstalovaný flash, objeví se vám editor Potlatch. Pro začátek editace klikněte na tlačítko se zelenou šipku a nápisem Edit with save. Na překladu do češtiny se pracuje.

Potlatch edit2.png

Mapa se skládá pouze z bodů a cest. Ty vidíte zobrazeny v editoru, po kliknutí na objekt se vám dole ukáže to hlavní - seznam tagů. To jsou páry dvou hodnot, které určují co objekt představuje. Například cesta může být highway=residental (silnice v zástavbě) nebo uzavřená cesta s tagem building=yes představuje budovu.

Jak pojmenovávat mapové prvky naleznete na českých Map Features. Další tagy které se používají jsou vypsány ve službě Tagwatch. OSM jsou založeny na možnosti zapsání libovolných tagů, ovšem používáním dohodnutých hodnot přispěje ke společnému úsilí a umožníte strojové zpracování a zobrazení - třeba vykreslení ve Slippy-map (mapa na úvodní stránce).

Doporučujeme pročíst slovenský manuál a získávat znalosti zkoumáním funkčních dat. Nejvíce OSM ze začátku pomůžete, když označíte tagem name=<název> ulice ve vašem okolí. V Potlatchu je též jednoduché přetáhnout POI (body zájmu) ze spodního panelu na správné místo v mapě.

Při editaci dávejte pozor na nechtěné přesunutí objektů. Když něco zkazíte, stačí zavřít a otevřít znovu celou stránku, změny uložíte až po několika správných úpravách kliknutím na Save. Na hlavní stránce se změny projeví do několika hodin. A už jsme se zmiňovali, že kopírovat z komerečních zdrojů je zakázané?


Kam dál(TODO) Tvorba map (TODO)

Mapa - snůška vektorů

OSM se skládá z mnoha komponent, ale to nejdůležitější jsou (vektorová) geografická data. Ty představují tři primitiva:

 • body (nodes) - prvek nesoucí zeměpisné souřadnice v referenčním systému WGS84
 • cesty (ways) - lomená čára, spojnice mezi body;
 • plochy (area) - je cesta začíná a končí ver stejném bodě, tvoří mnohoúhelník

Rozšiřují je:

 • značky (tags) - všechna primitiva jsou označena tagy, zpravidla smluvenými. Značky je možné přidávat jakékoliv, ovšem použítím dohodnutých tagů z Map features zajístíte například zobrazení vlastnosti v Slippy-map. (například bod s tagem highway=traffic_signals označí semafor, cesta s highway=residential je místní silnice v zastavěné části.)
 • vztahy (relations) - sdružují primitivy do skupin, kde jsou určeny jejich vzájemné významy. Může jít o trasy autobusů/cyklotrasy (routes), silniční zákazy odbočení (restrictions), hranice, multipolygony.

Často používané pojmy:

 • Slippy-map - strojově generovaná map do rastrových obrázků, která se dá posouvat pohybem myši. Generování se většinou provádí po dlaždicích (tiles).
 • Tiles - mapové dlaždice s pevně předepsanými souřadnicemi. Každý díl má unikátní kód určující měřítko a prostorovou pozicí. Algoritmus zde.
 • renderery:
  • Mapnik - mapový renderer v jazyce CPP, OSM XML data nejdříve převede do databáze, poté vykresluje na požádání vybrané mapové dílky.
  • Osmarender - mapový renderer pracující jako XSLT transformace OSM XML dat do SVG. Generování je pomalejší, proto je také distribuováno do projektu Tiles@Home.
 • GPS - Systém určení pozice na zemi pomocí počítače a družic, GPS navigace většinou umí zaznamenávat trasu do track-logů ve formátu GPX, který velmi uvítáme.
 • WMS
 • TMS
 • JOSM, Potlatch
 • API - rozhraní pro XML komunikaci s databází OSM. API nabízí jednak nahrávání changesetů (souborů úprav) vytvořených editorem. Jednak také stahování OSM XML dat podle filtrů. Nejčastější filtr je bounding-box, který vrátí data z obdelníkové oblasti určené dvěma body.
  • Hlavní API slouží pro přístup k nejaktuálnějším datům v hlavní databázi. Dále existují XAPI, které nabízí více možností filtrování, ale slouží jen pro čtení. Data jsou v něm z hlavní databáze zrcadlena jednou za hodinu. XAPI je též forma odlehčení serveru s hlavním API.
 • data, planet-extracts
 • changeset

editor JOSM

 • instal, pluginy: wms + /freemaps
 • sledovat zásobník změn

K čemu mi to je? Aneb OSM projekty