Sweden/Myndighetskontakter

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

Här listar vi vilka insatser som har gjorts för att få loss kartdata från de instanser som håller på dem.

Aktuellt

Tillfrågad instans Kontakt (ex. avdelning) Efterfrågad data Status Vem jobbar/har jobbat
Lidköpings kommun Samhällsbyggnadskontoret Flygfoton (2009-08-31) Skickat mail - ännu inget svar Cohan
Region Skåne Natur & rekreation Skåneleden och relaterad data God kontakt via mail. Intern diskussion pågår.

(2009-12-04) Fått klartecken. Data tillgänglig i början av 2010.

Rycee
Skanska Peter Gimbe (Presschef) Byggnader (2009-09-22) Skickat mail väntar på svar.

(2009-10-15) Skickade ett nytt mail.

AWA
Vägverket NVDB - Vägdatas kundstöd (nvdb@vv.se) Allmänna vägar och relaterad information (2009-10-24) Skickat mejl, ännu inget svar Pereubu
Storumans kommun Tekniska kontoret Flygfoton, allt som kan släppas fritt att använda i en karta. (2009-10-30) Skickat mail - ännu inget svar. Cohan
Staffanstorps kommun Oskar Monell Till en början hus- och cykelvägsdata. De är öppna för annat. Mailkontakt Grillo
Lunds kommun Lantmäterienheten, Jonas Andréasson och Britta Duve Hansen Flygbilder, kommunen tar sina egna och planerar att låta oss använda dem. Personlig och mailkontakt. Grillo

Avslutat

Tillfrågad instans Kontakt (ex. avdelning) Efterfrågad data Status Vem jobbar/har jobbat
Orsa Kommun Stadsarkitektkontoret Flygfoton Skriftlig avtal att jag kan använda flygfoton för att rita av karta för OSM. Stort jobb men det finns ingen tidbegränsning Blaubär
Länsstyrelserna (infomaster at lst.se) Håkan (nånting) Läns- och kommungränser, samt gränser för nationalparker Svar 2008-09-09: Läns- och kommungränser tillhör lantmäteriet. Nationalparker är offentliga och får användas (finns på [1]). Erik Lundin
Lantmäteriet Ingela Eriksson (Leveransfunktionen) Läns- och kommungränser Svar 2009-02-04: Lantmäteriet måste ta betalt för sin information. Vi får prata med en återförsäljare om vi är intresserade.

Svar 2009-02-11: Gränserna definieras av Lantmäteriets mätningar och det är därför de kan hävda copyright på dem.

Erik Lundin
Falköpings kommun Stadsbyggnadsavdelningen, Mikael Carp Flygfoton (2011-08-22) Blev uppringd efter att ha skickat brev. Falköpings kommun använder sig av Lantmäteriets flygfoton och har inga rättigheter att lämna ut dessa. Är i övrigt imponerad av projektet. Leojth
Halmstad kommun Byggnadskontoret, Sven-Åke Kronberg Flygfoton över Gamletull och andra nybyggen som saknas på Bing (2013-01-12) Skickade mejl.

(2013-04-05) Skickade samma mejl igen.

(2013-05-30) Skickade samma mejl igen.

(2013-05-31) Fick svar från Sasa Sisirak som berättade att Flygfoton ägs av Fugro, att man kan ta kontakt med Michael Bonde (m punkt bonde vid fugro punktum com), som jag inte fått kontakt med. Lade ner det.

kalle
Sjöfartsverket hk@sjofartsverket.se AIS-data för att gruva fram farleder etc. (2013-08-04) Tigger tillgång till deras upptagningar av AIS längst hela kusten, vilket normalt sett kostar tiotusentals kronor per år.

(2013-08-22) Inget svar, skickade igen.

(2014-01-07) Fick svar. De gillar OSM men vill ha 20 000-40 000 kronor om året. Dock får OSM redan gratis AIS-strömmar och -historik från marinetraffic.com, så det spelar ingen roll längre.

kalle