Sweden/Open data

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

Öppna data för hela Sverige finns samlade på http://www.opendata.se/.

Rikstäckande datasätt

Här finns datasätt indelade på organisationen som frigett dem:

Ortstäckande datasätt

Ordna dessa alfabetiskt:


Plocka russinen ur kakan, erfarenheter av TRV och LMs öppna data

öppnadata_erfarenheter