Sweden/Open data/Lantmäteriet

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

Följande har frigetts under CC0:

 • Ekonomiska_kartan 2019-09-06 14:06:00
 • Generalstabskartan 2019-09-06 14:36:00
 • GSD-Distriktsindelning 2015-12-08 01:00:00
 • GSD-Fjallinformation_vektor 2020-01-09 10:34:00
 • GSD-Hojddata_grid_50_plus 2015-06-10 02:00:00
 • GSD-Oversiktskartan_vektor 2020-01-09 10:36:00
 • GSD-Sverigekartan_raster 2020-01-09 10:39:00
 • GSD-Sverigekartor_vektor 2020-01-09 10:39:00
 • GSD-Terrangkartan_vektor 2020-01-09 11:14:00
 • GSD-Vagkartan_vektor 2020-01-09 10:58:00
 • Haradsekonomiska_kartan 2019-09-06 14:05:00
 • Historiska ortofoton 2019-06-19 02:00:00
 • Laserdata_Skog 2019-03-12 01:00:00

detaljer om varje datamängd