Ca:Key:lgbtq

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg lgbtq
LGBT flag square.svg
Descripció
Llocs per al col·lectiu LGBTQ+ Show/edit corresponding data item.
Fet servir en aquests elements
es pot usar en nodesno es pot usar en vieses pot usar en àreesno es pot usar en relacions
Combinacions útils
Estat: de facto


L'etiqueta lgbtq=* indica llocs segurs o destinats al col·lectiu  LGBTQ* Les sigles fan referència als col·lectius  Les,  Gay,  Bi,  Trans o  Queer entre altres.

Aquesta etiqueta pot ser utilitzada amb: Pubs, bars, cafeteries, discoteques, hotels, clubs esportius, escoles de dansa, centres d'atenció mèdica o sexual, ONGS, llibreries, museus, tendes, centres socials, serveis, etc.

Només els llocs que estiguin publicitats com a LGBTQ han de ser etiquetats com a tals. En llocs en què hi hagi una ampla opressió contra el col·lectiu LGBTQI, aquests llocs no han de ser etiquetats per motius de seguretat.

Com cartografiar

Col·loca un nodo o crea una àrea i agrega l'etiqueta lgbtq=primary.

Per afegir opcions més concretes utilitza la subetiqueta lgbtq:*=*. Per exemple lgbtq:trans=primary senyala que es tracta d'un lloc LGBTQ, però dirigit principalment al col·lectiu transsexual.

Valors

Quan utilitzes l'etiqueta lgbtq=*, poden aparèixer 5 valors: primary / yes / only / welcome / no.

1. lgbtq=primary

Per a llocs dirigits a un públic LGBTQ. Ací tens alguns exemples com pot utilitzar-se:

2. lgbtq=yes

L'etiqueta lgbtq=yes és massa ampla i imprecisa i no hauria de ser utilitzada. Es recomana l'ús de lgbtq=primary.

3. lgbtq=only

Per a llocs dirigits exclusivament al públic LGBTQ.

Es pot concretar encara més amb la subetiqueta lgbtq:*=only. Per exemple, lgbtq:women=only especifica que es tracta d'un espai exclusiu per a dones i que per tants es dóna per descomptat que és a la mateixa vegada lgbtq:men=no, si bé no cal afegir també eixa etiqueta.

4. lgbtq=welcome

Per a llocs que no estan dirigits exclusivament al públic LGBTQ, però que procuren activament la creació d'un ambient amigable envers ells.

5. lgbtq=no

Per a llocs que deneguen l'entrada a gent del col·lectiu LGBTQ. En molts països això és il·legal, per tant pot ser que no sigui una etiqueta comuna. Exemple:

Subetiquetes

Com ja s'ha dit anteriorment es pot utilitzar la subetiqueta lgbtq:*=* amb l'objectiu d'especificar amb més detall el públic al qual va dirigit el lloc. La següent taula conté algunes d'aquestes subetiquetes. Tanmateix és només una guia que pot ser millorada.

subetiqueta Sinònims Exemples Notes
women female, woman lgbtq:women=primary, lgbtq:women=only
men male, man lgbtq:men=primary, lgbtq:men=only
trans transgender lgbtq:trans=primary, lgbtq:trans=only
cis cisgender '
queer lgbtq:queer=primary, lgbtq:queer=only
others Free form text that the mapper has decided makes sense.

Notes

  • No es recomana utilitzar l'etiqueta lgbtq:gay=* o lgbtq:lesbian=*, ja que deixa fora al col·lectiu bisexual o als homes i dones transsexuals. Si es vol especificar el públic, millor utilitzar simplement lgbtq:women=* o lgbtq:men=* que arreplega tot.

Usos

Lloc, pàgines web o aplicacions que utilitzen aquestes etiquetes:

  • Desconegut

La majoria d'aplicacions mostren l'etiqueta principal, és a dir, si es tracta d'un bar, un centre social, etc; però encara no mostren l'etiqueta lgbtq=*

Véase también

Etiquetes similars

  • gay=* - És una etiqueta anterior també proposada, però que és inexacta, ja que arreplega tot el col·lectiu LGBTQ dins de "gay".

gay=*