Ca:Tag:amenity=grit_bin

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg amenity = grit_bin
Grit bin UK.JPG
Descripció
Un contenidor que conté sorra, sal i grava per escampar a les carreteres per a la seguretat hivernal. Edit this description in the wiki page. Edit this description in the data item.
Grup: equipaments
Fet servir en aquests elements
es pot usar en nodesno es pot usar en viesno es pot usar en àreesno es pot usar en relacions
Combinacions útils
Estat: aprovadaPage for proposal
El següent text és una traducció de l'article original en anglès, revisat des de la versió rev2179805. Introduïu tota la informació nova o la informació que sigui específica del seu lloc abans d'aquest avís.
Si us plau eviteu canviar radicalment aquest text sense traducció, actualitzant també l'article original, i notifiqueu-lo a la comunitat internacional o sol·liciteu ajuda en aquest lloc. S'accepten correccions ortogràfiques, gramaticals, lèxiques o estilístiques.

Els  contenidors de sorra, contenidors de sal o contenidors de terra se situen en països on es produeixen gelades i nevades, principalment en zones muntanyenques. Contenen graveta (sorra i grava fina), sal o una mescla de sal i graveta perquè la gent l'escampi per les carreteres properes. La graveta ajuda a millorar la seguretat vial a l'hivern.

Com cartografiar

Només cal col·locar un node en el lloc correcte. Etiqueteu-lo com amenity=grit_bin.

Addicionalment els contenidors poden cartografiar-se amb:

  • content=sand/salt/... Contingut del contenidor
  • colour=green/brown/yellow/... Color del contenidor
  • material=plastic/wood/metal/... Material del contenidor

En alguns països i/o ciutats l'accés al contingut del contenidor de sorra pot estar restringit. Per tant, pot ser necessari un access=* addicional. L'accés pot ser un de:

  • access=*
  • access=yes tothom és lliure d'usar la sorra / sal (també s'usa/usava access=public, tanmateix és un duplicat no documentat de access=yes)
    • access=permissive només un grup seleccionat té llibertat d'usar-lo; és a dir, residents, autoritats locals Encara que aquesta definició es va incloure a la proposta d'aquesta etiqueta i s'ha utilitzat ocasionalment, entra en conflicte amb la definició normal de access=permissive i pot causar confusió
  • access=private el contenidor és propietat de, per exemple, una empresa o una escola
  • seasonal=yes si el contenidor d'arena està present en un lloc determinat només durant una part de l'any es pot fer servir seasonal=winter, i, pel context, s'estaria indicant que només hi està present durant l'hivern

Imatges

Al Regne Unit, els contenidors de sorra acostumen a ser de colors vius; el groc és habitual, però existeixen contenidors vermells i taronja (que poden ser etiquetats amb colour=yellow, material=plastic).

Representació

  • editor iD: ID-amenity-grit-bin.svg

Vegeu també