Ca:TagFinder

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
El següent text és una traducció de l'article original en anglès, revisat des de la versió rev1764166. Insereix tota la informació nova o la informació que sigui específica del teu lloc abans d'aquest avís.
Per favor evita canviar radicalment aquest text sense traducció, actualitzant també l'article original, i notifica'l a la comunitat internacional o sol-licita ajuda en aquest lloc. S'accepten correccions ortogràfiques, gramaticals, lèxiques o estilístiques.
Pàgina de resultats del motor de cerca de TagFinder per a 'Schloss'.

TagFinder (tagfinder.herokuapp.com) és un motor de cerca de text complet per a etiquetes de l'OpenStreetMap. Usa Taginfo, serveis de traducció (d'alemany a anglès), un diccionari de sinònims i una xarxa semàntica adaptada a un domini específic.

TagFinder va ser desenvolupat durant una tesi semestral en informàtica al Laboratori Geometa de la Universitat de Ciències Aplicades Rapperswil (Suïssa). L'aplicació ofereix una API RESTful, està escrita en Python 2.7 i utilitza el marc web Flask. El codi font es troba a GitHub.

Sent-te lliure de proporcionar retroalimentació, per exemple, comentant a través de Twitter (@geometalab), així com creant un issue a Github o dirigint-te directament a User:Geonick.

Vegeu també