Cs:Key:collection_times

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg collection_times
English PostBox Panel.jpg
Popis
Časy výběru poštovní schránky, recyklačního kontejneru nebo jiného pevného zařízení. Show/edit corresponding data item.
Skupina: Vlastnosti
Použité na těchto prvcích
může být použito na uzlunemělo by být použito na cestěnemělo by být použito na plošenemělo by být použito na relaci
Vhodné kombinace
Viz též
Status: schválenoPage for proposal

Časy výběru poštovní schránky, recyklačního kontejneru nebo jiného pevného zařízení. Zápis je stejný jako u opening hours, včetně pomlčky, protože existují poštovní schránky, které se vybírají v určitém neurčeném čase v časovém intervalu.

Existují mapy a vyhodnocovací nástroje této značky.

Jak mapovat

Značka časů výběru má stejnou syntaxi jako opening_hours=*, například dni musí být v angličtině (Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su) a časy ve 24 hodinovém formátu. Viz příklady níže nebo opening_hours, kde najdete kompletní syntaxi. Povšimněte si, že to je značka vlastnosti, takže musí být spojena s nějakou značkou, ke které se vztahuje (např. poštovní schránkou, nebo zařízením pro recyklaci).

V některých místech dochází ke zvláštním výběrům schránek, které jsou pouze pro místní dopisy. Tyto lze značit odděleně pomocí přípony ":local" jak je ukázáno na příkladu níže.

Pro mapování opakujících se časů je podporován přídavný prvek syntaxe popsaný v příkladu pravidelného výběru.

Příklady

Jeden výběr denně

Poštovní schránka s jedním výběrem denně (v 17:30 od pondělí do pátku, ve 12:00 v sobotu a bez výběru v neděli):

Více výběru denně

Poštovní schránka s více výběry denně:

Jednou za týden

Recyklační kontejner vybíraný v pondělí (bez určitého času):

Místní pošta

Poštovní schránka s pravidelným výběrem vší pošty a doplňkovým výběrem místní pošty v 23:00 od pondělí do soboty:

Výběr v pravidelných intervalech

Poštovní schránka s výběrem každé tři hodiny od 12:00 do 21:00 od pondělí do pátku:


Viz Ilustrace pro více příkladů.

Mapy a vyhodnocovací nástroje

Mapa časů výběru je dostupná na: opening_hours_map

Také můžete použít vyhodnocovací nástroj pro zápis a kontrolu vašich collection_times=*.

Ilustrace

  • Časy výběru v německém příkladě lze zapsat collection_times=Mo-Fr 15:00,18:00,19:00,23:00; Sa 15:00; Su 10:30,23:00
  • Časy výběru v britském příkladě lze zapsat collection_times=Mo-Fr 17:30; Sa 12:00; Su 13:00
  • Časy výběru v americkém příkladě lze zapsat collection_times=Mo-Fr 12:00,17:00; Sa 12:30
  • Časy výběru v běloruském příkladě lze zapsat collection_times=Mo 11:20,14:00; Tu-Fr 12:20,14:20; Sa 14:20
  • Časy výběru v italském příkladě lze zapsat collection_times=Mo-Sa 12:00

Program

Program v PHP(en) na procházení opening_hours

Viz také