Cs:Key:driving_side

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg driving_side
Drive on left in australia.jpg
Popis
Sděluje, po které straně silnice musí vozidla jet. Show/edit corresponding data item.
Skupina: silnice
Použité na těchto prvcích
nemělo by být použito na uzlumůže být použito na cestěnemělo by být použito na plošemůže být použito na relaci
Implikuje
Vhodné kombinace
Status: používáno

Pro označení strany jízdy vozidel v obousměrném provozu.

Přidejte k relaci země, abyste popsali obecná pravidla provozu v dané zemi. Na cesty přidávejte pouze, když popisujete výjimku.

Jak mapovat

Přidejte značku driving_side=left/right k relaci země nebo na silnici. Na silnici ji přidávejte pouze, když je to výjimka z obecného pravidla (a zkontrolujte, zda na relaci vaší země je vyznačeno obecné pravidlo).

Pokud jízdní pruhy silnice mají mezi sebou hmotnou překážku (a tedy jsou zakreslené jako dvě paralelně běžící cesty v OSM), pak se značka driving_side=* nepřidává.

Vykreslování

Tento klíč je brán v úvahu při vykreslování ulic na OSM2World.

Příklady

Na silnicích cesta


Silnice s driving_side=left v Brazílii (ve které se normálně jezdí vpravo)

Na zemích relace

1.
admin_level=2
name=United Kingdom
driving_side=left

2.
admin_level=2
name=Polska ( Polsko)
driving_side=right

3.
admin_level=2
name=Brasil ( Brazílie)
driving_side=right

Ilustrace a dopravní značky

Viz také