Fa:Organised Editing Guidelines

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

بنیاد اوپن‌استریت‌مپ مجموعه‌ای از رهنمودها را تدوین کرده است که بر اساس بحث و گفت‌وگو با جامعه، هیئت مشورتی بنیاد اُاِس‌اِم و تلاش‌های نقشه‌کشی بشردوستانه انتظارات، توافق‌ها و قراردهای مقررشده را به‌طور خلاصه بیان می‌کنند.

این رهنمود ابتدا توسط گروه کاری داده در سپتامبر ۲۰۱۸ منتشر شد و هیئت مدیرهٔ بنیاد اُاس‌ام آن را در ۱۵ نوامبر ۲۰۱۸ تأیید کرد.

متن رهمنود ویرایش سازمان‌یافته یا Organised Editing Guidelines (OEG) در اینجا قرار دارد: https://osmfoundation.org/wiki/Organised_Editing_Guidelines (دریافت پرونده)

فعالیت‌ها باید در این قسمت از ویکی ثبت شوند: Organised_Editing/Activities.

اگر مطمئن نیستید که آیا شما باید این کار را انجام دهید یا خیر، با جامعهٔ محلی تماس بگیرید.

اجرا

کاربر Guillaume Rischard در پیامی به فهرست پستی Mailing lists/Talk_discussion، پیشنهاد داد تا روشن شود (نا)کنش‌گری‌های مربوط به این رهنمود چطور منجر به اعمال فشار می‌شود. بخشی از آن پیام:

گروه کاری داده در ویرایش‌هایی که جامعه با آن‌ها مشکل داشته باشد مداخله می‌کند و صرفاً به‌خاطر اینکه از رهنمود پیروی نشده، وارد نمی‌شویم.