HE:Beginners Guide 1.1

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

מקורות לאיסוף מידע עבור OSM

  • GPS - זוהי כרגע הדרך הנפוצה ביותר לאיסוף המידע עבור הפרוייקט, ולעיתים היא המועדפת, ואף חיונית, לאיסוף הגאומטריה הבסיסית של רחובות, שבילים ודרכים אחרות. אם ברצונך להוסיף מידע לאזור שטרם מופה ואין ברשותך GPS, ניתן ללוות מכשיר או ליצור מפות על-בסיס מפות שכבר יוצרו בידי משתמשים אחרים.
  • ידע אישי/מקומי - מקור טוב מאוד למיפוי הוא הידע האישי שלך. אם אתה מכיר את האזור היטב, לדוגמה - שמות הרחובות, חנויות ומבנים שנמצאים בו, כיוונים ומגבלות תנועה, או כל מידע נוסף שיתכן שתרצה להוסיף ל-OSM. אם תבנית הרחובות הבסיסית כבר מופתה, לעיתים קרובות אינך נדרש למכשור טכני נוסף ותוכל להתחיל בעבודת המיפוי מייד.
  • בינג ויאהו - ניתן לאסוף מידע עבור OSM מתצלומי אוויר, Landsat ומפות NPE. מקורות אלה עשויים לתרום רבות עבור OSM, אם נעשה בהם שימוש מושכל, אך חשוב להדגיש כי מיפוי נכון מצריך בדיקת האזור כל-ידי מישהו הנמצא על הקרקע, ואשר יוכל לאמת את המידע שנאסף מכלים אלה ואת מהימנותו. ברי שתוכל לאתר ולזהות מידע מתצלומי אוויר ביתר קלות אם האזור כבר מוכר לך באופן בלתי אמצעי. ניתן להתחיל עם המידע שנמצא ברשותך ממקורות אלה, אולם יש לנקוט זהירות, לוודא את המידע באמצעי מיפוי נוספים ולבקר באזור אם הדבר מתאפשר.
  • תצלומים ומפות שלך - ניתן לעשות בהם שימוש אולם יש לוודא שהם חופשיים לשימוש ב-OSM ולהעתקה. רוב המידע אינו חופשי כפי שאתה עשוי לסבור.
  • מידע שכבר נאסף אך נדרשת התאמתו למפות דוגמה טובה לשיטה זו הוא השיתופי למיפוי קוריאה.
  • איתור טעויות ותיקונן - שגיאות מאותרות לעיתים על-ידי מאתר השגיאות של סקובלר [1].

מידת הדיוק של מקורות אלה משתנה! דף זה העוסק בדיוק מספק מידע על כמה טעויות הנגרמות מכך שהמידע שאספת במאמץ רב, מוביל אותך לשגות; ומספק הסבר מדוע אין לעיתים אין צורך לערוך ולשנות מידע שנראה לכאורה "מוטעה".

איזה מידע להוסיף למפות?

קיים מידע רב שניתן להוסיף ל-OSM: החל בדברים הברורים כמו שמות רחובות ועד למידע מפורט כמו גנים, תיבות דואר, מכשולי קרקע וכיוצ"ב. משתמשים שונים מייחסים מידת חשיבות שונה לפרטי מידע שונים, והדבר מושפע לעיתים קרובות מאמצעי התחבורה בהם הם עושים שימוש (אופניים, רכב מנועי או הליכה). אם לדעתך מידע מסויים עשוי לסייע לאנשים למצוא את דרכם, הוסף אותו למפה!

ריכוז טוב של מידע אודות פרטים נפוצים שנהוג להוסיפם למפות, ואופן ייצוגם ואפיונם בבהן, נמצא בדף זה. אולם יש לזכור - אל תגביל את עצמך לרשימות אלה; היה יצירתי ומפה את כל מה שנושא חשיבות בעינך!

ככל שמשתמשים צוברים נסיון וותק, הם מגדילים את עומק המפרט שהם כוללים במפות, אך ראוי שמתחילים יתחילו במידע הבסיסי. לכן רשת הרחובות הראשיים היא נקודת טובה להתחלה, בעוד ששבילי הליכה או תיבות דואר הם מידע משני שניתן להשאירו לשלב מאוחר יותר. בכל אופן אין "דרך אחת נכונה" ואין כללים נוקשים.