HE:Beginners Guide 1.1.1

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

GPS

GPS היא השיטה הנפוצה ביותר לאיסוף מידע. יש לוודא כי אפשרויות "Lock on rosd" ו-"Snap to road" כבויות, שכן אחרת המכשיר יקליט עותק ישיר של המפה שטענת אליו, ודבר זה מהווה הפרה של זכויות יוצרים.

בעת איסוף מידע עם מכשיר GPS ובאמצעים אחרים, יש לאסוף מידע נוסף כדי להוסיף פרטים חיוניים למפה, דוגמת שמות רחובות, בתי-עסק וכל פרט נוסף שתרצה להוסיף למפה. ניתן להנציח פרטים אלה באמצעות מצלמה, מכשיר הקלטה או על-ידי רישום ידני.

  • מידע נוסף על אופן ההפעלה של מכשיר GPS נמצא בדף הקלטת מידע באמצעות GPS.
  • אם אין ברשותך מכשיר GPS ואתה מעוניין לרכוש מכשיר, בדוק את דף המפרט אודות המכשור הקיים בשוק.
  • בעלי מחשב נייד/PDA/טלפון סלולרי, יוכלו להתעדכן בהיצע התוכנות התומכות בשפה העברית בדף זה.
  • לבעיות ושאלות בהפעלת המכשור, יש לעיין בדף השאלות הנפוצות.
  • אם אתה מצלם תמונות, תוכל לשבץ אותן לאורך הנתיב המוקלט במכשיר ה-GPS באמצעות אפליקציית JOSM. מידע נוסף נמצא כאן.