He:Mapping techniques

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

GPS נתוני מעקב מ

נתוני מעקב על מסך GPS.
מאמר ראשי: להיות מעורב

ולהקליט GPS הטכניקה העיקרית למיפוי כבישים, שבילים, נתיבי מעבורות, מסלולי סקי וכו' היא פשוט להדליק את מכשיר ה

שהוא לרוב ברירת המחדל, ניתן להעלות ישירות WGS-84 את נתוני המעקב כשאתה נע. את נתונים אלו, בהנחה שהם בפורמט

ולהציג על מפת העריכה OpenStreetmapל

להקלטת הנקודות בדרך הצפופה ביותר האפשריתGPS כוון את ה

."Resolution: Highest" ,"Setup" ,"Tracks" זה נעשה דרך תפריט Garmin במערכות

מאפשר הוספת מידע למיקום הנוכחי (livegps בעזרת הפלאג-אין) surveyor עצמה כדי להקליט: הפלאג-אין JOSM ניתן להשתמש בתוכנה

נקודות עניין

לציון נקודות עניין ופנקס Geko שימוש ב
מאמר ראשי: Points of interest

מאפשרים ציון פשוט של נקודות דרך GPS מקלטי

.תכניס נקודת דרך ממוספרת "OK" ו "Mark" לדוגמא, בחירת Geko ב

הממפה בדוגמא המוצגת מימין עצר בחנייה של פאב וציין נקודת דרך שנשמרה כנקודה מספר 206

לרוב, ניתן להכניס את המידע ישירות למכשיר אך זהו תהליך מייגע וכדאי לשקול שימוש בפנקס או במכשיר הקלטה כדי לזכור למה נקודת הדרך מתייחסת.

צילום דיגיטלי

מאמר ראשי: Photo mapping
מראים את זמן הצילום EXIF נתוני

מצלמות דיגיטליות שימושיות לשמירת שמות רחובות, שמות כפרים, וציוני שטח אחרים.

מאחר וזמן הצילום נשמר עבור כל תמונה דיגיטלית

,(GPS אנו יכולים לדעת איכן היההצלם בזמן הצילום (בעזרת הרישומים של ה

ואז לציין את המקום המצולם


בדוגמא משמאל למשל, אפשר לציין על המפה את המיקום של תיבת דואר

בשעה 16:48 GPS לפי המקום שבו היה ה


GPS דרך נוספת היא להשתמש בתוכנה המיועדת להתאמה בין תמונות לרישומי ה

EXIF יתווסף למידע הנשמר בכל תמונה (בדר"כ כחלק ממידע ה GPS המידע מה

בדרך זו, אתה יכול לקבל את מיקומי הצילומים (JPG שבתוך תמונות

בצורה תכנותית

יתמכו ב"תמונות הנושאות מידע גיאוגרפי OSM יכול ליהיות שגירסאות עתידיות של


GPS כשאתה מתעד בצורה זו, שים לב שהשעונים של המצלמה וה

מסונכנים (תבדוק לפני שאתה מטייל), אחרת האתרים ישמרו בקורדינטות שגויות


Wikipedia article on geocoded photos :ראה גם

שמות רחובות

שרבוט שמות רחובות
מאמר ראשי: City mapping

בערים צפופות, מערכות של דרכים חד-סטריות ורשתות כבישים, קשה לפעמים לזכור את מאות שמות הרחובות שבהם עוברים

דרך אחת היא לשרטט איך הרחובות נחתכים (בלי קנה מידה), ולהתאים אותם אח"כ עם רישומי המעקב

אפשרות אחרת היא גישת שני המעברים

OSM להקליט רישומי מעקב ואז לחזור עם מפה מודפסת של מתווה הרחובות מ

ולמלא את שמות הרחובות תוך קריאת השילוט


גירסת המעבר הבודד של גישת שני המעברים היא להשתמש בתצלומי אוויר (במקום רישומי

(JOSM מעקב) כדי ליצור את המתווה, להדפיס את הקטע הבלתי מתוייג (למשל מ

ואז למלא את שמות הרחובות תוך קריאת השילוט


אם אין לך הרבה מקום בדף, תוכל לציין מספרים על המפה וליצור מקרא עם שמות המקומות (או האתרים) על דף אחר

תצלומי אוויר / לווין

Many cities have high resolution georectified aerial photos available for them which can be used to aid mapping. Due to licensing concerns of the derived data, only public domain or CC imagery should be used for this. It's also OK to use Yahoo!'s aerial imagery as available in the editing applet, and in fact this aids building the map later if you're using the online potlatch editor.

Before you go mapping, choose the area to map and find it on Yahoo! maps. Make sure you have the satellite tab selected so you're not using the copyrighted map data, and make a printout of the photo (Don't print out the street map!). When you go mapping you can take this with you with a pen (gel or ink works best, not ball-point pens unless you take a clipboard, nor pencil because it doesn't show up well) and annotate the photo with which bits are streets/paths, what the names are, and the locations of important places. You may also be able to use the photo to see if there's anything of interest you'd otherwise have missed like a hidden side street or courtyard.

When you get home, open up the editing applet and draw everything as you've noted down. Because you took the satellite photo into the field, you already know where everything is, and don't get confused about whether that green blob next to the black blob is a path or just a copper roof.

An alternate method is to use the GPSbabel application to convert your track log into a Google Earth format kmz file. This can then be loaded as a track into Google Earth and overlayed onto the satellite imagery. Each GPS fix is assigned a point with a time/date stamp, allowing easy cross reference with written notes. Any areas with GPS track issues are immediately apparent, as are missed routes / roads or errors in you notes.

To avoid copyright issues, only use Google Earth as a tool to spot problems in your data, or areas for further survey, not as a source of data such as road or place names.

הקלטת קול

מאמר ראשי: Audio mapping
VoiceRecording.png

הגעתי למסקנה שהקלטת קול היא הדרך המועדפת כשאני ממפה תוך כדי רכיבה על אופניים. בהתחלה הייתי משתמש בדפים במו שמתואר למעלה, אבל העצירות האינסופיות לקחו יותר מדי זמן וגמרו לי את הברכיים.

VoiceRecorder.jpg

(JOSM אם תבחר להציג את הנקודות שאספת בצורה מחוברת (ע"י בחירת האופציה ב

תוכל לראות את סדר הנקודות במסלול, ואז כל מה שאתה צריך לעשות הוא להקליט "פונה שמאלה לרחוב ..."

GPS ו "בקצה הלולאה נמצא הפאב ..." (יותר פשוט לרכב את הלולאה ולסמן אחר כך מאשר לעצור ולהתעסק עם ה

כדי לסמן את המקום). ניתן להוסיף עוד מידע אבל לרוב כדאי "קצר וקולע" כדי שיהיה יותר קל להקשיב אחר כך

וידאו

מאמר ראשי: Video mapping

אם אתה נוסע לבד ולא יכול לעצור לקחת רשימות: תתקין מצלמת וידאו (או מצלמה דיגיטלית במצב "סרט") במקום שיכול לראות שלטים, ולהשאיר אותה על מצב "הקלטה" לכל אורך הנסיעה


לאחר הנסיעה תבדוק את הזמנים וכל דבר מעניין שצולם, לדוגמא: חנויות משמאל מ 1:32 ועד 1:37

GPSותתאם עם הרישומים מה

תחבורה

סוג אמצעי התחבורה המועדף תלוי בסוג המסלולים שאתה מתכוון ליצור.

כמובן שכדי למפות כביש ראשי או מסילת ברזל רתה צריך להשתמש ברכב המתאים.

בדר"כ, מתאימה למיפוי כבישים בכל אורך, כאשר הדרך מכילה רק מספר מועט של סימני-דרך מיוחדים.

אופניים מתאימים למסלולים באורך בינוני, בהם תרצה לעצור לעיתים כדי לסמן נקודות עניין או צמתים.

אזורי מגורים המכילים מספר רב של פרטים ניתן למפות תוך כדי הליכה או רכיבה על סקייטים, רולר-בליידס או סקייט-בורד

מסעות ארוכים

מאמר ראשי: Long journeys

שלך יכול לשמור עלול להיעשות גורם מגביל. GPS לפעמים אתה עשוי להיות מרוחק מהמחשב לתקופה ארוכה ומספר נקודות המעקב שה

ולקחת מראש מספיק סוללות ,GPS יכול להיות שתאלץ להגדיל את המרווח בין הנקודות, תלוי בדגם ה

ראה גם