He:Editors

From OpenStreetMap Wiki
(Redirected from He:Editing)
Jump to navigation Jump to search
עזרה(en) אודות(en) דפדוף(en) עריכה ההלאה(en)

OpenStreetMap ניתן להשתמש במספר עורכים שונים לעריכת תוויות בבסיס הנתונים של

הרשמה

לפני שתוכל לערוך נתונים כלשהם, עליך

OSM ליצור חשבון

מבחר העורכים

  • של המפה הראשית "Edit" הוא העורך הפשוט ביותר לשימוש. מגיעים אליו דרך התגית Potlatch

OSM אידאלי לתרומות עריכה מהירות ושמירה מיידית של השינויים על השרת של

  • הוא כרגע העורך הפופולרי ביותר JOSM

דורש גירסא 5.0 ומעלה) שמאפשר זום רציף, הרחבת האופק, ועריכת נתונים המאוכסנים מקומית, לפני העלאה מרוכזת לשרת) Java זהו יישום

  • קוד המקור זמין לכל השאר ,Windows הוא ישום המתאים לפלטפורמות שונות. מקומפל ל Merkaartor

דף השוואת העורכים יכול לעזור לך בבחירת העורך המתאים ביותר עבורך


osmpedit ו Osmeditor (QT) היו בעבר גם עורכים אחרים, כמו

(הם לא מתוחזקים יותר ולא מתממשקים עם הפרוטוקול האחרון (כלומר, הם פשוט לא עובדים

ראה גם