NL:Mapping techniques

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

GPS tracklogs

Tracklogs op het GPS-scherm
Hoofdartikel: Getting Involved

De basistechniek voor het in kaart brengen van wegen, trottoirs, veerbootroutes, skiroutes, etc. is eenvoudigweg, het aanzetten van je GPS en hem tracklogs laten opnemen terwijl je voortbeweegt. Deze tracklogs kun je vervolgens direct uploaden naar de OpenStreetMap-server.

Zorg ervoor dat de punten die de GPS opslaat elkaar zo snel mogelijk opvolgen, hoe meer punten, des te handiger het is met het tekenen van de kaart. Op de "Garmin"systemen gaat het als volgt: "Tracks", "Setup", "Resolutie: Hoogst".


Points of interest

Geko en notitieblok gebruikt bij het opslaan van POI.
Hoofdartikel: Points of interest

GPS receivers (ontvangers) zijn je vaak behulpzaam bij het opslaan van een bepaalde locatie. Neem bijvoorbeeld de Geko; met de handelingen: "Mark", "Ok" heb je een genummerde locatie op je GPS. Op de foto hiernaast stopte de kartograaf bij een parkeerterrein. Het punt dat hij opsloeg kreeg nummer 206. Gebruik een notitieblok of iets dergelijks om vast te leggen waarmee het opgeslagen punt correspondeert. Op deze manier heb je bij het verwerken van een tracklog de Points of interest (POI's) bij de hand!


Digitale fotografie

Hoofdartikel: Photo mapping
EXIF data laat zien wanneer de foto gemaakt is

Digitale camera's zijn nuttig bij het opslaan van straatnamen, plaatsnamen ed. Omdat de tijd van een foto achteraf ook makkelijk te achterhalen is kun je altijd, met behulp van de GPS log, uitvinden waar de fotograaf was op het moment dat hij de foto maakte.

Op de foto staat een brievenbus die ook op de kaart moest komen. Het punt waar de brievenbus staat is te vinden in de GPS log bij tijd 16:48.

Als alternatief is er ook speciale software dat de GPS log koppelt aan de gemaakte foto's. Die software slaat de GPS informatie op bij de informatie van de foto's.

Houdt wel in de gaten dat de tijd van het GPS systeem gelijk staat met die van de digitale camera. Is dat niet het geval, dan zal het koppelen ook niet verlopen zoals het normaal hoort te gaan.

Zie ook: Wikipedia artikel over "geocoded foto's" (Engels)


Mapillary

Sinds begin 2014 is deze dienst actief. Het is geoorloofd de beelden van deze site te gebruiken om te mappen voor OSM. Je kunt ook zelf foto's uploaden naar de site. Hier wordt e.e.a. uitgelegd in het Nederlands over het gebruik en meedoen.


Straatnamen in een stad

Een schets met straatnamen
Hoofdartikel: City mapping

In een dicht net van straten kan het weleens moeilijk zijn om al de straatnamen die je tegen bent gekomen te onthouden.

Een methode is om alle straten waardoor je komt te schetsen. Met behulp van deze schets kun je dan later zien welke naam bij welke straat hoort.

Een andere techniek is: eerst verwerken van de GPS tracklogs, vervolgens dat wat verwerkt is uitprinten en met deze print teruggaan naar de plek waar de GPS logs zijn gemaakt. Hier kan dan ter plekke de straatnaam op de goede plek in het printje geschreven worden.

Een andere variant op deze techniek is het gebruik van luchtbeelden om een schets te maken, print de onbenoemde plaatsen van de verwerkte GPS log uit (door middel van een JOSM screenshot), vul ten slotte de straatnamen in.

Is er niet genoeg ruimte op de uitgeprinte kaart, dan is werken met nummers het handigst. Op een ander papier kan dan bij voor elk nummer een straatnaam of iets dergelijks opgeschreven.


Satelliet- en luchtfoto's

Veel steden hebben hoge resolutie, geogerefereerde luchtfoto's beschikbaar die behulpzaam zijn bij het karteren. Vanwege de licentiezaken van afgeleid werk mag alleen openbaar of Creative Commons-beeldmateriaal worden gebruikt. Het is ook toegestaan om Bing's luchtfoto's te gebruiken die beschikbaar zijn in de bewerk-applet, en dit blijkt behulpzaam bij het maken van de kaart als je deze applet gebruikt.

Voordat je gaat karteren, kies je het gebied en zoek je het op met Yahoo! maps. Vergewis je ervan dat je het tabblad satellite hebt geselecteerd zodat je geen kaartgegevens met een copyright erop gebruikt en maak een afdruk van de foto (Druk niet de stratenkaart af!). Als je buiten aan het karteren bent kun je deze afdruk meenemen en er met een potlood of stift opmerkingen op maken welke delen straten/paden zijn, hoe ze heten en de locaties van belangrijke zaken. Je kunt de afdruk mogelijk ook gebruiken om te zien of er iets anders van belang is dat je normaal zou missen, zoals een verscholen straat of binnenplaats.

Bij thuiskomst open je het tabblad Edit van OpenStreetMap en teken je alles in wat je heb opgeschreven. Omdat je de afdruk van de luchtfoto meegenomen hebt, weet je al wat alles is en zal je niet in de war raken bij het bepalen of die groene bol naast die zwarte bol een pad is of slechts een koperen dak.

Een alternatieve methode is het gebruik van de applicatie GPSbabel. Hiermee kan de tracklog worden omgezet in een kml-bestand van Google Earth. Dit kan als track in Google Earth worden geladen en over de satellietfoto heen worden geprojecteerd. Ieder GPS-waarneming is een punt met een tijdkenmerk waarmee je eenvoudig een relatie kunt leggen met de geschreven notities. Alle gebieden met een GPS-trackprobleem zijn direct zichtbaar, net als ontbrekende routes/straten of fouten in je notities.

Om problemen met copyright te voorkomen mag je Google Earth alleen gebruiken om problemen in je gegevens boven water te halen of gebieden die nader onderzocht moeten worden, maar niet als gegevensbron voor bijvoorbeeld straat- of plaatsnamen.

Opnemen

Hoofdartikel: Audio mapping
VoiceRecording.png

Ik vind opnemen het medium bij uitstek voor het mappen per fiets. Ik begon, zoals hierboven vermeld, met papier ,maar vond het doorlopend starten en stoppen tijdrovend en een belasting voor de knieën.

VoiceRecorder.jpg

Als u de sporen die u verzamelt weergeeft als verbonden (schakel bijvoorbeeld de optie in JOSM in) kunt u de volgorde van uw route zien, dus alles wat u hoeft te doen is opnemen "linksaf <straatnaam> in" en "doodlopend", samen met "café De <wat dan ook> bij de cirkel" (waarmee ik bedoel dat ik een rondje met de fiets deed om het te markeren in het spoor, veel sneller dan rommelen met de GPS om een waypoint te markeren). Misschien een beetje meer context, maar hoe korter hoe beter bij het afspelen.


Video

Hoofdartikel: Video mapping

Voor hen die alleen rijden en niet kunnen stoppen om notities te maken: monteer een videocamera (of digitale camera in modus "movie") ergens zodat die verkeerstekens kan zien en laat hem opnemen gedurende uw reis.

Noteer, naderhand, het tijdstempel van alle interessante dingen op de video (bijv. "Winkels aan de linkerkant tussen 1:32 en 1:37") en correleer dat met hettracklog van de GPS.

Voorbedrukte formulieren en overzichtskaarten

Junction survey form
Hoofdartikel: Planning and preparation

Een eenvoudig overzicht van een gebied om in te vullen, of een gestructureerde methode voor het verzamelen van gegevens (zoals Mapchester's formulier voor het opnemen van kruisingen) kan het makkelijker maken om te correleren wat op de grond is waargenomen, met het gehele gebied.

Vervoer

Afhankelijk van het type tracks dat u wilt maken, zijn sommige vervoermiddelen meer geschikt dan andere. Uiteraard moet u voor het tracken van spoor- en auto(snel)wegen een daarvoor toegestaan voertuig gebruiken. Over het algemeen is een auto prima om de gehele lengte van een auto(snel)weg te tracken, waar weinig speciale mogelijkheden voorkomen. Een fiets is goed voor tracks met een gemiddelde afstand, waar u misschienregelmatig wilt stoppen om interessante punten of kruisingen te markeren. Voor het tracken van woongebieden met voorzieningen dicht op elkaar, zijn rolschaatsen of een skateboard/longboard de manier om te gaan.

Lange reizen

Hoofdartikel: Long journeys

In sommigge gevallen bent u een lange periode verstoken van een computer en het aantal punten van tracks dat uw GPS kan bevatten, kan dan een zeer beperkende factor worden. U moet misschien de interval tussen de punten vergroten, overwegen om een ander model GPS te gebruiken en vooruit plannen voor extra capaciteit voor de batterij.

Zie ook