Key:building:ruian:type

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg building:ruian:type
Emptyhouse.jpg
Description
RUIAN type of the building Show/edit corresponding data item.
Group: buildings
Used on these elements
may be used on nodesshould not be used on waysmay be used on areas (and multipolygon relations)should not be used on relations (except multipolygon relations)
See also
Status: imported

This key contains the type of the building from the RUIAN database of properties in the Czech Republic.

Number Czech meaning English meaning Tag building=
1 průmyslový objekt industrial object building=industrial
2 zemědělská usedlost farm dwelling building=farm_auxiliary
3 objekt k bydlení residential object building=residential
4 objekt lesního hospodářství building of forest management building=yes
5 objekt občanské vybavenosti building of civic infrastructure building=civic
6 bytový dům apartment house building=residential
7 rodinný dům family house building=house
8 stavba pro rodinnou rekreaci building for family recreation building=yes
9 stavba pro shromažďování většího počtu osob building for gathering of people building=civic
10 stavba pro obchod commercial building building=commercial
11 stavba ubytovacího zařízení building for accomodation building=hotel
12 stavba pro výrobu a skladování building for building=warehouse
13 zemědělská stavba agricultural building building=barn
14 stavba pro administrativu administrative building building=commercial
15 stavba občanského vybavení building of civic infrastructure building=civic
16 stavba technického vybavení building of technical infrastructure building=industrial
17 stavba pro dopravu building for transportation building=transportation
18 garáž garage building=garage
19 jiná stavba other building building=yes
20 víceúčelová stavba multipurpose building building=yes
21 skleník greenhouse building=greenhouse
22 přehrada dam of the artificial lake waterway=dam
23 hráz přehrazující vodní tok nebo údolí dam blocking water way or valley waterway=dam
24 hráz k ochraně nemovitostí před zaplavením při povodni flood protection dam barrier=wall
25 hráz ohrazující umělou vodní nádrž dam surrounding artifical lake barrier=wall
26 jez weir waterway=weir
27 stavba k plaveb.účelům v korytech nebo na březích vod.toků building for water transportation building=transportation
28 stavba k využití vodní energie (vodní elektrárna) water power plant building=industrial
29 stavba odkaliště sludge lagoon building=yes

Note that while for example building:ruian:type=18 provides the same information as building=garage local community prefers to not remove such duplicates. Please consult talk-cz mailing list before removing them[1].