NL:Permissions

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

Inleiding

Deze pagina tracht een duidelijk overzicht te geven van alle (mogelijke) datasets die van toepassing zijn op de OpenStreetMap kaart van Nederland. Op een eerdere wiki pagina zijn meerdere ideeën en suggesties gedaan die een toegevoegde waarde kunnen hebben, de meeste zijn echter nooit gedocumenteerd of uitgevoerd.

Naast een duidelijk overzicht van voltooide projecten dient dit ook als een plek waar men voorstellen kan documenteren die van toegevoegde waarde kunnen zijn.

Richtlijnen

Houd er rekening mee dat er regels zijn verbonden aan een (automatische) import. Deze informatie kun je hier vinden.


Kleurcode:

Om duidelijk weer te geven wat de status is van een project kunnen de volgende kleurcoderingen worden toegekend:

Kleur Betekenis
groengeel Samenweking geplanned en / of gerealiseerd
donkergroen Beperkt gebruik mogelijk
khaki Planfase
donkerrood Geen medewerking (etc.) gewenst

Datasets

Status Organisatie Contactnaam Dataset Datum Dataset Naam Documentatie Thema Licentie Editors Update frequentie Notities
Actief Landelijke Voorziening BAG - 2021 Basisregistraties Adressen en Gebouwen link1; link2 Adressen en Gebouwen CC0 OSM community, <Aanmeldformulier> Actief -
Voltooid (gedeeltelijk) Gemeente Leeuwarden - 2019 Leeuwarder Monumentale en Gedenkwaardige Bomen Dataset link Bomen CC0 JeroenHoek; E de Wit Periodiek -
- Prorail - - OpenOV, Railmaps link1; link2 Spoorwegennet - JJJWegdam - -
- TenneT - 2021 TenneT Assets (hoogspanning) link Elektriciteitsnet CC0; C1 - - -
- Enduris - 2021 Dataset met basisgegevens van het elektriciteitsnet link Elektriciteitsnet CC0 - - -
- Enexis - 2021 Open Asset Data Elektra link Elektriciteitsnet CC0 - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
Voltooid BGT - 2018 Rijnland polder water import link1; link2 Water CC-BY 4.0 schriftelijke toestemming Multimodaal; Import account - -
Voltooid AND, (nu GeoJunxion) - 2007 Automotive Navigation Data (AND) link Wegen ODbL Osm@floris.nu; Marc; AND - -
Voltooid Object Vision - 2010 3dShapes link1; link2 Water, gras etc. CC-BY-SA Osm@floris.nu; Ldp; 3dShapes - -
Voltooid Gemeentes - 2010 Woonplaatsbesluiten link Administratieve grenzen CC0 Ldp; Rullzer; Rubke - -
Voltooid Connexxion - 2010 - - Bushaltes CC-BY-SA Skinkie - -
Voltooid Antennebureau - 2009 Overzicht actuele antennetotalen link Antennes CC0 Skinkie - -
Voltooid - - 2009 - - Windmolens - Rubke - -

Europese datasets

Er zijn datasets die meer landen omvatten dan alleen Nederland, deze horen dan ook niet thuis in het lijstje met Nederlandse datasets. Omdat deze informatie nog steeds van toepassing is worden deze datasets hieronder opgesomd met een doorverwijzing naar het Europese gedeelte.

Achtergrondlagen

Naast de datasets worden ook de achtergrondlagen gedocumenteerd, opgesplitst in Satelliet- en luchtfoto's en Overige kaarten.

Satelliet- en luchtfoto's

Organisatie Soort afbeelding Leeftijd afbeelding Nauwkeurigheid Vehikel Locatie Licentie Documentatie Type Link Notities
Beeldmateriaal Nederland Orthofoto 2016-2020 25cm Vliegtuig Nederland CC-BY 4.0 (zie link) link WMS; WMTS - -
Space Office Satellietfoto 2017-2021 50cm; 10m SuperView-1; Sentinel-2 Nederland licentievoorwaarden link1; link2 WMS https://www.satellietdataportaal.nl -
Slagboom en Peeters Obliekfoto (45°) 2011-2021 5cm of 10cm Partenavia P.68 Victor Nederland (niet landsdekkend) Schriftelijke toestemming link1; link2 - Per aanvraag -
Prorail Orthofoto 2014-2020 2,5cm; 5cm Eurocopter AS355 Ecureuil 2; vliegtuig Spoorwegen Open data link WMS; WMTS https://luchtfoto.prorail.nl/ -
Beeldmateriaal Nederland Orthofoto 2021-2021 7,5cm Vliegtuig Nederland (nog niet landsdekkend) CC0; ? link ? ? De beschikbaarheid / aanvullende condities zijn momenteel nog onbekend.

Overige kaarten

Organisatie Soort afbeelding Type Leeftijd afbeelding Nauwkeurigheid Locatie Licentie Documentatie Type Link Notities
Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) Gedetailleerde grootschalige basiskaart Omtrekgericht Meest recent 20cm Nederland CC-BY 4.0 schriftelijke toestemming - WMTS https://www.pdok.nl/geo-services/-/article/basisregistratie-grootschalige-topografie-bgt- -
Actueel Hoogtebestand Nederland (ahn) Hoogtekaart Laseraltimetrie 2014-2019 50cm; (5cm hoogte) Nederland Open data; Schriftelijke toestemming link1 link2 WMS; WFS; WMTS; WCS https://www.pdok.nl/geo-services/-/article/actueel-hoogtebestand-nederland-ahn3- AHN4 zal tussen 2020 en 2022 worden ingemeten
Natura2000 Natura2000 gebiedskaart Vogelrichtlijn; Habitatrichtlijn Meest recent - Nederland Open data - WMS; WFS https://www.pdok.nl/geo-services/-/article/beschermde-gebieden-natura2000-inspire-geharmoniseerd- -