NL:Permissions

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

Inleiding

Deze pagina tracht een duidelijk overzicht te geven van alle (mogelijke) datasets die van toepassing zijn op de OpenStreetMapkaart van Nederland. Op een eerdere wikipagina zijn meerdere ideeën en suggesties beschreven die een toegevoegde waarde kunnen hebben. De meeste zijn echter nooit gedocumenteerd of uitgevoerd.

Naast een duidelijk overzicht van voltooide projecten dient deze pagina ook als plek waar men voorstellen kan documenteren die van toegevoegde waarde kunnen zijn.

Richtlijnen

Houd er rekening mee dat regels zijn verbonden aan een (automatische) import. Deze informatie kun je hier vinden.


Kleurcode:

Om weer te geven wat de status is van een project gebruiken we de volgende kleuren:

Kleur Betekenis
Groengeel Samenwerking gepland en / of gerealiseerd
Donkergroen Beperkt gebruik mogelijk
Khaki Planfase
Donkerrood Geen medewerking (etc.) gewenst

Datasets

Status Organisatie Contactnaam Dataset Datum Dataset Naam Documentatie Thema Licentie Editors Update frequentie Notities
Actief Landelijke Voorziening BAG - Actueel Basisregistratie Adressen en Gebouwen link1; link2 Adressen en Gebouwen CC0 OSM community, <Aanmeldformulier> Actief -
Voltooid (gedeeltelijk) Gemeente Leeuwarden - 2019 Leeuwarder Monumentale en Gedenkwaardige Bomen Dataset link Bomen CC0 JeroenHoek; E de Wit Periodiek -
- Prorail - - OpenOV, Railmaps link1; link2 Spoorwegennet - JJJWegdam - -
- TenneT - Actueel TenneT Assets (hoogspanning) link Elektriciteitsnet CC0; C1 - - -
- Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed - Actueel Rijksmonumenten link1; link2; link3 Rijksmonumenten CC-BY 3.0 - - Als WFS beschikbaar
- Enduris - 2021 Dataset met basisgegevens van het elektriciteitsnet link Elektriciteitsnet CC0 - - -
- Enexis - 2021 Open Asset Data Elektra link Elektriciteitsnet CC0 - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- Stichting AED Rivierenland - 07-09-2023 AEDs in Maas en Waal schriftelijke toestemming User:Jxpsert - -
Voltooid BGT - 2018 Rijnland polder water import link1; link2 Water CC-BY 4.0 schriftelijke toestemming Multimodaal; Import account - -
Voltooid AND, (nu GeoJunxion) - 2007 Automotive Navigation Data (AND) link Wegen ODbL Osm@floris.nu; Marc; AND - -
Voltooid Object Vision - 2010 3dShapes link1; link2 Water, gras etc. CC-BY-SA Osm@floris.nu; Ldp; 3dShapes - -
Voltooid Gemeentes - 2010 Woonplaatsbesluiten link Administratieve grenzen CC0 Ldp; Rullzer; Rubke - -
Voltooid Connexxion - 2010 - - Bushaltes CC-BY-SA Skinkie - -
Voltooid Antennebureau - 2009 Overzicht actuele antennetotalen link Antennes CC0 Skinkie - -
Voltooid - - 2009 - - Windmolens - Rubke - -

Europese datasets

Er zijn datasets die meer landen omvatten dan alleen Nederland, deze horen dan ook niet thuis in het lijstje met Nederlandse datasets. Omdat deze informatie nog steeds van toepassing is worden deze datasets hieronder opgesomd met een doorverwijzing naar het Europese gedeelte.

Achtergrondlagen

Naast de datasets worden ook de achtergrondlagen gedocumenteerd, opgesplitst in Satelliet- en luchtfoto's en Overige kaarten.

Satelliet- en luchtfoto's

Organisatie Soort afbeelding Leeftijd afbeelding Nauwkeurigheid Vehikel Locatie Licentie Documentatie Type Link Notities
Beeldmateriaal Nederland Orthofoto 2016-2020 25 cm Vliegtuig Nederland CC-BY 4.0 (zie link) link WMS; WMTS nationaalgeoregister (WMS); nationaalgeoregister (WMTS) -
Beeldmateriaal Nederland Orthofoto 2021-2021 7,5 cm Vliegtuig Nederland CC-BY 4.0 (zie link2) link1; link2 WMS; WMTS nationaalgeoregister (WMS); nationaalgeoregister (WMTS) Quick Ortho niet gebruiken, is vervangen door de OrthoHR
Space Office Satellietfoto 2017-heden 50 cm; 10 m SuperView-1; Sentinel-2 Nederland licentievoorwaarden link1; link2 WMTS https://www.satellietdataportaal.nl -
Slagboom en Peeters Obliekfoto (45°) 2011-2021 5 cm of 10 cm Partenavia P.68 Victor Nederland (niet landsdekkend) Schriftelijke toestemming link1; link2 -

Per aanvraag bij Lachgast

-
Prorail Orthofoto 2014-2020 2,5 cm; 5 cm Eurocopter AS355 Ecureuil 2; vliegtuig Spoorwegen Open data link WMS; WMTS https://luchtfoto.prorail.nl/ -

Overige kaarten

Organisatie Soort afbeelding Type Leeftijd afbeelding Nauwkeurigheid Locatie Licentie Documentatie Type Link Notities
Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) Gedetailleerde grootschalige basiskaart Omtrekgericht Meest recent 20 cm Nederland CC-BY 4.0 schriftelijke toestemming - WMTS https://www.pdok.nl/geo-services/-/article/basisregistratie-grootschalige-topografie-bgt- -

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Gedetailleerde grootschalige basiskaart Gewaspercelen Meest recent - Nederland CC0 link1 link2 WMS; WFS https://www.pdok.nl/geo-services/-/article/basisregistratie-gewaspercelen-brp- -
Actueel Hoogtebestand Nederland (ahn) Hoogtekaart Laseraltimetrie 2014-2019 50 cm; (5 cm hoogte) Nederland Open data; Schriftelijke toestemming link1 link2 WMS; WFS; WMTS; WCS https://www.pdok.nl/geo-services/-/article/actueel-hoogtebestand-nederland-ahn3- AHN4 zal tussen 2020 en 2022 worden ingemeten
Natura2000 Natura2000 gebiedskaart Vogelrichtlijn; Habitatrichtlijn Meest recent - Nederland Open data - WMS; WFS https://www.pdok.nl/geo-services/-/article/beschermde-gebieden-natura2000-inspire-geharmoniseerd- -