Da:Permissions

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

Formål

Denne side giver oversigt over alle igangværende, tilladte og afviste ansøgninger for brug af eksterne danske geodata på OpenStreetMap.

Ansøgning

Alle OpenStreetMaps danske bruger kan foretage en ansøgning på OpenStreetMaps vegne om at indkludere eller aflede data fra en ekstern dataejers materiale. Alle ansøgninger registreres i en af de rette tabeller nedenfor, således at de samme kilder ikke kontaktes gentagende gange eller af flere forskellige personer. Man kan f.eks. finde inspiration til at skrive en skriftlig ansøgning her.

Har du allerede har foretaget en ansøgning på OpenStreetMaps vegne, så tilføj ansøgningen og status i rette tabel og opdater ansøgningen når flere oplysninger forelægger. Hvis du har fået tilladelsen på mail, så print den ud i et PDF dokument. (PDF dokumenter er gode som dokumentation fordi de ikke (så let) kan manipuleres.) Inkluder så meget information som dit mail program tillader (dvs. gerne header mm.). Har du fået tilladelsen i et almindeligt brev, så scan den ind i PDF format. Upload PDF filen med et fornuftigt, unikt navn ved at bruge "Upload" linket til venstre. Wikien accepterer PDF dokumenter, men også filer i .DOC og .ODF format. Desværre tillader Wiki'en ikke at upload almindelige TXT filer. Du kan se hvordan du refererer til din nye fil når du redigerer dokumentet. Det anbefales at uploade tilladelsen som en PDF fil som beskrevet ovenfor; ellers bliver siden her hurtig uoverskuelig, og som nævnt er PDF filer mere troværdige.

Bemærk at større- og internationale dataimporteringer også registreres i importkataloget.

Tilladt (inkluderet)

Tabellen nedenfor indeholder alle eksterne data som det danske community har opnået tilladelse til at aflede data fra eller indkludere direkte i OpenStreetMap.

Hvad Kilde Område Status Licens/Tilladelse Sidst opdateret Kontaktperson OSM Bemærkninger
Vej- og stimidter for Bycirkel-kommunerne (Ballerup, Egedal, Herlev & Frederikssund Kommuner FOT: Ballerup, Egedal, Herlev & Frederikssund Kommuner Ballerup, Egedal, Herlev & Frederikssund Kommuner Tilladt Åben offentlig Licens 2012.01.23 Michael Hammel Doneret til OpenStreetMap på vegne af Dansk Cyklistforbunds projekt Cyclistic.dk og oprettelsen af et digitalt cykelrute tema.
Vej- og stimidter for hele Frederikshavn Kommune Frederikshavn Kommune Frederikshavn Kommune Tilladt Kortbrugererklæring 2012.01.23 Michael Hammel Doneret til Dansk Cyklistforbunds projekt Cyclistic.dk og oprettelsen af et digitalt cykelrute tema.
Ortofotos (luftfotos) Fugro Aerial Mapping A/S Danmark Tilladt Betingelser 2011.01.04 Peter Brodersen Læs mere på Fugro
Statoil tankstationer Statoil Danmark Tilladt e-mail 2010.01.11 mok0 GPX data fra Statoils hjemmeside.
Campus SDU Odense SDU Odense Tilladt e-mail 2009.11.17 Esben Damgaard Er importeret. Data bør udfases igen da Bings billeder dækker bedre.
Geodatastyrelsens frie data Geodatastyrelsen (tidligere Kort & Matrikelstyrelsen) Danmark Tilladt Vilkår for brug 2015.03.23 p.t. ingen officiel Kontakt evt. Martin eller Tina hos Geodatastyrelsen på mahvi@gst.dk tisha@gst.dk
GIS-filer over oljefelter og platforme, vindmøller, licensområder for exploatering, el- og varmeproducerende værker, elnetgrænser, m.m. Energistyrelsen Danmark Tilladt Vilkår for brug: Ophavsretten til hjemmesiden og rettighederne til dets indhold og design tilhører Energistyrelsen. Det er tilladt vederlagsfrit at kopiere materiale – undtagen billeder - fra hjemmeside - såvel elektronisk som i papirform - forudsat, at Energistyrelsen anføres som kilde. Det er ikke tilladt at ændre eller forvanske materialets indhold. Mht. billeder, figurer, illustrationer, herunder logo, skal der indhentes tilladelse fra Energistyrelsen før evt. brug. 2018.08.23 ingen för närvarande ingen behövs

Tilladt (udfaset)

Tabellen nedenfor indeholder alle eksterne data som det danske community har opnået tilladelse til at aflede data fra eller indkludere direkte i OpenStreetMap, men som f.eks. er udfaset igen hvis en bedre kilde er til rådighed.

Hvad Kilde Område Status Licens/Tilladelse Sidst opdateret Kontaktperson OSM Bemærkninger
Århus Universitetshospital Århus Sygehus tre matrikelfigurer Århus Universitetshospital Århus Sygehus Århus Tilladt e-mail (CCBYSA 2.0) 2011.02.18 rasmusv Se kortdata på Århus Universitetshospital Århus Sygehus’ hjemmeside Nørrebrogade 44, Tage-Hansensgade 2 og P.P Ørumsgade 11. Bygningstegninger fra de tre matrikler er tidligere brugt til at aflede vektordata. Denne data er helt fjernet igen i dag, da vi kan aflede bygningsdata fra Bings billeder og ikke vil genansøge for at opnå ODbL kompatibilitet.)

Uafklaret (igangværende dialog / handling påkrævet)

Tabellen nedenfor indeholder alle eksterne data som det danske community har en igangværende dialog omkring med dataejeren. Dette kunne også være data som mangler opdatering: f.eks. manglende/uspecificerede licensvilkår eller ikke er importeret.

Hvad Kilde Område Status Licens/Tilladelse Sidst opdateret Kontaktperson OSM Bemærkninger
Diverse geodata fra Stevns Kommune Stevns Kommune Danmark Data modtaget Kommer 2012.06.02 Peter Brodersen
Ramsar sites http://ramsar.wetlands.org/ Ramsar protection sites Tilladt Ok at importere (se [1]) 2011.12.01 Jens Winbladh Er ikke importeret.
Huse og veje ved nybyggeri Hjalleseparken i Odense Cervo.dk Hjalleseparken i Odense Tilladt Tilladt at aflede vektorkort til OSM-brug 2011.11.08 Esben Damgaard Kan tegnes af fra kort på http://www.hjalleseparken.dk/boligoversigt.aspx. Er importeret.
Diverse geodata fra Kolding Kommune Kolding Kommune Kolding Kommune Data modtaget Kommer 2011.03.16 Jens Winbladh Data er leveret og kan ses på Da:Kommune_data
Diverse geodata fra Haderslev Kommune Haderslev Kommune Haderslev Kommune Data modtaget Kommer 2011.03.16 Jens Winbladh Data er leveret og kan ses på Da:Kommune_data
Danmarks Administrative Geografiske Inddeling (DAGI) KMS Danmark Dialog igang 2011.03.01 Jens Winbladh Igangværende sag (rykket 10. februar 2012 hvor de siger, at vi skal væbne os med tålmodighed). Pt. har vi selv tegnet regions- og kommunegrænserne [2].

Uafklaret (død dialog / ikke længere interessant)

Tabellen nedenfor indeholder alle eksterne data som det danske community tidligere har været engageret i at få tilladelse til at bruge eller indkludere i OSM. Kilderne kan f.eks. sidenhen være devalueret i værdi (for OSM) og ikke længere værd at bruge tid på, eller også fik communitiet aldrig fulgt op på sagen. Kilderne kræver opdatering og bør diskuteres på mailinglisten.

Hvad Kilde Område Status Licens/Tilladelse Sidst opdateret Kontaktperson OSM Bemærkninger
Stamdataregister vindmøller Energistyrelsen Danmark Har kun en restriktion. Data må ikke benyttes til markedsføring udover de alm. ansvarsregler (kan OSM ikke administrere). 2011.03.07 Jens Winbladh Link til hjemmesiden med dataen Kan kontaktes igen. Datakilden er i dag stort set overflødiggjort jf. mok0s indlæg på mailinglisten [3]
Nationale cykelruter Vejdirektoratet Danmark ? 2010.01.12 Thor Østergaard GPX filer kan downloades her.
Margueritruten Friluftsrådet Danmark ? 2009.10.29 Lasse Poulsen Se tråd på talk-dk: 1. Status kræver opdatering.
Stoppesteder Rejseplanen Danmark ? Betingelser 2009.10.13 Lasse Poulsen Se tråd på talk-dk: 1. Status kræver opdatering.
Nationale mindesmærker Kulturarvsstyrelsen Danmark Afvist 2009.07.16 Thomas Lundstrøm Link til hjemmesiden med dataen Afvist "da spørgsmålet om ophavsret ikke er entydigt afklaret". Kan evt. tages op igen.

Entydigt afvist

Tabellen nedenfor indeholder alle eksterne data som det danske community tidligere har været engageret i at få tilladelse til, men er entydigt afvist fra licensholders side.

Hvad Kilde Område Status Licens/Tilladelse Sidst opdateret Kontaktperson OSM Bemærkninger
Eksempel Eksempel Eksempel Eksempel Eksempel Eksempel Eksempel Eksempel

Eksterne data med mulig interesse for OpenStreetMap

Herunder tabuleres datakilder som kan have interesse for OpenStreetMap, men som endnu ikke er kontaktet angående brug af data i OSM. Såfremt du er bekendt med en datakilde af interesse for OpenStreetMap, men ikke selv har overskud eller lyst til at stå for kontakten til datakilden, så opdatér tabellen herunder med relevante oplysninger.

Hvad Område Kilde Format Bemærkninger
Shells tankstationer Danmark Shell OV2 Konkurrenten Statsoils data allerede implementeret.
OK tankstationer Danmark [4] ov2/kml/csv OK Konkurrenten Statsoils data allerede implementeret.
Q8 tankstationer Danmark Q8 gps / html Konkurrenten Statsoils data allerede implementeret.
Uno-X tankstationer Danmark Uno X OV2 / CSV Konkurrenten Statsoils data allerede implementeret.
YX tankstationer Danmark Uno X OV2 / CSV YX og Uno X har samme ejer og bør nok kontaktes samtidigt. Konkurrenten Statsoils data allerede implementeret.
Trafikskilte Danmark omtalt på [5] Ukendt Ville være gode til ruteplanlægning

Se også