User:Miki

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Userboxes
OSM Logo This user submits data to OpenStreetMap under the name
Mikkel Kirkgaard Nielsen.
OSM Europe Logo Miki is based in Europe
Flag of Denmark.svg This user hails from Denmark
Twitter user Miki tweets as @mikinis
Go Do Some Mapping Miki
prefers to go outside and map.
Car.png Miki is a motorist.
Bike Miki
is a bicyclist.
Run Miki
This user is a runner.
Hiker Miki
is a hiker.
JOSM Miki submits data to OpenStreetMap using JOSM.
OsmAnd icon Miki uses OsmAnd, mobile map viewing & navigation app.


OSMfocus Icon Miki reviews OpenStreetMap data using OSMfocus.
Android icon Miki uses an Android phone or tablet.
Firefox This user prefers Mozilla Firefox.

Kladder

Ting jeg er i gang med at redigere til wiki'en kan findes på User:miki/scratchpad.

Skabeloner for velkomst til nye brugere

Ved redigering af adressenoder

Hej <brugernavn>, velkommen til OpenStreetMap og tak for dine bidrag.

Vær opmærksom på at noder tagget med source="AWS Web API" og "osak:*" er importeret fra det officielle adresseregister "Danmarks Adresser" (også kaldet DAR).

De importerede adressenoder bliver løbende ajourført i forhold til DAR, derfor er det normalt en dårlig ide at ændre ved dem overhovedet, de lever så at sige sit eget liv i OpenStreetMap. Eventuelle ændringer komplicerer den automatiske opdatering, og disse ændringer risikerer alligevel at blive overskrevet med de data der er aktuelle i DAR.

Hvis en adressenode er placeret forkert, bør det rapporteres til den autoritative myndighed, som er kommunen hvori den ligger, således at fejlen kan blive rettet i DAR. Se vejledning fra DAR om dette på https://danmarksadresser.dk/om-adresser/gps-og-adresser/.

Ønsker du at tilføje et interessepunkt eller andre tags på adressenodens lokation, så opret et nyt objekt og tilføj tags herpå. Dette er en afvigelse fra den generelle OpenStreetMap-fremgangsmåde som du kan se dokumenteret i den internationale dokumentation, og som nogle værktøjer endda foretager automatisk. Find mere information fra det danske OSM-fællesskab om danske adresser på OSM-wikien; https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Da:Adresser.

Se mere generelt om DAR på http://danmarksadresser.dk/, og detaljer om integrationen med OpenStreetMap via autoAWS-værktøjet på https://wiki.openstreetmap.org/wiki/AutoAWS.

Velkommen igen, og god mapning. Mikkel

I brug:

Ved tilføjelse af addr:* tags

Hej <brugernavn>, velkommen til OpenStreetMap og tak for dine bidrag.

Vær opmærksom på at tags af formen "addr:*" i Danmark importeres fra det officielle adresseregister "Danmarks Adresser" (også kaldet DAR), og er ikke nogle man bør tilføje manuelt til almindelige interessepunkter. Dette vil under normale omstændigheder forårsage at der eksisterer flere adressenoder med samme vej og husnummer, hvilket giver en tvetydighed når adressen slås op.

De importerede adressenoder bliver løbende ajourført i forhold til DAR, derfor er det normalt en dårlig ide at ændre ved dem overhovedet, de lever så at sige sit eget liv i OpenStreetMap. Eventuelle ændringer komplicerer den automatiske opdatering, og disse ændringer risikerer alligevel at blive overskrevet med de data der er aktuelle i DAR.

Hvis en adressenode er placeret forkert, bør det rapporteres til den autoritative myndighed, som er kommunen hvori den ligger, således at fejlen kan blive rettet i DAR. Se vejledning fra DAR om dette på https://danmarksadresser.dk/om-adresser/gps-og-adresser/.

Ønsker du at tilføje et interessepunkt eller andre tags på adressenodens lokation, så opret et nyt objekt og tilføj tags herpå. Dette er en afvigelse fra den generelle OpenStreetMap-fremgangsmåde som du kan se dokumenteret i den internationale dokumentation, og som nogle værktøjer endda foretager automatisk. Find mere information fra det danske OSM-fællesskab om danske adresser på OSM-wikien; https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Da:Adresser.

Se mere generelt om DAR på http://danmarksadresser.dk/, og detaljer om integrationen med OpenStreetMap via autoAWS-værktøjet på https://wiki.openstreetmap.org/wiki/AutoAWS.

Velkommen igen, og god mapning. Mikkel

I brug:

Danish mapping notes

Personlige noter om udbredte/anvendte tag-kombinationer, mest for at huske og være konsekvent.

Jeg vil mappe Tags at bruge Note Eksempel
Sognehus, kirkeligt amenity=community_centre, community_centre=parish_hall, religion=christian se Church_hall http://www.openstreetmap.org/way/141641828
Ungdomshus amenity=community_centre, community_centre:for=juvenile http://www.openstreetmap.org/way/407807686
Medborgerhus, seniorer amenity=community_centre, community_centre:for=senior http://www.openstreetmap.org/way/180307750
Håndværker (tømrer, murer etc) craft=* (tømrer: carpenter, elektriker: electrician, maler: painter, VVS: plumber) http://www.openstreetmap.org/way/363337163
Dagpleje amenity=childcare dagpleje i privat hjem (oa.)
Fabrik/produktionsfacilitet man_made=works, product=* (trævarer: wood, indpakning: packaging) http://www.openstreetmap.org/way/120102093 (wood)
Spejderhytte/område tourism=camp_site, scout=yes, access=private http://www.openstreetmap.org/way/418910165
Gylletank/ajlebeholder building=slurry_tank gylle (da) = manure slurry (en)
gylletank (da) = (farm) slurry pit (el. tank/lagoon/store) (en)
http://www.openstreetmap.org/way/407520025
Kornplante-producerende enhed produce=cereal kornplante/sort (da) = cereal (en)
korn (når separeret fra strået) (da) = grain (en)
Rideskole leisure=horse_riding Område der omkranser hele udstrækningen af rideskole-arealet http://www.openstreetmap.org/way/486127460
Hestefold (midlertidig placering) landuse=animal_keeping, animal_keeping=horse, animal_keeping:type=paddock] fold (da) = paddock (en), også corral i vestlige Amerika
typisk uden græs, hvor man har behov for at at "parkere" hesten, f.eks. udenfor stalden
http://www.openstreetmap.org/way/486127462
Hestefold (permanent ophold) landuse=animal_keeping, animal_keeping=horse, animal_keeping:type=open_stable] Til permanent/fuldtids ophold, adgang til vand og mad http://www.openstreetmap.org/way/448790196

Liste af kendte kædebutikker og deres tagning

Survey To-Do

Places I plan to go and trace.

What Map link Date added Date traced Date mapped
Trace actual outline of ways in new industrial area around SE HQ at Vilsundvej (and two other unnamed ways) in Kjersing. http://www.openstreetmap.org/?lat=55.51025&lon=8.48928&zoom=15&layers=M 2013-01-08
Trace new industrial area being layed out in Kjersing. It is located opposite of Nordskrænten, in the roundabout intersection Nordskrænten/Storebæltsvej. There is one building on the corner being constructed at the moment. Haven't seen any planing or mentions of this anywhere yet. http://www.openstreetmap.org/?lat=55.49717&lon=8.46663&zoom=17&layers=M 2013-01-08 2013-05-28
Trace actual outline of ways and quays at new East Harbour in Esbjerg, when completed (and accessible?). Official plans say constructions should be finished around 2015. The already existing map of the area is based on municipality plans available at http://www.esbjergkommune.dk/borger/kommune--og-byplan/planprojekter-samarbejder/sydhavnen-esbjerg.aspx. http://www.openstreetmap.org/?lat=55.45304&lon=8.47975&zoom=15&layers=M 2013-01-08
Outline of new buildings at CVU Vest, Esbjerg. http://www.openstreetmap.org/?lat=55.48263&lon=8.48687&zoom=17 2011-12-19
New cyclepath from roundabout Storebæltsvej/Nordskrænten to the new Kjersing industrial area. http://www.openstreetmap.org/?lat=55.497413&lon=8.469755&zoom=18&layers=M 2011-12-19 2012-05-06 2012-05-07


Mapping To-Do

Some places I care about that needs improvement.

What Map link Date added Date mapped
VUC-Vest Esbjerg has been expanded, orto from SDFE shows outline http://www.openstreetmap.org/#map=18/55.47027/8.44628 2017-06-01
Sydvestjysk Sygehus Esbjerg (SVJS), needs to be combined on a single amenity=hospital grounds area as described on [hospital] instead of multiple non-associated amenity=hospital tagged buildings. http://www.openstreetmap.org/?lat=55.47357&lon=8.45718&zoom=17&layers=M 2013-01-08
Add building names, block numbers, entrances and parking areas of Sydvestjysk Sygehus Esbjerg (SVJS) as indicated on map at http://www.sydvestjysksygehus.dk/wm393844. http://www.openstreetmap.org/?lat=55.47357&lon=8.45718&zoom=17&layers=M 2013-01-08
Complete buildings and POIs in central Esbjerg. http://www.openstreetmap.org/?lat=55.46812&lon=8.44948&zoom=16&layers=M 2013-01-08

Data Import To-Do

What Description License and compatibility with ODbL API documentation Refererences Date added Date implemented


Danmarks Adresser (official addresses of Denmark) Improve (and reactivate) import of address (and future exposed data) available from SDFE (see AWSbot OSM user, original AWSbot scripts at github, my AWSbot fork at github, discussions of AWSbot on talk-dk) License: Non-standard license text in Danish, relatively relaxed (see AutoAWS notes for an English summary)
See also Da:Adresser and some notes for OSAK (the predecessor to DAR/AWS/DAWA)
aws.dk - Adresse Web Services
dawa.aws.dk - Danmarks Adressers Web API
danmarksadresser.dk - Danmarks Adresser 2018-04-08 2018-06 as AutoAWS
CVR - det Centrale Virksomhedsregister Investigate and seek consensus if CVR registrations for Danish companies (available at cvr.dk]) should be tagged. on datahub.virk.dk cvr.dk
datacvr.virk.dk/data
2018-04-08
Kunstindeks Danmark Catalogue of Danish artists and artworks from (kunstneroversigt, kunstværker) Source: Slots- og Kulturstyrelsen
License: for personal use only unless artist has been dead for 70 years
kulturarv.dk/kid
contact
2020-02-03
KØS-samlingen - værker i det offentlige rum Catalogue of artists and artworks present in public spaces Source: KØS - museum for kunst i det offentlige rum (KØS - Museum for art in public spaces)
License: unclear from homepage, TBD
samlingen.koes.dk/vaerker-i-det-offentlige-rum
contact
2020-03-03
Vores Kunst – Statens Kunstfonds samling af din og min kunst Catalogue of artworks present in public spaces and buildings bought or sponsored by Statens Kunstfond Source: Statens Kunstfond (Danish Arts Foundation)
License: unclear from homepage, TBD
vores.kunst.dk
HTML search interface
2020-03-03

Tools To-Do

Danske Adresser Problems

List of encountered problems in Danmarks Adresser (DAR) data (official Danish Address database) to follow up in bulk and record progress.

Changes to names of addresses can also be added to OISfixes to allow for correction directly on imports from DAR into OSM (used by importer autoAWS).

Address OSM Node Problem Description Municipality Date Added Date Municipality Notified Date Municipality Responded Date Problem Fixed (in DAR) Note
Ho Bugt Vej 53 https://www.openstreetmap.org/node/342418493 Wrong location, new building seems erected South-West of previous location Varde 2020-04-26
Hvidbjerg Strandvej 45-73 (odd numbers) 45 -first, 73 -last Wrong locations, buildings seems erected with an offset (45-51 are located a bit North-East of the actual buildings, 53-59 a bit West, 61-71 some distance South-West and two buildings seems missing, 73-75 some South) Varde 2020-05-03 Part of Hvidbjerg Strand Feriepark resort
Niels Lambertsens Vej 6 https://www.openstreetmap.org/node/342346153 Wrong location, new building seems erected West of address location Esbjerg 2020-05-03 Houses Fakta Strandby Kirkevej and maybe some of the residential apartments on upper floors


Elhom 23 https://www.openstreetmap.org/node/5659542236 Seems as incorrect location, on SDFE spring 2019 imagery actual building is North-West of address location Sønderborg 2020-05-12 Unknown whether an extension of the building might warrant this location

Me

Note: Personal stuff below is a bit outdated, will update when the sun and the moon permits.

I'm Mikkel Kirkgaard Nielsen living in the Kingdom of Denmark.

I'm based in Esbjerg the 5th largest city with a population of approximately 80'000. Esbjerg is known for smelling of fish (Esbjerg was put where it is to make a seaport to the North Sea in late 1800, see Esbjerg) but today services to North Sea oil platforms are the most active industry.

I am employed as embedded software developer and I am deeply devoted to freeing software and information for the benefit of all, look at my homepage if you are more interested in me personally ;).

My maps

I've done most of my mapping in the Esbjerg area (especially detailed around my work and my house in Gammelby) but try to map anywhere I happen to drive/walk/cycle.

* Vacation 2006: Kollund and around German border, + a day trip to Als 
* Vacation 2007: Djursland, mostly Nørre Djurs and around Grenå 


Equipment & trace logging

Historically I started tracing using my HP iPaq h2210 and Sanav BT-48 bluetooth GPS receiver, together with the VisualGPSce application for PocketPC, using gpsbabel to convert log files from NMEA 0813 -> GPX.

Nowadays I use both my Sony Ericsson X10i mini pro Android based mobile phone with the rough-edged but no fuss GPS Tracker Lite and my Garmin Forerunner 405 for tracing.

Traces

I make a great effort of documenting my traces, writing down streetnames, notes on intersection, street numbers, and whatever meta information I can comprehend while driving. This is all uploaded in the description field of my traces (and yes, it's routinely too small, so I resort to clever text compression tricks at the moment :)

I think this is a very important task for two resaons. First, it provides the raw data for other map editors, to position elements as precisely as possible. And secondly, to be able to completely ridicule and deny any future accusations on OSM for copyright infringements. I think that is bound to happen, when the current commercial data providers feel threathened enough.

Se my traces at http://openstreetmap.org/user/Mikkel%20Kirkgaard%20Nielsen/traces

CO2 neutrality

One thing I try not to do (too much at least :), is mapping by car for the sake of mapping. The vast majority of my traces is done on ordinary daily errands, that I would do anyway. Thats why many of my traces are not too concentrated around any given area.

But I still can't help the fill-in-the-blanks OSM syndrom, so when a deroute is needed to cover a missing corner, its done ;)