Da:Kommune data

From OpenStreetMap Wiki
Jump to: navigation, search

Generelt

Hvis der er spørgsmål til import af ekstern data, fra f.eks. kommuner. Er det en god ide at bruge allerede surt optjent erfaring hos Jens Winbladh eller hos Peter Brodersen

Det er en god idé at sætte følgende tags på det importerede:

 • source=* med kommune-navnet
 • Overfør den unikke attribut: GlobalID=* til OSM, så det er muligt at få opdateret det importerede data en anden gang.

Stevns Kommune

Se på wikisiden: Da:Stevns

Kolding Kommune

Data-sættene er importeret med tagget: source=Kolding kommune og med det unikke GlobalID hvor alle data har en unik kode; således at det er lettere at importere/opdatere ny data. Data er importeret over flere omgange, bl.a. første gang hvor alle skovområder, søer etc. i OSM, der ikke overlappede med kommunedata, blev importeret. Derefter bliver resten importeret manuelt for at overføre evt. ekstra data, så der ikke forsvinder data i importen. Alle datasæt, hvor det er relevant, er Kommunens Attribut: Objekttype bibeholdt, således at det er let at se, hvad kommunen har kaldt det. Derudover har nogle af importerne et tag: Fotodato, der beskriver hvornår dataet er tegnet.

Se også wikisiden: Da:Kolding

Tags

Vandløb

Vandløbene er importeret over en bred kam, da OSM har mange flere tags til at beskrive hvad vandløbet er - se waterway=*. Derfor kan det importerede ændres til den rette betegnelse af de lokale mappere, der ved hvad vandløbet er.

 • Alle vandløb der er givet af Kolding Kommune er nu importeret i OSM (19. dec. 2011)

Bredde

Andet

Alle søer, der er givet af Kolding Kommune, er nu importeret i OSM (21. dec. 2011), alle tags på eksisterende søer er overført til de nye.

Skov

Busstoppesteder_læskure

Alle punkter: bus=yes+highway=bus_stop+public_transport=stop_position+operator=Sydbus

Ekstra tags

Indholdt i datasættet

OpenStreetMap har desuden modtaget kommunens vejmidte-data, som kan tilgås via tileserveren Der er nærmere instrukser for hvordan man gør brug af dette, på Da:Kolding

Haderslev Kommune

Data-sættene er importeret med tagget: source=Haderslev kommune og med det unikke GlobalID hvor alle data har en unik kode; således at det er lettere at importere/opdatere ny data.

Ud fra doneret GIS-data har Jens Winbladh i juni 2011 importeret følgende datasæt:

POI data

 • Campingpladser
 • Turistbureauer
 • Hoteller
 • Haller
 • Kirker
 • Museer
 • Plejecentre
 • Handicapinstitutioner
 • Folkeskoler og andre skoler
 • Blåflag-strande har tilføjet special-tagget blaa_flag=yes
 • Parkeringspladser (inkl. vandrerute-parkeringer)

Data modtaget fra Haderslev kommune: http://www.somewhere.dk/osm/data/shape.zip

Ballerup Kommune

Se på wikisiden: Da:Ballerup

Dragør Kommune

Se på wikisiden: Da:Dragør

Rudersdal Kommune

Se på wikisiden: Da:Rudersdal