NL talk:Kaartelementen

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

Talk:Map Features (Google Translate Logo.png vertalen)

Begin gemaakt om Nederlandse versie aan te passen aan de huidige engelse. Doel, lijk mij om, qua structuur zo dicht (zo niet geheel gelijkende te krijgen) met de huidige Engelse.

Misschien daarom hoofdstuk "Afspraken Specifiek over Nederland" 'verplaatsen'. "Afspraken Specifiek over Nederland" is al een aparte pagina maar wordt er in 'gekopt'

Maartenq 22:07, 29 October 2007 (UTC)


Volgens mij is dan:

motor_way = A1 of E1

primary = N1

Templates

We kunnen nu ook de templates gaan gebruiken zoals op de engelse pagina. Dat is veel makkelijker, en dan lopen we altijd in de pas.... GercoKees 07:59, 16 January 2008 (UTC)

Vertaling of conventies voor Nederland?

Is het de bedoeling dat deze pagina een vertaling is, of enkel dient om uit te leggen hoe je moet taggen in Nederland? Veel Vlamingen komen op deze pagina terecht en een zin als bijvoorbeeld "N-wegen met nummers t/m 400" voor highway=primary kan eenvoudigweg zorgen voor verkeerd taggen in België.

Als het de bedoeling is dat het een vertaling is (wat het eigenlijk zou moeten zijn, gezien de "Nl:" prefix van de paginanaam, zou ze dan kunnen aangepast worden dat op elke plaats waar wordt uitgelegd hoe het in Nederland moet worden gedaan, dat er ook uitdrukkelijk bij te zetten (zoals het tenslotte ook is op de Engelstalige pagina)?

Als de pagina daarentegen enkel bedoeld is voor Nederland, kan ze dan worden hernoemd naar iets als "Map features in Nederland" of "Nl:Map Features (Nederland)"? --Eimai 16:53, 25 February 2008 (UTC)

We kunnen de pagina toch zo aanpassen dat ook de Vlaamse methoden worden toegevoegd? Dus: N-wegen in Nederland of ??-wegen in België wordt highway=primary GercoKees 18:25, 25 February 2008 (UTC)

Horeca

Omdat de verschillende soorten horeca-gelegenheden zeer verspreid staan over de hoofdcategorieën amenity= en tourism= ,
heb ik in cursief "(horeca)" toegevoegd bij de verschillende categorieën, zodat ze wat makkelijker te vinden zijn,
Zo zijn er : amenity=cafe, amenity=fast_food, amenity=restaurant, amenity=pub,
tourism=motel, tourism=pension, tourism=hostel, tourism=hotel etc.
--PaulBe 18:02, 28 January 2009 (UTC)

spaces in refs

Well, as far as I saw it a few days ago (in real life ;-)), you also have spaces in the references of your highways: it's A 2 (not A2). See these two images (A2vught.JPG, Rijksweg A2 Knooppunt Hintam (Den Bosch).jpg; more to find on commons, flickr etc.) as examples. It's a question of better reading ... the people writing the signs know that. And we map ways the way they are to find in reality - not the way, a software can handle the names/references better. We changed this in germany, it's also changed in France. It would be nice to change it in the netherlands too according to reality. Greetings (and sorry for writing in english here) -- Schusch 14:14, 28 December 2010 (UTC)

If anything, that's a (typographic) thin space or hair space, not to be confused with a full space, and not to be written down with a full space. As you say, just for better reading while driving. In any other documentation, even official, you'll not find that space. See [[1]] for an example of official documentation, and [Rijksweg 2] or [A2 België] for the NL or Belgian written forms of A2 on Wikipedia. See "A 2" at the [Bundesautobahn_2] article for comparison. In short: that's why we don't use a space when documenting the ref. --Ldp 12:09, 29 December 2010 (UTC)
Hi there, and thanks for putting this in the mailing list.
Well, ok, I know you will always find some official documentation (in germany and france also) where there is no space between between the characters and the numbers. But one example without spaces is not enough to say you won't find spaces at all in official documents - you find spaces on a lot of traffic signs ;-). And I know that the spaces are mostly thin spaces (back to that a bit later). But I don't know what the official writing is in the netherlands. I know it for germany (with space) and for France it's also with space. In France even some "official" statement first was made that there is no space. But some days later the person corrected the statement because he (or she) found out, that she was wrong!
People used to programming and working a lot on computers tend to leave the space out (I would say because of the lack of typographic knowledge, but that's my personal opinion, not a scientific based argument). A often used argument is that it's easier to process references without spaces, but in times of increasing memory and faster computers, typography should again be more important than a bit more programming.
The wikipedia is mostly made by people sitting in front of computers so I would say it's a bad reference. It's better to take older books for typographical reference - from times where people had to learn this and couldn't do a fast start writing for example a book with some wysiwyg-(word)-program without any well founded typographic knowledge. So in my eyes computers also change the distribution of good typography, but what doesn't change is the difference in readability with or without spaces. If you have a lot of text and look to it regarding the spaces you will see it is easier to read and recognise the references.
And back to the thin space: a thin space and a "normal" space are both spaces. So, leaving the space out, in germany you are just wrong (and in a general typographic way also). Adding a "normal" space is also not perfect, but better than leaving the space out.
Please keep these things in mind and walk around some weeks or even longer watching your traffic signs etc. And perhaps somebody has a possibility to get a really official statement. It doesn't matter, if it is changed now or in a year - if you have spaces officially, you should use them. Please also ask people with typographic knowledge (making books for example). Just don't be to fast in this decision, it's a small one, but nevertheless an important one.
Greetings, -- Schusch 03:05, 31 December 2010 (UTC)

Straatnamen

Met de grootschalige import van BAG-data is een al eerder gemaakte afspraak voortgezet, namelijk dat je in name=* afkortingen vermijdt. Dit leidt er echter toe dat sommige straatnamen veel langer gaan worden, en bovendien niet meer overeenkomen met de ter plaatse aanwezige straatnaamborden. De internationale conventie is dat name=* voor de "gangbare" of "meest gebruikelijke" naam wordt gebruikt; hier wijken we dus af van de conventies. Dit wordt op dit moment niet weerspiegeld in de wiki-pagina's waaronder deze. Daarom stel ik voor om de definitie van de naam-tags, zoals ze in Nederland gebruikt worden, ergens op te schrijven.

De afkortingen zijn meestal titelatuur (Burgemeester, Generaal etc). Deze zijn makkelijk te herkennen en makkelijk om in te korten. Soms worden echter (lange) persoonsnamen afgekort, en dat is lastiger voor een computer. De afkorting is niet altijd één letter; bijvoorbeeld Adriaanszoon kan ook Adriaanszn. zijn).

Mijn eerste voorstel is:

  • name - naam uit de BAG, afkomstig van de gemeente, maar met afkortingen voluit geschreven (bijvoorbeeld, BAG zegt Dr Plesmanlaan, OSM zegt name=Doctor Plesmanlaan)
  • short_name - de naam zoals op de straatnaamborden, indien afwijkend (bijvoorbeeld, BAG zegt Maarten Harpertszoon Trompstraat, OSM en straatnaamborden zeggen short_name=M.H. Trompstraat)

Een ambiguiteit is Ingenieur: de correct afkorting is of Ir. of Ing. afhankelijk van de onderwijsinstelling. Dit subtiele onderscheid gaat verloren bij het expanderen van de afkortingen, en Ingenieur kan niet door een computer weer gegarandeerd correct ingekort worden zonder een lijst van de betreffende personen. Door short_name te gebruiken is dit geen issue meer.

Let wel: dit is een voorstel om de documentatie te verbeteren, niet om de tagging op de schop te nemen. --Csmale (talk) 11:13, 30 May 2014 (UTC)

Fietssuggestiestrook vs. shared lane

Soft separation like Dutch suggestion lane in Bremen
Integrative bicycle enhancement like US & Canadian shared lane in Bremen

Hello Dutch mappers!

You recommend to tag suggestion lanes as shared lanes, but there is a huge difference:

– see also http://wiki.coe.neu.edu/groups/nl2011transpo/wiki/e2b66/6_Advisory_Lanes.html

I'd like to suggest cycleway:right=advisory_lane or cycleway:right=soft_lane as a new, better aimed tag. Together with searching support, I'd like to know, which of the two possibilities you prefer.

Note: Primarily, I wanted to suggest "suggestion lane", but if cyclists as well as motorists may use the mutually other part of the road only for special reasons, the lane is merely not only a "suggestion".

Cordialement

--Ulamm (talk) 12:12, 25 August 2014 (UTC)