Norway/Sykkelruter i Norge

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

Generelt

Sykkelruter tagges ved bruk av relasjoner.

For tagging av sykkelveger, sykkelfelt, veger, stier osv., se følgende tabell

Norwegian class English explanation Element How to tag it Image
Gang- og sykkelveg Combined cycleway and walkway way highway=cycleway
foot=designated

Med atskilte felt for gående og syklende:
segregated=yes
Norwegian-road-sign-522.0.svg
Sykkelveg Cycleway way highway=cycleway NO sykkelveg.svg
Sykkelveg med fortau Cycleway with pavement/sidewalk for pedestrians way highway=cycleway
foot=designated
segregated=yes
NO sykkelveg.svg
Sykkelfelt Cycle lane way highway=*
cycleway=lane
NO sykkelfelt.svg
Sykkelfelt, motstrøms Oneway cycle lane on left side and opposite direction of the oneway road. way highway=*
oneway=yes
oneway:bicycle=no

Med oppmerket sykkelfelt eller ikke:

cycleway:left=* (no eller lane)

NO sykkelfelt.svg
Midtstilt sykkelfelt Cycle lane between other lanes way Se eksempel B1 på denne siden for et eksempel på hvordan det kan gjøres: Bicycle. NO skilt 521 2.png
Opphøyd sykkelfelt / Enveisregulert sykkelveg Cycle tracks way highway=*
cycleway=track
Sykkelrute Bicycle route relation Se Norway/Sykkelruter i Norge. NO sykkelruteskilt.svg
Terrengsykling Mountain biking Egne tags for terrengsykling står beskrevet her: No:Mountain_biking. NO terrengsykling.svg
Sykkelparkering Bicycle parking node way area amenity=bicycle_parking
Bysykkel Bicycle sharing system node area amenity=bicycle_rental
Reparasjonsstasjon for sykkel Bicycle repair station node amenity=bicycle_repair_station

At en veg er en del av en sykkelrute innebærer ikke nødvendigvis at vegen er tilrettelagt for sykkel. Skiltingen av sykkelruter kan også være mangelfull.

EuroVelo

EuroVelo er et europeisk sykkelrutenettverk. Flere av rutene går igjennom Norge.

Se WikiProject Europe/EuroVelo for mer informasjon.

Nasjonale sykkelruter

Nasjonale sykkelruter har nummer fra 1 til 10.

Tagging av sykkelruterelasjonen Skilt
type=route
route=bicycle
network=ncn
ref=1
name=Nasjonal sykkelrute 1
alt_name=Kystruta
int_name=National Cycle Route 1
No sign-NationalCycleRouteNumber-755.png

De enkelte nasjonale sykkelrutene

Nr. Navn Strekning Relasjon
1 Kystruta Svinesund––Kristiansand–Bergen–Trondheim–Nordkapp–Kirkenes relation 1471569
  • Svinesund–Bergen relation 1207219
  • Indre Oslofjord relation 1619336
  • Bergen–Trondheim relation 1207218
  • Trondheim–Nordkapp–Kirkenes relation 127964
2 Kanalruta Porsgrunn–Ulefoss–Telemarkskanalen–Suleskar–Stavanger relation 132425
3 Fjord og fjell Kristiansand–Setesdal–Hardanger–Kristiansund relation 1028016
4 Rallarvegen Oslo–Hønefoss–Rallarvegen–Osterfjord–Bergen relation 1213626
5 Numedalsruta Larvik–Numedal–Mjølkevegen–Valdresflya–Romsdalen relation 1152612
6 Sognefjellsvegen Røros–Hardanger relation 1208557
7 Pilegrimsruta Halden–Oslo––Hamar–Ringebu–Trondheim relation 1244991
8 Trollheimen Oppdal–Sunndalen–Åndalsnes–Molde relation 1208030
9 Villmarksruta Halden–Kongsvinger–Elverum–Røros–Selbu–Trondheim relation 1593259
10 Nordkapp–Lindesnes relation 1635876

Regionale og lokale sykkelruter langs vegnettet

Sykkelruter som har sykkelrutenummer, tagges som regionale sykkelruter: network=rcn.

Sykkelruter som er skiltet, men som ikke har sykkelrutenummer, tagges som lokale sykkelruter: network=lcn.

Tagging av sykkelruterelasjonen Skilt
type=route
route=bicycle
network=rcn eller network=lcn
Ev. ref=13
Ev. name=*
NO sykkelruteskilt.svg

Terrengsykkelruter

Terrengsykkelruter tagges med type=route + route=mtb. Se No:Mountain_biking for mer informasjon om tagger som gjelder terrengsykling.