Pl:Cykliczny transport drzewa w lesie

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Cykliczny transport drzewa w lesie
Truck sweden.png

Opis
Drogi przeznaczone do cyklicznego transportu drzewa w lesie.
Kategoria: Drogi
Tagi


Ta strona została stworzona w ramach pracy licencjackiej w dziedzinie leśnictwa w HAFL Zollikofen (BE) w Szwajcarii. Celem tej pracy jest poznanie potencjału OpenStreetMap w transporcie okrągłego drewna w lesie. W tym celu opracowano specjalną stronę internetową wykorzystującą dane OSM (OpenForestRoadsMap).
Celem jest wykorzystanie tych danych za pomocą urządzenia mobilnego (touchpad, smartfon, ...) z systemem Android. System ten będzie używany przez kierowców ciężarówek do nawigacji w lesie.

Szczegółowe tagi dla dróg leśnych są wyjaśnione na tej stronie. Ta lista nie jest wyczerpująca i może być uzupełniona w razie potrzeby.

Określone znaczniki dla dróg leśnych

Atrybuty Klucz Wartość Element Komentarz zbieranie danych Ilustracja

Określone znaczniki do dróg leśnych

Drogi leśne droga szlak way Lets just indicate that it is a forest road. This attribute must be inserted to add other characteristics. In the field with a GPS, a smartphone for example, or with Bing aerial images. Track Montaubion-Chardonney (VD) Suisse.jpg
Klasyfikacja dróg leśnych tracktype grades 1-5 way Indication of the quality of the surface. See Key: tracktype for more details. The classification of forest roads to do according the coating, this should be observed in the field. It is also possible to view the data (maps, land register, etc..) On the forest roads as long as their owners allow.
surface paved / unpaved / asphalt / concrete / paving_stones / cobblestone / metal / wood / grass_paver / gravel / pebblestone / grass / ground / earth / dirt / mud / sand way If the attributes tracktype = grade1-5 are not accurate enough, it is possible to use the tag area. However, in order to simplify the editing of data, it is preferable to use the key tracktype. If necessary, the description of the key values ​​area can be consulted. The composition of the surface of forest roads must be observed in the forest. It is also possible to view the data (maps, land register, etc..) On the forest roads as long as their owners allow.
Szerokość dróg leśnych szerokość Liczba w metrach nodeway Specifies the width of forest roads, this tag is used to indicate the total width in the bends (including the extra width). Tag to be used only if the forest road is less than 3.3 m wide. The width of forest roads is mesured with a measuring tape or any other measuring devices.
Legal restrictions to drive with a truck (without trailer) access:lhv forestry / no way Indicates whether it is legally allowed to drive with a truck (without trailer). If allowed, choose forestry. According to official signage and local law, etc. Volvo FM 480 Villars-Tiercelin 2006.jpg
Legal restrictions to drive with a truck and a trailer access:lhv:trailer forestry / no way Indicates whether it is legally allowed to drive with a truck and a trailer. If allowed, choose forestry. According to official signage, local law, etc. Volvo FM 480 Neyruz 2007.jpg
Bridge bridge yes nodeway Indicates a bridge Field observation, width measurement, information from the authorities for the maximum tonnage, etc. Bridge in the forest Hermenches Suisse 2013.jpg
maxwidth number in meters nodeway Maximum admissible vehicle width in meters Zeichen 264 - Verbot für Fahrzeuge über angegebene Breite einschließlich Ladung, StVO 1992.svg
maxweight number in meters nodeway Maximum admissible actual vehicle mass in tonnes Zeichen 262 - Verbot für Fahrzeuge deren tatsächliches Gewicht eine gewisse Grenze überschreitet (600x600); StVO 1992.svg
Tunnel tunnel yes nodeway Indicates a tunnel Field observation, measurements of the width / height, information to the authorities. 011 tunnel sourd.jpg
maxwidth number in meters nodeway Maximum admissible vehicle width in meters Zeichen 264 - Verbot für Fahrzeuge über angegebene Breite einschließlich Ladung, StVO 1992.svg
maxheight number in meters nodeway Maximum admissible vehicle height in meters Zeichen 265 - Verbot für Fahrzeuge, deren tatsächliche Höhe einschließlich Ladung eine bestimmte Grenze überschreitet (600x600); StVO 1992.svg
Possibility to turn back (places to turn back) highway turning_circle node A turning circle is a widened area of road that allows vehicles to turn more easily. Observation and measurements (measuring tape or electronic device and milestones) on the field or on a map. Turning circle Bottens (VD) Suisse.jpg
turning_radius number in meters node Indicates the presence of a turning radius of the place to turn in meters Rayon braquage Kuonen 1983.jpg
Passing place highway passing_place node Indicates the presence of a passing place where it is possible that two vehicles cross. Observation and measurements (measuring tape or electronic device and milestones) on the field or on a map. Passing place Poliez-le-Grand (VD) Suisse 2013.jpg
width number in meters nodeway Indicates the passing place width
length nombre en mètres nodeway Indicates the passing place lenght
Bends (turning radius) turning_radius nombre en mètres node Indicates the turning radius Field measurements (measuring tape or electronic device and milestones). Turning radius should be given only if the bends can cause problems in passing trucks. Villars-mendraz.jpg
width number in meters nodeway Indicates the width of the road around the bend, it is in this case the width with the extra width ("v" in the diagram). Field measurements (measuring taps or electronic device and milestones). The specified width is greater where the bend is tighter. Courbe avec surlargeur SFF Fribourg Suisse.png
Slope incline number in % or ° way Indicates the slope of forest roads Field measurements with a clinometer (+ milestones) or an iPhone or Android or electronic measuring device application. The slope is indicated only if it exceeds 12%. Between nodes, the maximum value should be listed, not the average. The direction of the slope is determined during the field survey or aerial images. The direction is defined by the direction in which the statements are made. For example incline = 15% if you go up and incline = -15% if you go down. Pente Sottens (VD) Suisse.jpg
Barrier barrier lift_gate / chain / gate / log node Indicates whether a barrier closes the road (barrier rises / chain / portal / logs) Field observation, information from the authorities. Barrier Villars-Tiercelin (VD) Suisse 2013.jpg
contact:phone telephone number node Telephone number of the contact person to obtain the keys. Information from the forestries administrations. The number will be indicated only if the person agrees!
Diverse maxwidth number in meters nodeway Maximum vehicles width in meters Observation of existing panels in the field measurements using measuring tape, milestones, electronic device, information from the authorities about restrictions in force. Zeichen 264 - Verbot für Fahrzeuge über angegebene Breite einschließlich Ladung, StVO 1992.svg
maxlength number in meters nodeway Maximum vehicles length in meters Zeichen 266 - Verbot für Fahrzeuge und Züge über angegebene Länge einschließlich Ladung, StVO 1992.svg
maxheight number in meters nodeway Maximum vehicles height in meters Zeichen 265 - Verbot für Fahrzeuge, deren tatsächliche Höhe einschließlich Ladung eine bestimmte Grenze überschreitet (600x600); StVO 1992.svg
maxweight number in tonnes nodeway Maximum vehicles weight in meters Zeichen 262 - Verbot für Fahrzeuge deren tatsächliches Gewicht eine gewisse Grenze überschreitet (600x600); StVO 1992.svg
noexit yes nodeway Dead-end, unable to continue further (cul-de-sac) Turning circle Bottens (VD) Suisse.jpg
restriction no_u_turn / no_right_turn / no_left_turn / only_straight_on nodeway Prohibition: to turn / turn right / turn left / turn right and left
vehicle no nodeway General driving ban Fr-B0-Circulation interdite.gif
Sources source GPS / Bing / etc. nodeway Lets mention / source (s) that have collected data, several sources can be entered for an attribute. = GPS readings traces on tarrain. Bing = satellite images available on OSM. Etc..

Do gromadzenia danych można oczywiście uzyskać informacje na mapach lub rejestrach gruntów. Jest to jednak możliwe tylko za zgodą właściciela, wiedząc, że po wstawieniu danych w OSM będą wolne od uprawnień.

Procedura korzystania z danych OSM w odniesieniu do dróg leśnych

Poniżej przedstawiono metodę, która została zastosowana w tym przypadku. Można ją oczywiście modyfikować zgodnie z potrzebami i oczekiwaniami użytkownika.

Podsumowanie danych pola: Zastosowano OSMTracker, utworzono specjalną płaszczyznę o nazwie "forest_roads.xml".
Wstawianie danych do OSM: Podczas tej pracy licencjackiej nie było możliwe wyświetlanie tagów za pomocą iD editora, z tego powodu użyto Potlatch 2.
Odczytanie danych z komputera: W tym celu została utworzona strona internetowa OpenForestRoadsMap.
Używanie trybu offline danych z aplikacją dla systemu Android: OsmAnd był używany do nawigacji. Jednak rendering_types.xml render.xml musiał zostać zmieniony.

Kontakt

Każdy, kto chce uzyskać informacje o tej pracy i jej rozwoju oraz informacje o stronie internetowej OpenForestRoadsMap może skontaktować się za pośrednictwem tego adresu info@openforestroadsmap.ch.