Pl:Key:manhole

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg manhole
(właz)
Schachtdeckel Bunzlau1.jpg
Opis
Właz do kanału. Show/edit corresponding data item.
Grupa: Budowle
Używane na tych elementach
może być przyporządkowany do punktunie może być przyporządkowany do liniinie może być przyporządkowany do obszarunie może być przyporządkowany do relacji (z wyjątkiem relacji multipolygon)
Udokumentowane wartości: 2
Wymagane znaczniki
Przydatne kombinacje
Status: w rzeczywistościPage for proposal

manhole=* – służy do oznaczania włazu do kanału.

Nawet gdy rurociąg nie został zaznaczony, to oznaczenie położenia włazu do kanału może być korzystne dla przyszłych mapujących w celu późniejszego wykorzystania.

Wartości

manhole=* może przyjąć dowolną wartość, ale te poniżej są najczęściej stosowane:

Wartość Opis Zdjęcie Taginfo
yes właz do kanału
drain właz do kanału burzowego
sewer właz do kanału ściekowego
water właz do studzienki wodomierzowej
telecom właz do studni kablowej teletechnicznej
heat właz do komory sieci ciepłowniczej
gas właz do studzienki gazowej
power właz do studni elektrycznej
unknown Pokrywa włazu z nieznanymi opisami lub niewiadomego użycia. Należy połączyć z tagiem label=* w celu dalszej identyfikacji.

Często włazy nie posiadają opisu tego, co znajduje się poniżej, ale można znaleźć oznaczenie na pobliskim murze, dedykowanym słupku lub szybie wentylacyjnym. Z takich oznaczeń jesteśmy w stanie odczytać odległość pomiędzy włazami wraz ze średnicą rurociągu lub rodzaj rurociągu/kanału. Niektóre oznaczenia posiadają numer odpowiedni dla znacznika ref=*.

Żeliwne włazy mają napis „40” lub „25” – jest to przeważnie maksymalne ograniczenie obciążenia (w tonach).

Zobacz też

Linki zewnętrzne