Pl:Key:manhole

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg manhole
(właz)
Schachtdeckel Bunzlau1.jpg
Opis
Właz do kanału. Edit or translate this description.
Grupa: Budowle
Używane do tych elementów
może być przyporządkowany do punktunie może być przyporządkowany do droginie może być przyporządkowany do obszarunie może być przyporządkowany do relacji
Wymagane znaczniki
Przydatne kombinacje
Wikidane
Status: w użyciuPage for proposal

manhole=* - służy do oznaczania lokalizacji włazu do kanału.

Nawet, gdy rurociąg nie został zaznaczony, to oznaczenie położenia studzienki może być korzystne dla przyszłych maperów w celu późniejszego wykorzystania.

Wartości

manhole=* może przyjąć każdą wartość, ale te poniżej są najczęściej stosowane:

Wartość Opis Zdjęcie Taginfo
unknown pokrywa włazu z nieznanymi opisami, lub niewiadomego użcia. Należy połączyć z tagiem label=*, gdy jest to możliwe w celu dalszej identyfikacji.
water dostęp konserwacyjny w celu czyszczenia rurociągów wodnych.
sewer dostęp do kanału ściekowego.
drain dostęp do kanału mającego na celu usuwanie nadmiaru opadów deszczu (burzówka/kanalizacja deszczowa).
heat dostęp konserwacyjny do rurociągów grzewczych.
cold dostęp konserwacyjny do rurociągów wodnych.
gas dostęp konserwacyjny do rurociągów gazowych.
telecom dostęp konserwacyjny do rurociągów zawierających kable telekomunikacyjne.
power dostęp konserwacyjny do podziemnych przewodów elektrycznych.
* inne.

Często włazy nie posiadają opis tego, co znajduje się poniżej, ale można znaleźć oznaczenie na pobliskim murze, dedykowanym słupku lub szybie wentylacyjnym. Z takich oznaczeń jesteśmy w stanie odczytać odległość pomiędzy włazami wraz ze średnicą rurociągu i/lub rodzaj zawartości rurociągu/kanału, niektóre oznaczenia posiadają numer odpowiedni dla znacznika ref=*.

Żeliwne włazy mają napis "40" or "25", jest to przeważnie maksymalne ograniczenie obciążenia (w tonach).

Zobacz też