Pl:Key:maxheight:legal

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg maxheight:legal
(limit_wysokości)
Zeichen 265.svg
Opis
Prawny limit wysokości. Edit or translate this description.
Grupa: Ograniczenia
Używane do tych elementów
nie może być przyporządkowany do punktumoże być przyporządkowany do liniimoże być przyporządkowany do obszarumoże być przyporządkowany do relacji
Przydatne kombinacje
Status: nieokreślony

maxheight:legal=* - wyraża prawny limit wysokości, w jakim dodawany jest tag. Ten tag jest synonimem maxheight=*.

W celu opisania wysokości przeszkody nad drogą, zamiast tego tagu należy użyć maxheight=* w którym wpisuje się wartość znaku B-16.

znak tag i wyjaśnienie
Brasil A-37.svg maxheight:physical=* + maxheight=* - w celu oznaczenia maksymalnej wysokości pojazdu, jaki może przejechać pod przeszkodą. Znak ten nie jest spotykany w Polsce oraz prawdopodobnie w krajach ościennych.
Height-Restriction-Barrier.jpg barrier=height_restrictor + maxheight=* - w celu oznaczenia ogranicznika wysokości najczęściej umieszczanego przed wjazdem na parking albo na drodze głównej przed tunelem, wiaduktem.


Zobacz też