Pl:Key:ruined:*

From OpenStreetMap Wiki
(Redirected from Pl:Key:ruined:)
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg Przedrostek ruined:*
Opis
Prefiks dla kilku tagów, w celu dodania opcji rodzaju obiektów w ruinie, ale które są nadal przydatne do nawigacji i widoczne w krajobrazie.
Grupa: Przedrostki tagów
Używane do tych elementów
może być przyporządkowany do punktumoże być przyporządkowany do liniimoże być przyporządkowany do obszarunie może być przyporządkowany do relacji
Zobacz też
Status: w użyciu
taginfo: ruined:*

information sign

This page describes a key prefix rather than a simple key.Pomóż przetłumaczyć na polski!

ruined: - prefiks dla kilku tagów, w celu dodania opcji rodzaju obiektów w ruinie, ale które są nadal przydatne do nawigacji i widoczne w krajobrazie.

Wszystkie tagi są zgodne ze strukturą ruined:<Ruined_type>=<objekt>.

Przykład użycia :

Alternatywną pisownią jest ruins:, przykład

Jako alternatywę do tego tagu możesz użyć ruins=yes + prefiks abandoned:*=* lub prefiks disused:*=*

Zobacz też

Inne alternatywy