Pl:Key:ruined:*

From OpenStreetMap Wiki
(Redirected from Pl:Key:ruined:)
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg Przedrostek ruined:*
(ruina:)
Opis
Prefiks kluczy obiektów w ruinie, ale które są nadal przydatne do nawigacji i widoczne w krajobrazie. Show/edit corresponding data item.
Grupa: Cykl życia
Używane na tych elementach
może być przyporządkowany do punktumoże być przyporządkowany do liniimoże być przyporządkowany do obszaru (i relacji multipolygon)nie może być przyporządkowany do relacji (z wyjątkiem relacji multipolygon)
Zobacz też
Status: w użyciu
taginfo: ruined:*

information sign

Ten artykuł opisuje prefiks klucza, nie zwykły klucz.

ruined: – prefiks kluczy obiektów w ruinie, ale które są nadal przydatne do nawigacji i widoczne w krajobrazie.

Wszystkie tagi są zgodne ze strukturą ruined:<Ruined_type>=<objekt>.

Przykład użycia :

Alternatywną pisownią jest ruins:, przykład

Jako alternatywę do tego tagu możesz użyć ruins=yes + prefiks abandoned:*=* lub prefiks disused:*=*

Zobacz też

Inne alternatywy