Pl:Key:seamark:fixme

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg seamark:fixme
(znak morski:napraw mnie)
LLight100.png
Opis
Błędy w odniesieniu do nawigacyjnych punktów odniesienia na morzu. Edit or translate this description.
Grupa: Marine
Używane do tych elementów
może być przyporządkowany do punktuużycie na liniach nieokreśloneużycie na obszarach nieokreśloneużycie w relacjach nieokreślone
Status: nieokreślony

seamark:fixme=* - jest stosowany w połączeniu ze świetlnymi, nawigacyjnymi punktami odniesienia na morzu do opisania błędów lokalizacji, które są znane i które powinny zostać poprawione ręcznie.

Opis

Wiele punktów świetlnych z Openseamap jest importowanych automatycznie (patrz OpenSeaMap/List_of_Lights_Import). Podczas analizowania danych pierwotnych może wystąpić wiele błędów. Niektóre z nich są wykrywane automatycznie, ale nie mogą być poprawione przez oprogramowanie.
Przyczyną tych błędów jest albo, ponieważ parser nieprawidłowo wykrył coś lub z powodu błędów w ramach oryginalnych danych.
Dane źródłowe wszystkich świateł są na Liście świateł opublikowanej przez US NGA w formacie PDF. W poniższym tekście nazwiemy tę listę jak LoL.

Należy pamiętać, że oryginalne dokumenty zawierający korekty są publikowane raz w roku. Tak więc błędy mogą się zmieniać lub mogą być usunięte. Wszystkie oznaczone błędy odnoszą się do określonej wersji oryginalnych dokumentów. Pochodzenie i data wydania są podane w tagu source=*.

SeaMapEditor

LLight.png

W JOSM SeaMapEditor wszystkie niesprawdzone świetlne obiekty są oznaczone żółtą gwiazdę. To wymaga, aby wtyczka SeaMapEditor została załadowana:
JOSM menu "Edycja", wybieramy "Ustawienia", klikamy na przycisk (ikonę) "Konfiguracja dostępnych wtyczek", wybieramy "Wtyczki", wybieramy , pole wyboru dla "SeaMapEditor", "OK" i ponownie uruchomiamy JOSM.

Jak zainstalować i używać JOSM

please_fix_position

LoLcaption.png

Pozycje elementów na liście świateł podane są z dokładnością do 0,1'', więc mogą mieć pozycyjny błąd 180 metrów lub więcej. Czasami dane nie są oparte na WGS84, i może doprowadzić do błędów pozycyjnych wynoszących kilkuset metrów.
Dlatego każdy zaimportowany obiekt świetlny jest oznaczony tagiem : seamark:fixme=please_fix_position (proszę_skoryguj_moją lokalizację).
Należy zbadać dany obszar, aby znaleźć te latarnie morskie i skorygować ich położenie i inne nieprawidłowe dane. Następnie usunąć tag seamark:fixme=*.

Lights-FIXME-Chart

W Lights-FIXME-Chart są wszystkie nawigacyjne punkty świetlne czekające na skorygowanie właściwej pozycji...

Przesuwamy się wzdłuż wybrzeża:

od z=6 zobaczysz światła

Przechodzimy do edytora z OpenSeaMap w celu zlokalizowania tych świateł:

przy z=10..18 widzimy już świetlne punkty
przy z=14..18 widzimy "Check Position" (to jest tu)

Powiększamy do z=18, wybieramy w OpenSeaMap-menu (JOSM powinien być już wcześniej uruchomiony) "Edit by JOSM remote"

Wybieramy w JOSM menu "background" zdjęcia lotnicze z Bing.
Przenosimy punkty świetlne do odpowiedniej pozycji,
i usuwamy znacznik "please fix position".

Używamy Google Earth dla skontrolowania położenia świateł.
W pobliżu portów istnieje dużo zdjęć, niektóre ze światłami nawigacyjnymi.
Klikamy trzykrotnie na te zdjęcia aby otrzymać najlepszą rozdzielczość.

man made=lighthouse

Tam gdzie jest już oznakowany taki obiekt jak man_made=lighthouse, ale bez jakichkolwiek znaczników OpenSeaMap, musi zostać połączony z importowanym obiektem świetlnym. W tym przypadku man_made=lighthouse można być użyty, aby być w odpowiedniej pozycji, a importowany tag seamark:type=light_major powinien mieć prawidłowo oznakowany znak morski:

  1. Szukamy wzdłuż wybrzeża tagu man_made=lighthouse.
  2. Sprawdzamy na podstawie zdjęć lotniczych, czy pozycja jest dokładna.
  3. Szukamy dodanej "żółtej gwiazdy", najprawdopodobniej będzie to tag seamark:type=light_major bardzo często może mieć tag seamark:longname=*, który pozwala porównać, a wysokość wieży w tagu seamark:landmark:height=* lub wysokość punktu świetlnego w seamark:light:height=* może pomóc.

Jeśli istnieją inne "żółte gwiazdy" w odległości 1-2km, należy sprawdzić je wszystkie, aby mieć pewność, że dopasowanie zostało dokonane prawidłowo.

  1. Należy upewnić się, czy okno sektora jest zamknięte, jeśli nie, zamknąć.
  2. Kopiujemy "żółtą gwiazdę" za pomocą <Ctrl-c>.
  3. Wybieramy man_made=lighthouse i przy pomocy <Shift-Ctrl-v> dodajemy obiekt automatycznie.
  4. Po upewnieniu się, że dokładność pozycji jest w granicach 20m (z dokładnych zdjęć lotniczych, lokalnej wiedzy lub pomiarów), usuwamy tag seamark:fixme=please_fix_position w wypełnionym światłe i wtedy ikonka "żółta gwiazda" zmieni się na light_major lub light_minor "czarną gwiazdę".
  5. Usuwamy już nie potrzebną gwiazdę i przesyłamy wynik.

Lista wartości

Błędy powinny być przedstawione w formie listy oddzielonej przecinkami.

Wartość Opis
beacon_guess Jeśli wykryto, że "Znak morski" jest bocznym znakiem, ale nie klasą (boja, beacon,

pływak, ...), zakłada się że jest to beacon, ale to nie musi być prawdą.

e_lateral boczny punkt nawigacyjny
height Wysokość według kolumny 5 LoL wydaje się być wykryta nieprawidłowo.
intdup Kolumna 1 z LoL zawiera więcej niż 1 punkt świetlny z tym międzynarodowym

ID odniesienia.

intset
lateral_unknown
name_incomplete Wszystkie nazwy z LoL zakończone są kropką, w przeciwnym razie są oznakowane jak

ta. Nazwy są zawarte w kolumnie 2 LoL.

noindex
please_fix_position LoL ma dokładność danych nie więcej niż 185 metrów, a więc wszystkie punkty świetlne

powinny być dokładnie umieszczone ręcznie. Ten atrybut jest ustawiony domyślnie tak długo dopóki niezostanie przeniesiony bardziej dokładnie.

racon_char
rem_incomplete To jest takie samo jak name_incomplete, lecz w odniesieniu do Uwagi

która jest w kolumnie 8 LoL.

usldup Niektóre punkty świetlne nie mają przypisanego międzynarodowego identyfikatora odniesienia, ale mają tylko wewnętrzny

numer US NGA. Jeśli istnieje kilka punktów świetlnych o tym samym numerze, są one oznakowane w ten sposób.

Opiekunowie

Jeśli chcesz dbać o dany obszar dopisz się do listy w angielskiej wersji:
seamark:fixme#Maintainers

Zobacz też