Pl:Super-Relation

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

Super-relation to relacja, która zawiera inne relacje. Relacje zostały początkowo utworzone, aby zawierać węzły, linie lub obszary oraz ich kombinacje.

Super-relation jest określana jako 'parent' w Osmosis. Hierarchiczna struktura super- i pod-relacji jest również nazywana 'nested relation' (relacją zagnieżdżoną).

Użycie

Zagnieżdżone relacje są praktycznie nieudokumentowane i rzadko używane, ale wciąż istnieje tendencja ich stosowania.

Przykładem "super-relation" są Wielkie Jeziora relation 1124369. Zawiera pięć członów dla każdego z pięciu jezior. Każdy człon jest sam w sobie relacją.

Zobacz też