Pl:Tag:advertising=column

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg advertising = column
Colonne spectacles Vienne.jpg
Opis
Słup ogłoszeniowy. Show/edit corresponding data item.
Odwzorowanie w OSM Carto
Column-14.svg
Grupa: Reklamy
Używane na tych elementach
może być przyporządkowany do punktunie może być przyporządkowany do liniinie może być przyporządkowany do obszarunie może być przyporządkowany do relacji (z wyjątkiem relacji multipolygon)
Przydatne kombinacje
Zobacz też
Status: w rzeczywistościPage for proposal

advertising=column - służy do oznaczania słupa ogłoszeniowego.

Opis obiektu

Słup ogłoszeniowy w Wikipedii
Są to obiekty stojące na chodniku o charakterystycznym cylindrycznym stylu, które są wykorzystywane do celów reklamowych.

Mapowanie

Należy zaznaczyć punkt w miejscu słupa ogłoszeniowego i dodać do niego tag advertising=column.

Dodatkowe tagi

Poniższa tabela przedstawia niektóre tagi używane często do tagowania słupów ogłoszeniowych:

tag opis rekomendacja
advertising=column Definiuje słup ogłoszeniowy ! Wymagany
animated=* Określa czy eksponowane reklamy zmieniają się, np.
  • animated=no: na kolumnie eksponowane są tylko nieruchome reklamy;
  • animated=revolving: kolumna obraca się wokół własnej osi;
  • animated=screen: na kolumnie znajdują się ekrany wyświetlające reklamy

Zobacz stronę klucza animated=* żeby zapoznać się z pełną listą tagów.

 Ważny
operator=* Określa zarządcę słupa - firmę reklamową, instytucję kultury itp.  Ważny
height=* Wysokość słupa. ? Opcjonalny
lit=* Określa czy słup jest oświetlony. ? Opcjonalny
luminous=yes Oznaczenie słupów emitujących światło. ? Opcjonalny
ref=* Numer identyfikacyjny słupa , zazwyczaj określany przez jego zarządcę. ? Opcjonalny

Zobacz też