Pl:Tile usage policy

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

Jesteśmy zadowoleni, gdy nasze mapy kafelkowe są używane przez zewnętrznych użytkowników na twórcze i nieoczekiwane sposoby - w odróżnieniu od większości webowych dostarczycieli map, którzy nalegają na używanie jedynie dostarczonego przez nich API.

Jeśli widzisz ten znak zamiast żądanego kafelka twoja aplikacja może zbyt mocno obciążać infrastrukturę OSM.

Jednakże własne serwery OpenStreetMap działają wyłącznie na udostępnionych zasobach. Mają one ściśle określone ograniczenia wydajności. Duże użycie kafelków OSM niekorzystnie wpływa na możliwość edycji map przez innych użytkowników i jest nadużyciem indywidualnych darowizn oraz sponsorów dostarczających sprzęt oraz połączenia internetowe. W rezultacie wymagamy by użytkownicy naszych kafelków stosowali się do tej polityki użycia kafelków.

Dane OpenStreetMap są dostępne dla każdego użytkownika. Nasze serwery kafelków nie są.

Poniżej przedstawione są minimalne wymagania, które muszą być spełnione przez użytkowników tile.openstreetmap.org. Mogą zostać zmienione w przyszłości w zależności od dostępności zasobów. Jeśli jacykolwiek użytkownicy lub wzory użycia będą powodowały problemy nawet pomimo przestrzegania poniższych wytycznych, dostęp może być zablokowany bez wcześniejszego ostrzeżenia. Jeśli to tylko będzie możliwe postaramy się wcześniej skontaktować z zainteresowanymi osobami, ale nie możemy tego zagwarantować.

Dane OpenStreetMap są łatwo dostępne, dzięki czemu wiele innych organizacji dostarcza kafelki map wykonanych z danych OSM. Jeśli twój projekt nie spełnia poniższych wymagań możesz zdobyć kafelki map OSM z innych źródeł.

Wymagania

  • Duże zużycie (np. rozpowszechnianie aplikacji, która używa kafelków z openstreetmap.org) jest zabronione bez wcześniejszej zgody administratorów systemu. Zobacz poniżej alternatywy.
  • Jasno prezentuj informacje o licencji.
  • Aktywnie ani biernie nie zachęcaj do łamania prawa autorskiego.
  • Polecenie /cgi-bin/export może być używany wyłącznie jako wynik bezpośredniej akcji użytkownika (np. "kliknij tutaj by wyeksportować".) Wywołanie eksportu jest kosztowną (CPU+RAM) funkcją i często będzie odrzucane, jeśli serwer jest mocno obciążony.

Wymagania techniczne

  • Poprawny User-Agent identyfikujący aplikację. Podszywanie się pod User-Agent innej aplikacji SPOWODUJE blokadę.
  • Jeśli znana strona źródłowa należy podać poprawny HTTP Referer.
  • Nie wysyłaj nagłówków no-cache.
  • Przechowuj ściągnięte kafelki lokalnie zgodnie z nagłówkiem HTTP Expiry, albo przez minimum 7 dni.
  • Maksymalnie 2 wątki ściągające. (Limity wątków z niezmodyfikowanych przeglądarek web będą akceptowane.)

Uwaga: nowoczesne przeglądarki web w standardowych konfiguracjach zwykle spełniają wszystkie powyższe wymagania techniczne.

Pobieranie zbiorcze

Pobieranie zbiorcze kafelków jest mocno odradzane. Nie pobieraj kafelków niepotrzebnie.

W szczególności pobieranie znaczących obszarów kafelków na poziomie zbliżenia 17 lub wyższym dla używania offline lub późniejszego użycia jest zabronione bez wcześniejszego porozumienia się z Administratorem Systemu. Te kafelki zwykle nie są dostępne wcześniej na serwerze (nie są przechowywane w pamięci podręcznej) i są rysowane na żądanie, powodując nieuzasadnione zużycie dostępnych zasobów.

By uniknąć blokady dostępu prosimy, przed rozpoczęciem operacji, przedyskutować wymagania z administratorami systemu albo za pomocą ich stron wiki albo przy użyciu kanału IRC.

Zmiany tej polityki

Ta polityka może ulec zmianie w dowolnym czasie ze względu na potrzeby i ograniczenia projektu. Komercyjne serwisy lub ci, którzy polegają na datkach, powinni być szczególnie wyczuleni na fakt, że dostęp może być wyłączony w dowolnym momencie: nie będziesz mógł dostarczać map kafelkowych swoim płacącym klientom, jeśli dostęp zostanie ograniczony.

Alternatywne źródła map kafelkowych OpenStreetMap

Bezpłatne serwery oparte na danych OSM:

Płatne serwery map kafelkowych:

Przygotowanie własnego serwera map kafelkowych:

Ta polityka dotyczy domyślnych kafelków "Mapnik" rysowanych i publikowanych przez {a,b,c}.tile.openstreetmap.org jako część projektu OpenStreetMap. Nie odnosi się do innych kafelków widocznych na stronie domowej OpenStreetMap.org, które mogą mieć swoje własne zasady użycia. Powinieneś skontaktować się z odpowiednimi projektami, takimi jak Tiles@home lub OpenCycleMap, jeśli chciałbyś użyć ich map kafelkowych.

Zobacz też