Sv:Tag:surface=gravel

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg surface = gravel
Štěrková cesta u Pláštíku.jpg
Beskrivning
Denna tagg har ett mycket stort betydelseintervall. Används för fall som sträcker sig från stora grusbitar som banballast som används som yta, via små grusbitar till komprimerad yta. Show/edit corresponding data item.
Grupp: egenskaper
Element för användning
should not be used on nodesmay be used on waysmay be used on areas (and multipolygon relations)should not be used on relations (except multipolygon relations)
Status: de facto

Denna tagg har ett mycket brett betydelseområde. Används för fall som sträcker sig från stora grusbitar som banballast som används som yta, via små grusbitar till komprimerad yta.

Om du har för avsikt att kartlägga packad grusväg (ofta kallad "grusvägar" eller "grusvägar"), använd surface=compacted istället.

Tagghistorik

Under en lång tid beskrevs denna tagg på sidan Key:surface som "Krossad/krossad sten med skarpa kanter, känd som ballast på järnvägar. Vanligtvis löst arrangerad. Typisk storlek för väg- och ytkonstruktion varierar mellan 4 och 8 cm ".

Men termen "grusvägar" ("gravel roads"(en)) används ofta i många länder för något där mycket mindre stenbitar används, vissa av sådana vägar skulle kvalificera för surface=compacted (kompakterad).

Som ett resultat kan surface=gravel syfta på väg där spårbarlast från gammal järnväg (eller krossad sten som liknar spårbarlast) användes, vilket gör den svår eller oframkomlig för vanliga bilar och cyklar.

Det kan också hänvisa till vägar med packad yta som är obanade men vägar av hög kvalitet, som ofta tillåter bekväm färd.

surface=fine_gravel, surface=rock, surface=pebblestone, surface=compacted är närbesläktade men olika ytvärden.

surface=cobblestone lider av mycket liknande problem (löses genom att skapa tydligare surface=sett och surface=unhewn_cobblestone).

Ytterligare taggar

För att matcha märkningsschemat som används för gatstenar (surface=paving_stones, föreslagna i Föreslagna funktioner/Beläggningsstensdetaljer), kan ytterligare information om ytan läggas till med taggar som surface:colour=* (färg).

Exempel med anteckningar

Externa länkar

Se även