Template:Cs:Healthcare:blood donation

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
[Edit] [Purge] Template-info.svg Template documentation

Template for healthcare=blood_donation tagging. Use the default English text or use the template arguments for your translations

Usage

All parameters are optional. By default, text is in English. English writers shall write their comments in the template itself (avoiding double edition). Other languages are translated in template arguments, not in the template itself. Template for copy/paste:

<noinclude>__NOTOC__
{{Languages|Template:Healthcare:blood_donation}}
{{Documentation|Template:Healthcare:blood donation/doc}}
</noinclude>{{Healthcare:blood_donation
|head:key=
|head:value=
|head:desc=
|head:photo=

|head:main=
|blood_donation:desc=

|head:information=
|operator:desc=
|ref:desc=
|phone:desc=
|email:desc=
|website:desc=
|opening_hours:warn=
|opening_hours:desc=

|head:which_components=
|whole:desc=
|plasma:desc=
|platelets:desc=
|stemcells:desc=

|head:compensation=
|donation:compensation:no:desc=
|donation:compensation:yes:desc=
|head:tag_type_of_compensation=
|payment:desc=
|vouchers:desc=
|gift:desc=

|combinations:others_implied_no=
|combinations:others_implied_unknown=
|combinations:vouchers_yes_implies_payment_no=

<!-- localfooter is appended to 'This table is a wiki template with a default description in English. Editable here.'
Translate with something like:
The translation in *language* can be [[Template:XX:healthcare:blood_donation|edited here]]
-->
|localfooter=

}}
Klíč Hodnota Popis Ilustrace

Hlavní značka

healthcare blood_donation Centrum, kde můžete darovat krev, plazmu či krevní destičky a možná si nechat odebrat vzorky kmenových buněk. Blood donation centre exterior.jpeg

Informace o centru

operator * Název organizace, která organizuje darování, např. Červený kříž
ref * Referenční kód centra, má-li nějaký
phone * Telefon do centra
email * E-mail na centrum
website * Webová stránka centra
opening_hours * (Pozor: má specifickou syntaxi) Otevírací doba centra

Které části krve lze darovat

Je-li něco z těchto uvedeno, ostatní jsou implicitně za neznámé. Přidejte explicitně značky s hodnotou no, znáte-li situaci.
blood:whole yes/no Zda zde můžete darovat  krev(en). Blood donation device.jpg
blood:plasma yes/no Zda zde můžete darovat  krevní plazma. To se dělá zařízením pro  plazmaferézu. Plasmapheresis.jpg
blood:platelets yes/no Zda zde můžete darovat  krevní destičky. To se dělá zařízením pro  plateletpheresis. Plateletpheresis 2.jpg
blood:stemcells yes/no Zda si můžete nechat odebrat vzorky krve pro určení typu tkáně vašich  kmenových buněk. Může být vyžadováno, abyste se objednal.

Kompenzace za darování

donation:compensation no Za darování nic nedostanete.
donation:compensation yes Za darování dostanete nějakou kompenzaci (použijte pod-značky níže, znáte-li typ kompenzace).
Pokud yes, označte, víte-li, i typ kompenzace
Pokud je uvedena alespoň jedna hodnota, ostatní se berou jako no.[1]
donation:compensation:payment yes Za darování dostanete zaplaceno, buď hned po darování nebo po určitém počtu darování.
donation:compensation:vouchers yes Za každé darování dostanete nějaké poukázky. To mohou být buď poukázky na zábavné odměny přímo v darovacím centru, nebo kupóny do místních obchodů. Thank-you-vouchers.jpg
donation:compensation:gift yes Můžete si po darování vybrat malý dárek. Nemusíte sbírat poukázky, abyste dárek dostali. Tuto značku můžete použít v kombinaci se značkou donation:compensation:vouchers=yes, což znamená buď, že dostanete na výběr mezi poukázkami a malým dárkem, nebo že můžete mít obojí. Click here to search for pictures with Google Images

This table is a wiki template with a default description in English. Editable here. Překlad této šablony můžete editovat zde.

  1. So donation:compensation:vouchers=yes implies donation:compensation:payment=no and donation:compensation:gift=no. There's no need to explicitly add the latter.