Template:Sq:Motorway status

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

Ngjyrat dhe sqarimi i simboleve

Domethënia e simboleve

  • State Car.svg - Autostrada është krejtësisht e kartografuar. (highway=motorway)- Key: c
  • State Exit.svg - Të gjitha daljet e autostadës jane të pranishme. (highway=motorway_link) - Key: ex
  • State Rest.svg - Të gjitha komplekset (psh. shesh parkimi me wc, pikë karburanti pranë autostadës, ... etj) autostadës janë të pranishme. - Key: se
  • State Exitnr.svg - Të gjitha emërtimet dhe numrat e daljeve të autostradës janë të pranishme.(highway=motorway_junction, ref=* dhe name=* tek pika ku shënohet dalja nga autostrada) - Key: ju
  • State Lanes.svg - Të gjitha informaciont mbi korsinë (lanes=*) janë të pranishme. - Key: ln
  • State Speed.svg - Kufizimet e shpejtësisë janë të vendosura. (maxspeed=*) - Key: sp
  • State TMC.svg - Traffic Message Channel Informacioni (Transmetimi i trafikut nëpërmjet valës së transmetimit) janë të vendosura (TMC=*) - Key: tm
  • State Relation.svg - Autostrada është rradhitur në një relacion. (Relacion prej tipit "Route") - Key: rl

Domethënia e ngjyrave

Ngjyra e sfondit Domethënia Përdorimi për navigim Kërkesa ndaj gjithë përdoruesve Vlera
unknown Harta ka nevojë për tu verifikuar, pasi statusi është i panjohur Përdorimi është i panjohur Ju lutem ta verifikoni (bosh)
no or little data Harta përmban asnjë ose pak të dhëna Për mos tu përdorur Ka nevojë për tu plotësuar 0
partial data Harta përmban pjesërisht të dhëna Përdorimi është shumë i kufizuar Ka nevojë për tu plotësuar 1
largely complete Harta është në pjesën më të madhe e plotësuar (të dhënat që mungojnë ju lutem ti vendosni në listën e të dhënave që mungojnë) Përdorimi është i kufizuar Ka nevojë për tu plotësuar 2
complete Harta përmban të gjitha të dhënat e duhura i përshtatur për përdorim Ju lutem vini re gabimet dhe korigjojini ato 3
complete and verified Harta përmban të gjitha të dhënat e duhura (ju lutem vërtetojeni atë me datën e caktuar) i përshtatur për përdorim Ju lutem vini re ndryshimet dhe të rejat e hartës 4
not existing Atributi i paraqitur nuk është i pranishëm (psh asnjë pikë ndalimi pranë autostradës). i përshtatur për përdorim Ju lutem vini re ndryshimet dhe të rejat e hartës X

This table is a wiki template with a default description in English. Editable here. Përkthimi në gjuhën shqipe mund të përpunohet këtu përsëri.