Template:Pl:Motorway status

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search


Znaczenie symboli i kolorów

Status danej drogi określany jest przez symbol opisujący daną cechę, oraz kolor oznaczający jej kompletność.

Symbole

  • State Car.svg - Autostrada jest kompletna pod względem przebiegu (highway=motorway). - Klucz: c
  • State Exit.svg - Wszystkie zjazdy z autostrady są obecne (highway=motorway_link). - Klucz: ex
  • State Rest.svg - Wszystkie Miejsca Obsługi Podróżnych (MOP) są obecne. - Klucz: se
  • State Exitnr.svg - Zjazdy posiadają swoje numery i/lub nazwy (highway=motorway_junction, ref=* i name=* na węźle). - Klucz: ju
  • State Lanes.svg - Informacje na temat liczby pasów ruchu są kompletne (lanes=*). - Klucz: ln
  • State Speed.svg - Ograniczenia prędkości są wprowadzone (maxspeed=*). - Klucz: sp
  • State TMC.svg - Traffic Message Channel information tagged. (TMC=*) - Key: tm
  • State Relation.svg - Autostrada jest połączona relacją (relacja type=route). - Klucz: rl

Znaczenie kolorów

Kolor tła Znaczenie Użycie w nawigacji Do zrobienia Wartość
unknown Mapa wymaga sprawdzenia, status nieznany Użyteczność nieznana Do sprawdzenia (brak)
no or little data Mapa nie zawiera danych lub zawiera ich bardzo mało Nie do użycia Do uzupełnienia 0
partial data Mapa zawiera częściowe dane Użyteczność limitowana Do uzupełnienia 1
largely complete Mapa w większości kompletna (opisz brakujące dane) Użyteczność z ograniczeniami Do uzupełnienia (brakujące dane, ulice, itp.) 2
complete Mapa jest kompletna (w opinii użytkownika) Do użycia Do sprawdzenia i poprawienia ew. błędy 3
complete and verified Mapa jest kompletna (zweryfikowana przez dwóch użytkowników); Dopisz datę przeglądnięcia. Do użycia Do ewentualnego odświeżenia 4
not existing Obiekty nie występują Do użycia =Do ewentualnego odświeżenia X

This table is a wiki template with a default description in English. Editable here.

To jest polskie tłumaczenie tego szablonu - dostępne tutaj.