Th:Beginners Guide 1.4

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

เพิ่มรายละเอียดและใส่ป้ายกำกับ (tag)

หลังจากคุณสร้างทางสำเร็จ คุณจำเป็นต้องเพิ่มป้ายกำกับ (tag) เพื่อจะเห็นมันถูกวาดในแผนที่ ป้ายกำกับเป็นชุดข้อมูล คำสำคัญ-คำอธิบาย (key-value) ที่อธิบายคุณสมบัติของทางหรือโหนด เช่น ชื่อหรือชนิดของมัน มีป้ายกำกับหลายแบบ หลายอันถูกใช้บ่อยกว่าอันอื่น กรณีที่ใช้ JOSM การติดป้ายกำกับทำได้โดยการเพิ่มคู่คำสำคัญ-คำอธิบายในแถบ Properties/Memberships

คุณสามารถใช้คำอธิบายอะไรก็ได้เป็นป้ายกำกับ อย่างไรก็ตาม ข้อมูลจำเป็นต้องถูกตีความได้โดยแอพพลิเคชั่น เพื่อจะใช้ประโยชน์จากมันได้ (เช่น เพื่อวาดแผนที่) ดังนั้นมันจึงเป็นการดีที่สุดถ้าจะพยายามใช้ป้ายกำกับที่ตกลงกันเป็นอย่างดีแล้วว่าสมควรใช้

  1. นี่คือคำแนะนำว่าจะใช้ป้ายกำกับไหนดี
  2. หลังจากคุณได้แก้ไข คุณจำเป็นต้องอัปโหลดสิ่งที่เปลี่ยนแปลงกลับไปยัง OSM
  • ให้แน่ใจว่าคุณไม่ได้ลอกข้อมูลมาจากแผนที่ที่มีลิขสิทธิ์ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ก่อนหน้า | ต่อไป