Uk:Вікіпроект Україна/Адміністративно-територіальний устрій

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Logo.png
Тут міститься історичний артефакт, який мав місце в історії розвитку OpenStreetMap. Він не відображає поточну ситуацію, а натомість документує історичні концепції, проблеми чи ідеї.
Про
Ця сторінка містить інформацію щодо позначення адміністративно-територіального поділу який діяв до початку реформи АТУ
Вплив на OpenStreetMap
Вміст має певну історичну цінність. Допомагає розібратись в структурі даних в історичних дампах.
Зафіксований час
листопад 2020


Дана сторінка містить інформацію про адміністративно-територіальний України (до реформи децентралізації і поточний стан) і про спосіб його відображення в OpenStreetMap за допомогою теґу admin_level.

Адміністративно-територіальний устрій України

Згідно Конституції України, систему адміністративно-територіального устрою (АТУ) України складають (стаття 133):

 • Автономна Республіка Крим (АРК), області,
 • райони,
 • міста, райони в містах,
 • селища і села.

При цьому, де факто існують (або нещодавно існували) інші елементи АТУ, що або були успадковані від УРСР, або ж були утворені під час реформи децентралізації, починаючи з 2015 року, такі як:

 • міські/селищні/сільські ради (як адміністративно-територіальні одиниці), що були успадковані від УРСР і існували до 2020 року в областях, а також досі існують в АРК;
 • об'єднані територіальні громади (ОТГ) і старостинські округи, що утворювалися у період з 2015 до 2020 року під час етапу добровільного об'єднання громад;
 • територіальні громади, що були утворені Кабміном у 2020 році;
 • старостинські округи, що тепер утворюються радами громад.

Довідники

Чинне законодавство, що регулює питання адміністративно-територіального устрою України (станом на 21.02.2021 р.):

Довідники старого АТУ (до 2015 року):

Довідники нового АТУ (після 2020 року):

Старий АТУ (до 2015 року)

Після здобуття незалежності 24 серпня 1991 року, Україна фактично успадкувала адміністративно-територіальний устрій, що до того часу діяв в УРСР, і жила з ним без особливих змін до 2015 року.

Особливості устрою УРСР

Дивіться також статтю на Вікіпедії про Адміністративний поділ Української РСР

Адміністративно-територіальний устрій УРСР мав такі особливості:[1]
 • міста розподілялися на міста республіканського (Київ та Севастополь), обласного та районного підпорядкування;
 • селища поділялися на селища міського типу та звичайні (сільські);
 • міські ради (міст районного підпорядкування), селищні та сільські ради фактично складали нижчий рівень адміністративно-територіального устрою і були зазвичай утворені як об'єднання одного населеного пункту і кількох менших навколишніх сіл;
 • міські ради міст обласного підпорядкування фактично були еквівалентні районам, і таким міськрадам часто підпорядковувалися інші міські (міст районного підпорядкування), селищні та сільські ради;
 • міські ради міст республіканського підпорядкування (Києва та Севастополя) фактично були еквівалентні областям;
 • у містах із районним поділом (це були міста обласного або республіканського підпорядкування) райони і відповідні районні ради слугували проміжною ланкою між власне міського радою основного міста і підпорядкованими міськими/селищними/сільськими радами.

АТУ незалежної України до реформи ("старий АТУ")

У перші роки незалежності адміністративно-територіальний устрій в Україні особливо не змінювався, окрім незначної зміни термінології. Зокрема, міста республіканського підпорядкування (Київ та Севастополь) стали називатися містами зі спеціальним статусом, а міста обласного і районного підпорядкування стали називатися містами обласного і районного значення відповідно.

Фактичну систему адміністративно-територіального устрою України (до 2015 року) становили наступні адміністративно-територіальні одиниці:

 1. Автономна Республіка Крим, 24 області, міста зі спеціальним статусом (Київ і Севастополь).
 2. Райони в областях, міські ради міст обласного значення.
 3. Міські ради міст районного значення, селищні ради, сільські ради.
 4. Населені пункти: міста, селища, села.
 5. Райони у містах.

Інформацію про зміни АТУ в цей період можна знайти на сайті Верховної Ради: https://www.rada.gov.ua/adminter_ustr

Також, з 1997 до 2020 року діяв Класифікатор об'єктів адміністративно-територіального устрою України (КОАТУУ), що містив перелік усіх адміністративно-територіальних одиниць старого АТУ.

Також була створена Публічна кадастрова карта України, за допомогою якої можна було визначити межі адміністративно-територіальних одиниць.

Проблеми відображення старого АТУ в OSM

 1. Заплутана ієрархія:
  • у ланцюгу підпорядкованості могли стояти три населені пункти (так звані матрьошки), наприклад м. Нова Каховка/м. Таврійськ/с-ще Плодове або м. Луганськ/Артемівський район/м. Олександрівськ/с-ще Тепличне. У другому випадку наявний ще проміжний рівень: Артемівська райрада в м. Луганську.
 2. Населені пункти не строго включені в нижчі рівні адміністративного поділу (можуть виникнути проблеми з адресацією):
  • це відбувається для міст із районним поділом;
  • село Велика Білозерка Запорізької області було районним центром, причому саме село було розділене на 4 частини, які належали різним сільрадам Великобілозерського району, яким у свою чергу підпорядковувалися менші села.
 3. КОАТУУ підтримувався органом відмінним від Верховної Ради, через що міг містити неточності або застарілу інформацію.
 4. Кадастрова карта містить багато помилок або неточностей:
  • кадастрові квартали часом містять застарілі або неправильні значення КОАТУУ, через що важко встановити до яких адміністративно-територіальних утворень вони відносяться.
 5. Точні межі окремих населених пунктів дуже важко встановити.

Реформа адміністративно-територіального устрою України (з 2015 року)

Усі новини реформи публікуються на сайті https://decentralization.gov.ua/.

У 2015 році, в Україні почалася реформа децентралізації, основною метою якої є відхід від радянської строго-ієрархічної моделі управління і розвиток місцевого самоврядування. Однією зі складових цієї реформи є впорядкування адміністративно-територіального устрою, зокрема шляхом:
 • спрощення ієрархії адміністративно-територіальних одиниць[2],
 • усунення різниці у статусі між населеними пунктами,
 • приведення одиниць субрегіонального рівня (районів в областях) у відповідність до стандартів Європейського Союзу (NUTS 3) шляхом їх укрупнення.

Добровільне об'єднання громад (з 2015 до 2020 року)

5 лютого 2015 року Верховною Радою України був прийнятий Закон України Про добровільне об'єднання територіальних громад, що передбачив можливість об'єднання міських/селищних/сільських рад у нові громади, що б отримували статус і фінансування аналогічне містам обласного значення (і районам). Старі сільські ради при цьому ліквідовувалися, а їх голови автоматично ставали старостами на відповідній території. Згодом таку територію стали законодавчо називати старостинським округом.[3]

На цьому етапі реформи з'явилися додаткові труднощі у позначенні адміністративо-територіального устрою в OSM, оскільки новоутворені об'єднані територіальні громади (ОТГ) мали статус, що не вписувався в існуючу ієрархію. З одного боку вони були основою місцевого самоврядування, як і старі сільради, але з іншого боку вони перебрали на себе більшість повноважень від районів. Більше того, новоутворені ОТГ часто могли бути розташовані на території декількох районів, або поглинати цілий район.

Повне переформатування у 2020 році ("новий АТУ")

12 червня 2020 року, Кабінет Міністрів України затвердив адмінтерустрій базового рівня в усіх 24 областях (за винятком АРК).[4] Усі старі міські/селищні/сільські ради, а також усі попередньо добровільно об'єднані територіальні громади були об'єднані у нові міські/селищні/сільські територіальні громади.[5] (Реформу в Автономній Республіці Крим було відкладено до деокупації півострова.)

Після цього, 17 липня 2020 року, Верховна Рада України прийняла постанову про ліквідацію старих і затвердження нових районів (адмінтерустрій субрегіонального рівня) в усіх 24 областях і в АРК.[6][7] У 24 областях райони були визначені шляхом переліку новоутворених громад, затверджених Кабміном. Натомість, в АРК нові райони були утворені просто шляхом об'єднання старих районів. Також, уся територія підпорядкована Севастопольській міській раді за винятком власне міста Севастополя була включена до складу Бахчисарайського району. Загалом, одиниці субрегіонального рівня (старі райони і міста обласного значення) значно укрупнилися. Замість від 13 до 46 одиниць у кожній області і в АРК було утворено від 3 до 10 нових районів.

Межі нових районів і територіальних громад можна переглянути, а також закачати на сайті: https://atu.decentralization.gov.ua/

Також, 26 листопада 2020 року, Мінрегіон затвердив Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад (КАТОТТГ) на заміну КОАТУУ, що відображає новий адмінтерустрій і поділяє усі адміністративно-територіальні одиниці на 5 рівнів:[8]

 1. області, Автономна Республіка Крим, міста, що мають спеціальний статус (Київ та Севастополь);
 2. райони в областях та в Автономній Республіці Крим;
 3. територіальні громади (в областях та в АРК);
 4. міста, села, селища (населені пункти);
 5. райони в містах (в тому числі в містах, що мають спеціальний статус).

Поточна ситуація (на 21.02.2021)

Остаточно визначена ієрархія адміністративно-територіальних одиниць від рівня громад і вище, і визначені відповідні території:

 1. АРК, 24 області, міста Київ і Севастополь.
 2. Райони в областях і АРК
 3. Громади (крім АРК)

Досі триває обговорення подальших змін в законодавстві для завершення/вдосконалення реформи, зокрема:

Наступні питання важливі для визначення схеми позначення нового АТУ в OSM, але ще очікують вирішення на рівні законодавства та товариства OSM:

 • Чи будуть старостинські округи мати визначені межі, чи просто будуть переліком населених пунктів?
 • Чи будуть утворюватись старостинські округи у містах, що не є адміністративними центрами громад?
 • Чи будуть межі усіх населених пунктів легко доступні для скачування і позначення?
 • Чи варто наносити межі населених пунктів в OSM та включати їх в ієрархію admin_level?
 • Чи будуть населені пункти підпорядковуватися районам у містах?
 • Чи райони у містах перетворяться на райони у громадах?

Як позначати

Межі областей, районів, районів в містах (адміністративно-територіальних одиниць), а також межі територіальних громад[9], позначаються як boundary=administrative + admin_level=*. Теґи для позначення меж міст, селищ, сіл (адміністративно-територіальних одиниць) та меж старостинських округів[10], знаходяться на розгляді. Є переконливі аргументи як за, так і проти позначення їх як boundary=administrative. Детальніше в обговоренні.

Межі нового АТУ

Позначте межі адміністративно-територіального утворення лініями та додайте їх до зв’язку type=boundary. Додайте до зв’язку теґи boundary=administrative та вкажіть відповідний admin_level=*.

Межі деяких нових утворень частково або повністю збігаються зі старими. У таких випадках для створення нових зв’язків можна використати існуючі лінії.

Наприклад, якщо у певній місцевості були позначені старі сільради, то межі нових громад можна визначити шляхом об'єднання меж відповідних сільрад.

Межі старого АТУ

Існуючі зв’язки меж ліквідованих адміністративно-територіальних утворень переносяться в категорію історичних зміною теґу boundary=administrative на boundary=historic. Видалення старих зв’язків небажане оскільки може бути корисним для візуалізації нещодавніх змін та повторного нанесення. Таким чином, деякі лінії входитимуть до двох зв’язків (ліквідованого та новоствореного), а деякі — лише до одного з них.

Тегування ліній

На карті зустрічаються межі АТУ в яких теґи boundary=administrative продубльовані на лініях. Розповсюдженість такої практики була спричинена помилкою рендерингу яка була виправлена (див. обговорення на Github). Відображення меж можливе як на основі зв’язків, так і ліній, тому теґування ліній необов’язкове. Дублювання теґів boundary=historic на лініях також є необов'язковим та надлишковим.

Зауваження

Часто мапери-початківці при додаванні меж нижчого рівня руйнують зв'язки вищого рівня, наприклад, при додаванні меж сільрад можна випадково зіпсувати межі областей. Щоб цього не сталося, потрібно, перед тим як розрізати лінію на дві частини, спочатку завантажити усі зв'язки, в які входить ця лінія (Alt+Ctrl+D в JOSM).

Для мапування адміністративних меж і взагалі довільних мультиполігонів може допомогти плагін Relation Toolbox. Дивіться також відео-інструкцію, як цей плагін використовується для мапування адмінустрою Росії, а також обговорення на форумі.

У випадку об'єднання місцевих рад у нові громади, не видаляйте старі зв'язки для місцевих рад, оскільки вони можуть знадобитися для визначення старостинських округів в об'єднаній громаді. Також ці зв'язки можуть допомогти швидко оновити кордони у випадку чергової реорганізації громад. Альтернативою є зміна теґу boundary=administrative на boundary=historic.

Схема позначень старого АТУ (до 2020 року)

Пропонована схема класифікації "admin_level" для України (без врахування поправок)

Хоч і офіційно незатверджена, для позначення адмінтерустрою в Україні де факто використовувалася наступна класифікація (дивіться відповідні повідомлення на форумі: [1] [2] [3]).

admin_level призначення формат КОАТУУ
2 державний кордон України
4 межі Автономної Республіки Крим (АРК), областей, міст Києва та Севастополя **00000000
6 межі районів АРК, районів областей, міськрад міст республіканського (АРК) та обласного значення *****00000
7 межі районів у містах республіканського (АРК) та обласного значення, районів міст Києва та Севастополя;
 • також пропонується для позначення меж об'єднаних територіальних громад (див. [4], [5])
*****3**00 та *****00000 (для Києва та Севастополя)
8 межі міськрад, селищних рад, сільських рад ********00, за виключенням *****3**00
9 межі безпосередньо населених пунктів (окрім Києва та Севастополя) **********

Ця схема передбачає встановлення тегів place=city/town/village/hamlet та admin_level=9 на полігони усіх населених пунктів (міст, сіл та селищ), окрім Києва та Севастополя.

Для визначення межі об'єкта можна використовувати його номер в КОАТУУ та публічну кадастрову карту України.

Як має виглядати карта України у випадку замаплення відповідно до схеми:

 • Україна має повністю покриватися регіонами з admin_level=4
 • АРК та області мають повністю покриватися регіонами з admin_level=6
 • Київ та Севастополь мають повністю покриватися своїми районами, які мають admin_level=7
 • Для регіонів з admin_level=6:
  1. райони АРК та областей мають повністю покриватися міськрадами міст районного значення, селищними та сільскими радами, які мають admin_level=8
  2. міста обласного значення за наявності районного поділу мають повністю покриватися своїми районами, які мають admin_level=7
 • Різні полігони place=city/town/village/hamlet не повинні перетинатися.

Приклади

Рівень 4 Рівень 6 Рівень 7 Рівень 8 Рівень 9/place=*
Регіони вищого рівня (АРК, області, м. Київ, м. Севастополь) райони АРК, райони областей,
міськради міст республіканського (в АРК) та обласного значення
райони у містах обласного та державного значення міські ради міст районного значення,
селищні та сільські ради
населені пункти
Київська область
(повністю покривається регіонами 6-го рівня)
Ржищівська міська рада (місто обласного значення) не має районного поділу не має підпорядкованих рад місто Ржищів
(межа співпадає з межею рівня 6)
Миронівський район
(повністю покривається регіонами 8-го рівня)
Миронівська міська рада (місто районного значення) місто Миронівка
село Нова Олександрівка
Полівська сільська рада села Польове, Світле
Луганська область
(повністю покривається регіонами 6-го рівня)
Луганська міська рада
(місто обласного значення)
(повністю покривається районами)
місто Луганськ
(власне місто без підпорядкованих населених пунктів)
Артемівський район Олександрівська міська рада
(підпорядкована Артемівській райраді)
місто Олександрівськ, селище Дзержинське, селище Тепличне
Ювілейна селищна рада
(підпорядкована Артемівській райраді)
смт Ювілейне
Жовтневий район Щастинська міська рада
(підпорядкована Жовтневій райраді)
місто Щастя
Кам'янобрідський, Ленінський райони
Херсонська область
(повністю покривається регіонами 6-го рівня)
Нова Каховка (місто обласного значення) / Новокаховська міськрада не має районного поділу місто Нова Каховка
(власне місто без підпорядкованих міських, селищних та сільських рад)
Таврійська міська рада
(підпорядкована Новокаховській міськраді)
м. Таврійськ, с-ще Плодове
Дніпрянська селищна рада
(підпорядкована Новокаховській міськраді)
смт Дніпряни, с. Корсунка, с. Нові Лагері, с. Піщане
Райська сільська рада
(підпорядкована Новокаховській міськраді)
с-ще Райське, с. Маслівка, с. Обривка, с-ще Тополівка
Міста державного значення
Київ (місто державного значення) / Київська міська рада
(повністю покривається районами)
Оболонський район, Подільський район тощо (всього 10 районів) місто Київ
(межа співпадає з межею рівня 4)
Севастополь (місто державного значення) / Севастопольська міська рада
(повністю покривається районами)
місто Севастополь
(без підпорядкованих населених пунктів меншого рівня)
Балаклавський район Інкерманська міськрада м. Інкерман
Орлинівська сільрада села Орлине, Гончарне, Кизилове, Колхозне, Новобобрівське тощо (всього 14 сіл)
Тернівська сільрада села Тернівка, Рідне

Геопортали органів державної влади України

Територія Посилання
0 Україна https://service.geoportalua.com/arcgis/rest/services

https://geoserver.e-hromada.com.ua/server/rest/services

https://services9.arcgis.com/N16ENplDulp0YdxI/ArcGIS/rest/services

https://test-ags5.ecomm-services.net/server/rest/services

1 Вінницька область http://31.128.79.8/gismapmbkweb/
2 Волинськаобласть https://ags-work.ecomm-services.net/arcgis/rest/services/Ukraine_Poland_region/MapServer
3 Дніпропетровська область
https://geo.mbk.dp.gov.ua/portal/apps/webappviewer/index.html?id=23258315f6834c9bbd9063c99362c70b

https://kadastr.apu.dp.ua/arcgis/rest/services/Kadastr

4 Донецька область https://donmbk.gov.ua/server/rest/
5 Житомирська область https://ztmbk.gov.ua/portal/home/

https://ztmbk.gov.ua/server/rest/services

6 Закарпатська область https://zakarpatmbk.gov.ua/portal/home/item.html?id=42fffaf0c18e433f80d1b1e7f2e01d34
7 Кіровоградська область http://map.kr-rada.gov.ua/
8 Луганська область https://mkadastr.loga.gov.ua/server/rest/services

https://test-ags5.ecomm-services.net/server/rest/services/Geodezist

9 Львівська область https://gis.loda.gov.ua/ua/map/urban-plan
10 Одеська область http://map.gradportal.od.ua/

https://service2.ombk.odessa.ua/arcgis/rest/services

https://service2.ombk.odessa.ua/portal/apps/webappviewer/index.html?id=713e7f6b92624e26a78d4759fcae041f

11 Полтавська область https://ags-work.ecomm-services.net/arcgis/rest/services/PoltavskaOblast
12 Сумська область https://arcgis.smr.gov.ua/arcgis/rest/services
13 Черкаська область https://mgis.chmr.gov.ua/portal/home/webmap/viewer.html?webmap=6b0ba9b7d9d542989321d1316bf78946
14 Чернівецька область https://ags-work.ecomm-services.net/arcgis/rest/services/Chernivecka_obl
15 Чернівецька область, Вижневецький район https://www.arcgis.com/apps/MapJournal/index.html?appid=7e1a5ca91bc6477489db0b581fa5cfe3
16 м. Київ https://gisserver-stage.kyivcity.gov.ua/mayno/rest/services
17 м. Лебедин https://test-ags5.ecomm-services.net/server/rest/services/Topoo_Lebedun_MIL1/MapServer
18 м. Львів https://map.city-adm.lviv.ua/
19 м. Миколаїв https://mbk.mkrada.gov.ua/ua/map/gen_plan#map=12//46.95436344516265//31.995620727539066&&layer=12047211593411934-1,100//1929016038419072119-1,100
20 м. Мукачево https://mukachevocity.maps.arcgis.com/home/index.html
21 м. Одеса https://service2.ombk.odessa.ua/portal/apps/webappviewer/index.html?id=713e7f6b92624e26a78d4759fcae041f
22 м. Суми https://kadastr.smr.gov.ua/portal/home/
23 м. Тернопіль https://gis.tmrada.gov.ua/portal/apps/webappviewer/index.html?id=13c5ae066a9e4b3a93bbbb4aa71089c4

https://gis.tmrada.gov.ua/server/rest/services

24 м. Харків https://tiles.arcgis.com/tiles/eZOQDZ6tueNkCGvG/arcgis/rest/services
25 м. Хмельницький https://gis.khm.gov.ua/
26 м. Черкаси https://mgis.chmr.gov.ua/portal/home/gallery.html?view=grid&sortOrder=desc&sortField=numviews
27 м. Дніпро, АПУ https://kadastr.apu.dp.ua/arcgis/rest/services?f=html

Геопортал ДП “ДІПРОМІСТО” імені Ю.М.Білоконя: https://mrbu.maps.arcgis.com/home/index.html

Примітки

 1. дивіться наприклад Положення про порядок вирішення питань АТУ УРСР і довідники АТУ УРСР за різні роки
 2. дивіться схему ієрархії до і після реформи: https://decentralization.gov.ua/news/12551
 3. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1848-19
 4. https://decentralization.gov.ua/news/12533
 5. Дивіться файли відповідних розпоряджень, що містять списки громад і опис їх територій, на сайті Кабміну: https://www.kmu.gov.ua/npasearch?&from=12.06.2020&to=12.06.2020
 6. Дивіться схеми і склад нових районів: https://decentralization.gov.ua/news/12639
 7. Дивіться постанову на сайті ВРУ: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/807-IX
 8. https://decentralization.gov.ua/news/13151
 9. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80#Text
 10. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80#Text