User:AndreasTUHU

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

Kerékpárutakra vonatkozó általános leírás és a legfontosabb cimkézések Mf way.svg

Kresz szerinti definíció: a kétkerekű kerékpárok közlekedésére kijelölt út; a segédmotoros rokkantkocsi, a gépi meghajtású kerekes szék és a kétkerekű segédmotoros kerékpár lakott területen kívül a kerékpárutat igénybe veheti, ha ezt jelzőtábla nem tiltja. A kerékpárúton más jármű közlekedése tilos. Gyalogosok közlekedése: a gyalogosnak a járdán, ahol pedig járda nincs, a leállósávon, az útpadkán vagy a kerékpárúton kell közlekednie. A kerékpárutak jelölése táblával és/vagy sárga piktogramos felfestéssel történik.

Önálló címkéi:
Címke Megadása Megjegyzés
highway=cycleway szükséges Elsődlegesen ezzel a cimkével definiáljuk a kerékpárutat.
highway=path+bicycle=designated Magyarországon nem javasolt A két jelölés egyenértékű, de a Magyar viszonyokat az előző jelölés jobban tükrözi (pl. szilárd burkolat)

Duplikált értékek

Megadásuk legtöbbször szükségtelen, duplikált értékadás!

Önálló címkéi:
Címke Megadása Megjegyzés
bicycle=designated alapértelmezett érték, de az ID használja Az ID-ben való szerkesztéskor ennek hiányát jelzi a program, ettől eltekintve nem hordoz többlet információt, kerékpárúton ez az elvárt érték
bicycle=yes szükségtelen Kerékpárúton a yes vagy a designated az elvárt érték, highway=cycleway együtt duplikátum.
foot=yes/no szükségtelen A KRESZ szabályai és a térképi ábrázolás egyértelműen meghatározzák, hogy a kerékpárutat a gyalogosok is használhatják-e (az útvonaltervezők ennek megfelelően, ha létezik párhuzamos járda azon vezetnek, ha ilyen nincs, akkor a kerékpárúton).

Alapértelmezett értékek

Ha értékük ettől eltérő, megadásuk szükséges! Ha az érték megegyezik, megadásuk nem nyújt feltétlen többlet információt.

Önálló címkéi:
Címke Megadása Megjegyzés
vehicle=no alapértelmezett Járművek általános letiltása, (Lásd Kresz definíció, magában foglalja a moped=no értéket is, mely a belterületen alapértelmezett).
moped=yes alapértelmezett Külterületen, táblával jelzett tiltás nélkül ez az alapértelmezés (lásd Kresz definíció)
oneway=no alapértelmezett Alapesetben a kerékpárút nem egyirányú.
surface=paved alapértelmezett A burkolatlan kerékpárútra a highway=cycleway címke alkalmazása - a Magyar viszonyok között - nem szerencsés. Erre a legtöbbször erdei utakon vagy ösvényeken vitt hegyi kerékpáros utakra a highway=track / path értékek vonatkoznak relation:route=bicycle/mtb /+ icn/ncn/rcn/lcn=yes relációkkal együtt.

Hasznos címkék

Megadásuk minden esetben hasznos, mert segíti a térkép használóját, fontos, ha az értékük a feltételezettől / elvárttól eltérő.

Önálló címkéi:
Címke Megadása Megjegyzés
surface=* opcionális Konkrét értéke megadása hasznos lehet (leggyakrabban: asphalt, paving_stones, concrete), különösen a smoothness értékkel együtt értelmezhető jól.
smoothness=* opcionális A magyarországi viszonyokban smoothness=good az általánosan feltételezett érték. Az ettől jobb (excellent) érték hasznos, a rosszabb utaknál (intermediate), vagy ritkábban, a tönkrement utaknál (bad) megadása szintén fontos lehet.
lit=* opcionális Belterületen a közvilágítás miatt inkább lit=yes feltételezhető, külterületen lit=no, az ettől eltérő érték fontos lehet.
width=* opcionális Magyarországon a kétirányú utaknál 2-3 m körüli érték a feltételezett, az egyirányúaknál 1 m körüli érték, az ettől lényegesen keskenyebb vagy szélesebb utaknál hasznos.
lanes=* opcionális Az oneway értékétől függően lanes=1 v. 2 a feltételezett érték. A széles osztatlan utaknál nehezen értelmezhető !
maxspeed=* opcionális Ha külön sebességkorlátozó tábla jelzi, megadása fontos lehet.

Kerékpárutak típusai

Önálló kerékpárút

Jelölő tábla

Kerékpárút táblával és / vagy kerékpáros piktogramos felfestéssel jelölt (önálló) burkolt kerékpárút. A kétirányú kerékpárút különállóan, vagy a közút egyik oldalán létesül, és közös felületen vezeti mindkét irányú kerékpáros forgalmat. Az egyirányú kerékpárút az út két oldalán, a közúti forgalomnak megfelelő irányban vezeti a kerékpáros forgalmat.

Önálló címkéi:
Címke Megadása Megjegyzés
highway=cycleway szükséges Minden alapértelmezettől eltérő címke használata szükséges a hasznos cimkék javasoltak.

Osztott gyalog- és kerékpárút

Jelölő tábla

Kresz táblával és / vagy sárga gyalogos+kerékpáros piktogramos felestéssel jelölt osztott gyalog- és kerékpárút, melynek az egyik oldalát a gyalogosok, a másikat a kerékpárosok használják, a kettő között egyértelmű elválasztó jel: sárga felfestett csík, és / vagy eltérő útburkolat, kis mértékű szintkülönbség található.

Önálló címkéi:
Címke Megadása Megjegyzés
highway=cycleway szükséges Minden alapértelmezettől eltérő címke használata szükséges a hasznos cimkék javasoltak.
foot=designated szükséges Nem helyettesíthető a foot=yes értékkel.
segregated=yes szükséges Enélkül nem különböztethető meg az Osztatlan gyalog- és kerékpárúttól

Fontos megjegyzés JOSM-ban való szerkesztéshez: Itt alapértelmezetten highway=path, bicycle=designated, foot=designated, segregated=yes értéket állít be a program. Ettől függetlenül, manuálisan könnyen módosíthatod a highway értékét path-ról cycleway-ra, vagy pedig eleve így viszed fel. Mindkét esetben ugyanolyan jelölést (lila-zöld szaggatott) kapsz.

Osztatlan gyalog- és kerékpárút

Jelölő tábla

Kresz táblával és / vagy sárga gyalogos+kerékpáros piktogramos felestéssel jelölt elválasztás nélküli gyalog- és kerékpárút olyan út, amelyen se felfestett csíkkal, se máshogyan nincsenek elkülönítve a gyalogosok és kerékpárosok, ezért azt - egymás zavarása nélkül - közösen használják.

Önálló címkéi:
Címke Megadása Megjegyzés
highway=cycleway szükséges Minden alapértelmezettől eltérő címke használata szükséges a hasznos cimkék javasoltak.
foot=designated szükséges Nem helyettesíthető a foot=yes értékkel.
segregated=no szükséges Enélkül nem különböztethető meg az Osztott gyalog- és kerékpárúttól

Fontos megjegyzés JOSM-ban való szerkesztéshez: Itt alapértelmezetten highway=path, bicycle=designated, foot=designated, segregated=no értéket állít be a program. Ettől függetlenül, manuálisan könnyen módosíthatod a highway értékét path-ról cycleway-ra, vagy pedig eleve így viszed fel. Mindkét esetben ugyanolyan jelölést (lila-zöld szaggatott) kapsz.