User:Gorn

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

http://ja.kub.cz

I have been editing under User:jakubt, for a while (lost password), but I use this one now again.

Walking trails thoughts

I am getting ready to suggest some new tagging for hiking trails, these are ideas I currently use

 • excursions=yes / peak / view / attraction - short excursions from main route to an notable place
 • variant = excursion - somehow parallel to excursion=*
 • variant = excurtion / shortcut / approach (bývají označeny jen TIM)

KČT guidepost template

Tagování rozcestníků KČT (s úpravami lze aplikovat i na jiné rozestníky). Typické hodnoty jsou

Obvyklé tagy rozcestníků KČT
značka popis výjimky příklad poznámky
tourism=information jde o turistickou informaci
information=guidepost konkrétně rozcestník když je rozcestník přímo na mapě, je možné i information=guidepost;map, ale je lepší i tak pro mapu i rozcestník udělat oddělené body
hiking=yes pro pěší turistiku
guide_type=destination který obsahuje směrovky s cíli a vzdálenostmi k nim. Typicky jeden až tři cíle na každé směrovce rozcestníky zmístěné na koncích odboček (typicky výhledy) směrovky nemusí obsahovat
name=* jméno rozcestníku name=Lovosice (žst) Napsáno na horní tabulce (s ref *m), ale nemusí být na rozcestníku vůbec uvedeno. V takovém případě je dobré ho odvodit z okolních rozcestníků a stejně uvést (usnadňuje orientaci při nahlížení do mapy). Zkratky jsou někdy bez tečky a píší se malým písmem (přidat tabulku zkratek). Na směrovkách je vše velkým písmem, správnou kapitalizaci nutno odvodit. Jména rozcestníků se nikdy neobjevují v rozšířených verzích, proto je toto zřejmě výjimka z pravidla neuvádění zkratek.
ele=* optional nadmořská výška v metrech ele=525 napsáno na horní tabulce (s ref *m), vyjímečně chybí, uvád
ref=* optional ID rozcestníku ve tvaru AA000 ref=PJ154 Na každé směrovce v pravém dolním roku, následované malým písmenem označujícím jednotlivou směrovku. Malá písmena se neuvádějí, ani "m", které bývá nahoře. Malá písmena mají nejrůznější význam.
operator=cz:KČT ? cz:KCT nebo cs:KCT nebo cz:kčt

další tagy, které je možno v speciálních případech přidat

Další možné tagy rozcestníků KČT
značka popis příklad poznámky
support=pole / tree / wall_mounted / ground / street_lamp umístění rozceníku (sloup, strom, ...)
defunct:information=*, removed:, abandoned:, prepared: nefunkční rozcestníky možná je lepší construction=yes nebo něco jiného
bicycle=yes, mtb=yes, horse=yes or ski=yes. pokud rozcestník slouží dalším typům cestování
alt_name=* název rozcestníku bez zkratek alt_name = Lovosice (železniční stanice) přidat tabulku rozvinutí zkratek
ref:kct:old=* staré referenční číslo ref:kct:old=1025/23.5:5078/0 sjednotit s ref:KČT:old, ref:KCT:old, ref:kct:old, ref:kčt:old
source=* DEPRECATED - zdroj informací se uvádí nyní na changesetech
note=* poznámka pro ostatní tvůrce map
description=* doplňující informace pro uživatele mapy (např. bublina po najetí myší na objekt)
fixme=*, todo=* poznámka o problému, či o tom co je třeba doplnit pro ostatní tvůrce map
height=full má "plnou" výšku (cca 2m) na zkrácených kůlech bývají spíše je značky
material=wood / metal materiál z kterého je rozcestník. Hodí se hlavně na neKČT dřevěné rozcestníky

další tagy, které je možno v speciálních případech přidat

other notes

 • transfer route_master z public transpost to hiking (Santiago)
 • destination=* (na cestě), Relation:destination_sign
 • ?? rozhodnout co s rozcestníky s více refy (TK052) - jiné jsou pro hiking a skying. Také rozhodnout zda se nemá používat ref:kct=* nebo neco takoveho, pripadne ref:hiking=*
 • rozhodnout, zda name nemá být rozvinutá verze, a short_name + official_name verze s "KČT zkratkami" (viz též)

příprava nápadů pro trasy

IndoorOSM thoughts

Gradually evolving complexity:

 • simple node
  • node: shop=mall, name=Billa
 • complex node
  • node: shop=mall, name=Billa, addr:conscriptionnumber=695, addr:housenumber=73, addr:postcode=16000, addr:street=Evropská, addr:streetnumber=73, building=yes, loc_name=Billa, source:addr=uir_adr, source=survey, uir_adr:ADRESA_KOD=22291695
 • simple area
  • area: shop=mall, name=Billa, building=yes
 • area with shops
  • area: shop=mall, loc_name=Billa, building=yes
  • node: amenity=restaurant, name=Steakhouse
  • node: amenity=bank, name=ČSOB
  • node: shop=supermarket, name=Billa
 • + can add levels to shops
  • node: amenity=restaurant, name=Steakhouse, level=0
  • ...
 • + can convert shops to areas
  • area: amenity=restaurant, name=Steakhouse, level=0
  • ...
 • + can add main entrance to building
  • node (at vuilding edge): entrance=yes (entrance=main)
 • + can add entrances to shops
  • node (at shop edge): entrance=yes (possible level=x)
 • + can add corridors
  • way: highway=footway, tunnel=yes - the way connects building entrance and entrances to rooms. If you want to represent stairs from level=0 to level=1, split the way to tree consecutive parts:
   • way: highway=footway, tunnel=yes. level=0
   • way: highway=steps
   • way: highway=footway, tunnel=yes. level=1
 • + can add corridors as areas

Otázky: používat tunnel=yes? použít v středně komplikované fázi indoor=yes?