User:Iriman

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
درباره
Flag of Iran.svg این کاربر اهل ایران است.
JOSM Iriman با ویرایشگر JOSM به اوپن‌استریت‌مپ داده می‌فرستد.
Translator Iriman
مترجم ویکی است.
OSM logo wiki small2.png این کاربر عضوی از ویکی‌تیم است و در پاک‌سازی‌ها و ویرایش‌های ویکی کمک می‌کند.
تماس
OSM Logo من با این نام کاربری به اوپن‌استریت‌مپ داده می‌فرستم:
iriman
کارهای خوب
...؟ Iriman نوشتن توضیح مناسب برای بستهٔ تغییر را درخور تحسین می‌داند.
Data items من تلاش صورت‌گرفته برای ساخت آیتم‌های دادهٔ OSM را شایستهٔ قدردانی می‌دانم و از استفاده و توسعهٔ ادامه‌دار آن حمایت می‌کنم.