Vi:Legal FAQ

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

1. Tổng quát

1a. Dữ liệu địa lý của OpenStreetMap có giấy phép nào?

Dữ liệu OpenStreetMap hiện được phát hành theo Giấy phép Cơ sở dữ liệu Mở.

Khi bạn tải dữ liệu lên OSM, bạn vẫn còn là người nắm bản quyền của dữ liệu đó nhưng nhường một số quyền cho Quỹ OpenStreetMap theo các Điều khoản Đóng góp. Ngoài ra, một số người đóng góp lại phát hành các đóng góp của họ vào phạm vi công cộng.

Lưu ý rằng, tuy dữ liệu OpenStreetMap có nguồn mở và miễn phí, nhưng các máy chủ được những người tình nguyện quyên góp cho chúng tôi thì không cho phép truy cập vô hạn. Quy định sử dụng hình ảnh bản đồ có hiệu lực.

(OpenStreetMap đổi giấy phép ngày 12 tháng 9 năm 2012. Dữ liệu nào được tải về trước lúc đó đã được phát hành theo giấy phép CC BY-SA 2.0 thay thế: hãy xem trang hỏi đáp pháp luật cũ)

1b. Phần mềm có giấy phép nào?

Phần mềm Rails port gốc mà chạy trang osm.org chính được phát hành theo giấy phép GPL v2. Các dự án riêng có các giấy phép riêng, chẳng hạn JOSM theo GPL v2 trong khi Potlatch theo WTFPL. Nếu bạn đang viết phần mềm sử dụng dữ liệu OSM, bạn có thể chọn giấy phép nào đó, kể cả giữ độc quyền (nguồn đóng).

2. Đóng góp

2a. Vẽ dữ liệu theo Bản đồ Google, Nokia Maps, … có được không?

Không được. OpenStreetMap cấm sử dụng những nguồn gốc khác làm cơ sở của dữ liệu được tải lên dự án – kể cả bản đồ, hình ảnh từ không trung, hoặc hình ảnh từ những dịch vụ như Chế độ xem phố của Google (Google Street View). Vấn đề là các giấy phép và/hoặc các điều khoản sử dụng (tức các hợp đồng) cấm bạn không được làm vậy. Chỉ có phép sử dụng các nguồn gốc có giấy phép thích hợp – thí dụ thông tin của chính quyền liên bang Hoa Kỳ được phát hành vào phạm vi công cộng – để bổ sung dữ liệu vào OSM.

Bạn được phép vẽ theo:

 • hình ảnh từ không trung của Bing, vì Microsoft đã rõ ràng cho phép;
 • rất ít hình ảnh từ một số cơ quan chính phủ địa phương, nhờ các cộng đồng OpenStreetMap địa phương đàm phán với các cơ quan;
 • các bản đồ có bản quyền hết hạn và các điều khoản sử dụng thích hợp, thường được truy cập từ máy chủ của OSM hoặc những thành viên cộng đồng OSM.

Hoặc khảo sát và thu lượm dữ liệu lấy là càng tốt!

2b. Tổ chức XYZ phát hành dữ liệu để tải về miễn phí và sử dụng theo giấy phép N. Sử dụng dữ liệu này trong OSM có được không?

Hãy liên lạc với chủ dữ liệu, giải thích về OSM, và xin phép bằng văn bản để sử dụng dữ liệu của họ theo giấy phép và các điều khoản sử dụng của chúng tôi.

Trừ khi dữ liệu thật sự không có giới hạn sử dụng nào (tức phạm vi công cộng), hãy liên lạc với Nhóm hoạt động Giấy phép để xin họ chỉ bảo. Đừng có dựa trên cách hiểu giấy phép của bạn. OSM có mục đích xây dựng một nguồn dữ liệu có thể tái phân phối một cách tự do và dễ dạng. Điều gì mà làm bẩn cơ sỡ dữ liệu hoặc đặt OSM vào tình trạng nguy hiểm dễ bị kiện sẽ gây trở ngại cho mục đích đó.

Dù là chỉ có muốn sử dụng một phần nhỏ tí ti hoặc so sánh dữ liệu nguồn, bạn vẫn nên xin sự tán thành bằng văn bản. Các nguyên tắc pháp luật có liên quan chưa được phát triển đầy đủ, và cộng đồng OSM muốn phát triển một nguồn dữ liệu mở và sạch sẽ, chứ không muốn thử thách các vấn đề pháp luật khó khăn.

Tóm tắt: hãy rất cẩn thận.

3. Sử dụng

3a. Tôi muốn sử dụng các bản đồ của OpenStreetMap. Làm sao ghi công các bạn?

Lời ghi công

Xin bạn ghi công bằng lời “© những người đóng góp vào OpenStreetMap”.
Bạn phải nói rõ ràng rằng dữ liệu được phát hành theo Giấy phép Cơ sở dữ liệu Mở. Bạn có thể thỏa mãn điều này bằng cách đặt một liên kết từ “Giấy phép” hoặc “Các điều khoản” đến www.openstreetmap.org/copyright hoặc www.opendatacommons.org/licenses/odbl.

Xin bạn đặt liên kết từ lời ghi công đến www.openstreetmap.org nếu có thể. Vì OpenStreetMap những người đóng góp, bạn có thể bỏ qua cụm từ “những người đóng góp vào” nếu không đủ chỗ.

Tùy bạn, cũng có thể giải thích loại nội dung OSM được sử dụng trong lời ghi công. Thí dụ nếu bạn đã kết xuất dữ liệu OSM theo thiết kế đặc biệt của bạn, bạn có thể sử dụng “Dữ liệu bản đồ © những người đóng góp vào OpenStreetMap”.

Chỗ ghi công

Lời ghi công này cần phải xuất hiện vào một nơi hợp lý tùy theo phương tiện. Nói cách khác, bạn nên ghi công OpenStreetMap theo kiểu và với mức nổi bật bằng nhà cung cấp bản đồ khác nào đó. Cho nên:

 • Trên bản đồ điện tử được duyệt (thí dụ nhúng trong trang Web hoặc chương trình điện thoại di động), lời ghi công nên nằm vào gốc bản đồ, giống như trong các API hoặc thư viện như Bản đồ Google.
 • Trên bản đồ in giấy, lời ghi công nên xuất hiện bên cạnh bản đồ nếu chỗ đó thường có lời ghi công khác, và/hoặc trong phần “ghi công” của sách báo (thường vào đầu của sách báo).

Nếu bạn xây dựng thư viện để cung cấp dữ liệu hoặc hình ảnh bản đồ của OpenStreetMap, bạn phải chắc chắn rằng những người sử dụng thư viện hiểu biết các điều khoản này. Khuyên bạn làm cho thư viện hiển thị lời ghi công này theo mặc định.

3b. Nếu tôi có dữ liệu dẫn xuất từ dữ liệu OSM, tôi có cần phát hành nó không?

Giấy phép không bắt buộc bạn phải phân phối hoặc phát hành dữ liệu nào.

Tuy nhiên, nếu bạn phân phối nó hoặc sử dụng công khai những cái gì dẫn xuất từ nó – tức Cơ sở dữ liệu Dẫn xuất (Derivative Database) – thì cơ sở dữ liệu dẫn xuất phải được phát hành theo cùng giấy phép với dữ liệu OSM (tức Giấy phép Cơ sỡ dữ liệu Mở). Bạn phải cung cấp cơ sở dữ liệu dẫn xuất khi nào nhận lời yêu cầu của người đã nhận dữ liệu của bạn, xem tác phẩm dựa trên nó, hoặc sử dụng dịch vụ của bạn. Bạn có thể thỏa mãn điều khoản này bằng cách xuất bản dữ liệu trên trang Web để tải về miễn phí hoặc cho phép những người dùng yêu cầu một bản sao qua thư điện tử.

Mọi phương tiện này thỏa mãn điều khoản cung cấp dữ liệu dẫn xuất:

 • Cơ sở dữ liệu đầy đủ, trong tập tin kết xuất hoặc một định dạng thông dụng (thí dụ OSM XML hoặc tập tin hình dạng shapefile);
 • Bản so sánh dữ liệu gốc của OSM và cơ sở dữ liệu dẫn xuất của bạn (tức danh sách các thay đổi trong định dạng máy đọc được);
 • Bản hướng dẫn cách thực hiện các thay đổi, chẳng hạn thuật toán, kịch bản, hoặc lệnh Osmosis đơn giản.

3c. Nếu tôi xây dựng cái gì dùng dữ liệu OSM, tôi có cần áp dụng giấy phép của OSM vào toàn thể tác phẩm này không?

Không cần. Thí dụ nếu bạn đã xây dựng một trò chơi hoặc xuất bản một bản đồ nghệ thuật bao gồm dữ liệu OSM, chỉ có dữ liệu được phát hành theo giấy phép. Các tác phẩm này được coi là Sản phẩm (Produced Work).

Tuy nhiên, các tác vụ bổ sung, lọc, hoặc tiền xử lý dữ liệu OSM vẫn được coi là “cơ sở dữ liệu dẫn xuất” và phải được phát hành theo Giấy phép Cơ sở dữ liệu Mở như đã giải thích trong đoạn 3b ở trên. Thí dụ nếu bạn đã kết xuất một bản đồ đẹp đẽ dùng Mapnik, bạn không cần phải chia sẻ bảng kiểu của bạn nhưng cần phải sẵn sàng cung cấp cấu hình osm2pgsql (“thuật toán” tạo cơ sở dữ liệu dẫn xuất của bản đồ) khi nào được yêu cầu.

3d. Nếu tôi sử dụng dữ liệu OSM cùng với dữ liệu của nguồn khác, tôi có cần áp dụng giấy phép của OSM vào cả dữ liệu của họ không?

Nếu nguồn dữ liệu kia được sử dụng riêng thì không cần; đây là một Tập hợp Cơ sở dữ liệu (Collective Database).

Nếu bạn pha trộn hai nguồn này (thí dụ lấy các đường đi bộ từ dữ liệu OSM, lấy các đường sá từ dữ liệu bên thứ ba, và nối lại các dữ liệu để chỉ đường), đây là một Cơ sở dữ liệu Dẫn xuất và bạn phải áp dụng giấy phép của OSM (theo 3b). Tuy nhiên, nếu hai nguồn này chỉ được sắp xếp một cách “không đáng kể” – chẳng hạn bằng cách tự động tính theo điều kiện đơn giản như tên/địa phương – điều này không phải “đáng kể” và như vậy vẫn còn là Tập hợp Cơ sở dữ liệu.

3e. Tôi muốn đòi tiền để phát hành dữ liệu OSM hoặc dữ liệu dẫn xuất từ dữ liệu OSM, có được không?

Được. Bạn có phép đòi số tiền nào cho dịch vụ hoặc dữ liệu của bạn. Tuy nhiên, vì dữ liệu dẫn xuất từ dữ liệu OSM phải được phát hành theo các điều khoản ở trên, người khác lại có thể tái phân phối dữ liệu mà không trả tiền.

3f. Có thể xin phép phát hành dữ liệu OSM theo một giấy phép khác không?

Chắc không có thể. Dữ liệu OSM được những người đóng góp riêng giữ bản quyền. Tuy nhiên, nếu bạn tình cờ chỉ sử dụng dữ liệu của một vài người đóng góp vào OSM, bạn có thể hỏi họ có muốn cung cấp dữ liệu cho bạn theo một giấy phép khác.

3g. Tôi đang sử dụng dữ liệu OSM. Vụ thay đổi giấy phép sẽ có ảnh hưởng gì?

Xem ODbL/License Transition/Guidance To Data Consumers.

4. Các bạn đã vi phạm bản quyền của tôi!

Nếu tác phẩm có bản quyền của bạn được xuất bản trong cơ sở dữ liệu địa lý của OpenStreetMap hoặc trang này và bạn muốn giải quyết vấn đề này, xin vui lòng tham khảo quá trình takedown.

5. Tìm hiểu thêm

5a. Tôi vẫn còn thắc mắc!

OpenStreetMap không thể làm cố vấn pháp luật. Tuy nhiên, vào thời gian thay đổi giấy phép, những người tình nguyện của chúng tôi và thành viên cộng đồng có thể giải thích cho bạn một cách không chính thức không có sức ràng buộc, tùy theo thời gian rảnh.

 • Quỹ OpenStreetMap, Nhóm hoạt động Giấy phép: legal-questions@osmfoundation.org
 • Trung tâm hỏi đáp của cộng đồng: help.openstreetmap.org
 • Các phương tiện khác để liên lạc (tốc độ và chất lượng trả lời không có bảo đảm; thí dụ các trang thảo luận trên wiki này có thể không được theo dõi tích cực)