WikiProject Poland/Granice

From OpenStreetMap Wiki
Jump to: navigation, search
Polski:

Ta strona grupuje numery relacji granic administracyjnych województw, gmin, powiatów i niższych jednostek.
Zobacz też:

POLSKA woj pow gminy.png
Nazwa
Name
Status Relacja
Relation
Komentarz
Notes
Polska 100 % relation 49715 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML)
TERYT:TERC Nazwa
Name
Granice
Boundary
Powiaty
Counties
Gminy
Gminas
Wsie
Villages
Relacja
Relation
Komentarz
Notes
02 województwo dolnośląskie 100 % 100 % 100 % 100 % relation 224457 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML)
04 województwo kujawsko-pomorskie 100 % 100 % 100 % 30 % relation 223407 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML)
06 województwo lubelskie 100 % 100 % 100 % 30 % relation 130919 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML)
08 województwo lubuskie 100 % 100 % 100 % 60 % relation 130969 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML)
10 województwo łódzkie 100 % 100 % 100 % 10 % relation 224458 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML)
12

województwo małopolskie

100 % 100 % 100 % 100 % relation 224459 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML)
14 województwo mazowieckie 100 % 100 % 100 % 40 % relation 130935 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML)
16 województwo opolskie 100 % 100 % 100 % 20 % relation 224460 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML)
18 województwo podkarpackie 100 % 100 % 100 % 70 % relation 130957 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML)
20 województwo podlaskie 100 % 100 % 100 % 70 % relation 224461 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML)
22 województwo pomorskie 100 % 100 % 100 % 10 % relation 130975 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML)
24 województwo śląskie 100 % 100 % 100 % 50 % relation 224462 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML)
26 województwo świętokrzyskie 100 % 100 % 100 % 100 % relation 130914 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML)
28 województwo warmińsko-mazurskie 100 % 100 % 100 % 10 % relation 223408 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML)
30 województwo wielkopolskie 100 % 100 % 100 % 10 % relation 130971 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML)
32 województwo zachodniopomorskie 100 % 100 % 100 % 10 % relation 104401 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML)