Bg:Tag:natural=heath

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg natural = heath
Heath.jpg
Описание
Пустош. Edit or translate this description.
Изобразяване на OSM Carto
Rendering-area-natural-heath-yellow.png
Група: Natural
Използва се със следните елементи
should not be used on nodesshould not be used on waysmay be used on areasshould not be used on relations
Полезни комбинации
Виж също
Статус: използва се

Описание

Пустош (пущинак, пустиняк) се нарича част от земната повърхност, която се характеризира с храстовидна, тревиста и ниско-растяща дървовидна растителност. Доста често се срещат растения от семейство  Пиренови (Ericaceae).

Подобни райони са често сещани в Южна Америка, Южна Африка, Австралия.

Да не се бърка с  тундра natural=tundra. Терминът пустош не се отнася за планински райони.


Изчертаване

Rendering-area-natural-heath-yellow.png

Още