Bs:Beginners Guide 1.5.1

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

Renderiranje vaših vlastitih karti koristeći Osmarender

  1. Downloadirajte sve osmarender datoteke ovdje.
  2. Snimite svoje podatke kao data.osm iz JOSM-a.
  3. Dupli klik osm-map-features.xml da vidite kartu u Firefox-u, ili pratite upute here da bi dobili bolju kartu.

Nazad