Bs:Beginners Guide 1.5.1

From OpenStreetMap Wiki
Jump to: navigation, search

Renderiranje vaših vlastitih karti koristeći Osmarender

  1. Downloadirajte sve osmarender datoteke ovdje.
  2. Snimite svoje podatke kao data.osm iz JOSM-a.
  3. Dupli klik osm-map-features.xml da vidite kartu u Firefox-u, ili pratite upute here da bi dobili bolju kartu.

Nazad