Ca:Searching the wiki

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

La cerca al wiki és fàcil. Introdueix un terme de cerca en el quadre superior, o pots utilitzar el petit quadre a la part superior dreta mentre navegues pel wiki.

Special:Search

Special:Search és la pantalla de cerca 'avançada'. Pots accedir a ella fent clic a la icona de cerca sense introduir un terme a cercar. T'oferirà algunes opcions més per restringir la teva cerca a diferents espais de noms. Marca les caselles d'espais de noms on desitgis cercar. Si vols una configuració predeterminada diferent per a això, vés a Special:Preferences i a la pestanya 'Search'. Nota: cercar en tots els espais de noms pot ser el més lògic. De fet, les últimes versions de MediaWiki ho assumeixen per defecte.

El wiki està dividit en espais de noms. La major part del contingut està en l'espai de noms principal, encara que n'hi ha una bona quantitat de pàgines de discussió al wiki ubicades en l'espai de nom 'Talk' (discussió). Tingues en compte que això no és el mateix que la llista de correus (veure més endavant).

El wiki té espais de noms per a alguns idiomes, el que significa que ara es pot cercar en alemany marcant l'espai de noms DE, per exemple.

Si el teu terme de cerca coincideix amb el títol exacte d'una pàgina, però no coincideix amb el que desitges cercar, pots especificar-lo des del menú desplegable que apareix mentre estàs escrivint. Selecciona "contain x..." (conté x...) a la part inferior. Com alternativa, dirigeix-te a la pantalla de cerca avançada en lloc d'utilitzar el petit quadre superior de cerca.

Utilitzar Google en el seu lloc

És possible que prefereixs utilitzar Google, ja que de vegades indexa millor les pàgines que el mecanisme de cerca del wiki (encara que no està tan actualitzat). Més rellevant encara...

Google a tot el lloc

La configuració de cerca personalitzada de Google http://bit.ly/osmsearch aplica el cercador de Google al wiki, llistes de correus i fòrums, tot a la vegada. Hi ha un tresor d'informació en les discussions de les nostres llistes de correus.

Si trobes cap informació útil que no estigui al wiki, probablement hauries d'agregar-la en alguna banda. Pots fer-ho! Editar el wiki és fàcil!