Ca:Tag:amenity=post_box

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg amenity = post_box
Correio Mailbox Brasil.jpg
Descripció
Un receptable accessible al pública on es col·loca la correspondència per a ser enviada.. Show/edit corresponding data item.
Representació a OSM Carto
Post box-12.svg
Grup: equipaments
Fet servir en aquests elements
es pot usar en nodesno es pot usar en viesno es pot usar en àreesno es pot usar en relacions
Combinacions útils
Vegeu també
Estat: de facto

Una bústia de correu és una receptacle en un local públic on s'hi pot depositar la correspondència. Posteriorment, un carter, treballador de l'operador postal, recull aquesta correspondència i s'envia al destinatari.

Ús

  • amenity=post_box
    • operator=* – nom de l'empresa que opera el servei postal.
    • brand=* – nom comercial del servei de correu.
    • ref=* — en el cas que la bústia tingui un codi identificador de referència.
    • drive_through=yes/no - per a indicar si podeu conduir fins la bústia i dipositar-hi la correspondència des de dins el vehicle.

Més informació

Bústies agrupades

Briefkasten Briefmarkenautomat.jpg

De vegades, tenim dues o més bústies agrupades i podem marcar-les amb un únic punt. Si les bústies tenen números de referència diferents, ho marquem amb ref=12242;23214. També podeu usar nodes separats, un per a cada bústia. També seria necessari usar nodes diferents si les bústies tenen horari de recollida, o restriccions en el tipus d'elements admesos, diferents.

Imatges de bústies