Ca:Tag:parking=lane

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg parking = lane
20201001-parking-streetside 01.jpg
Descripció
Aparcament a la calçada, incloent els parcialment en ella. Show/edit corresponding data item.
Representació a OSM Carto
Parking-subtle.svg
Grup: estacionament
Fet servir en aquests elements
es pot usar en nodesno es pot usar en vieses pot usar en àreeses pot usar en relacions
Requereix
Vegeu també
Estat: de facto

Aquesta etiqueta s'utilitza per a mapejar explicítament l'estacionament a la calçada. Aquestes zones d'estacionament es troben en part o completament dins de l'àrea de la carretera, amb els vehícles usualment estacionats paraŀlelament a la direcció del tràfic (d'aquí l'etiqueta lane, «carril» en anglès). Sovint, aquestes zones estan delineades amb marques a la calçada.

representació esquemàtica de l'ús de parking=lane (esquerra) and parking=street_side (dreta). Per motius iŀlustratius, aquí la calçada està representada d'un voral a l'altra.

Com mapejar

Dibuixa l'àrea on els vehícles poden estacionar, i etiquetala amb amenity=parking and parking=lane.

Tot i això, tingues en compte que això es una forma de micro-mapeig i requereix d'un alt grau de precissió per a ser efectiu. Els mapejadors poden considerar utilitzar, en comptes, l'esquematica regular de street parking, on l'àrea no es dibuixada, però inferida amb les etiquetes a la via de la carretera (parking:left=*, parking:right=* o parking:both=*).

Quan no utilitzar

Per arèes explicitament mapejades, però que no estan directament a la calçada, utilitzar parking=street_side. For explicitly mapped parking areas alongside streets (but not directly on the carriageway), use parking=street_side.